Anasayfa / Haber / Bağ-Kur Borçlarının Silinmesiyle İlgili Ayrıntılar Belli Oldu

Bağ-Kur Borçlarının Silinmesiyle İlgili Ayrıntılar Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 63 üncü maddeyle, 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarından 12 ay ve üzeri prim borcu olanların borçlarının silinmesi ve sigortalılıklarının durdurulması yönünde düzenleme yapılmıştı (Bkz. 6645 Sayılı Kanunun Bağkur’lularla İlgili Düzenlemeleri)

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamanın ayrıntısını düzenleyen 2015/13 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Buna göre;

– Mülga (yürürlükten kaldırılan) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılmış olanlar,

– Tarımsal ürün tevkifatına (kesintisine) istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

– 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlar,

– Yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde taksitleri düzenli ödemedikleri için yapılandırması bozulanlar veya yapılandırılmanın iptali için yazılı talepte bulunanlar,

-Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirilmesinin iptali için talepte bulunanlar,

bu düzenleme kapsamına giriyor. Dolayısıyla yukarıda belirtilenlerden 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların borçları silinecek.

Borçlarını yapılandırmış olup da taksitlerini düzenli ödeyenler ise bu kapsama girmiyor, yani bunların borçları silinmeyecek. Eğer bunlar yapılandırmanın iptali için başvuruda bulunurlarsa yapılandırma sonlandırılacak ve borçları silinecek. Taksitleri düzenli ödemediği için yapılandırması bozulmuş olanların ise herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Bunların borçları başvuruya gerek kalmadan silinecek.

Borcu silinenlerden;

– Hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılıkları ilk tescil yani başlangıç tarihi itibariyle,

– Kısmen prim ödemesi olanların en son prim ödemesinin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,

sigortalılıkları durdurulacak.

Sigortalılıkları durdurulanlardan halen 4/1-b kapsamındaki faaliyetleri devam edenlerin sigortalılıkları ise 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başlatılacak. Bunların bu aydan itibaren primlerini ödemeleri gerekecek.

Öte yandan borç silinmesi nedeniyle durdurulan sigortalılıklar daha sonra sigortalının kendisi veya ölümü halinde hak sahipleri tarafından geriye dönük prim ödemesi yapılarak sigortalı hizmetlere eklenebilecek, yani ihya edilebilecek.

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi için söz konusu Genelgeye Kurumu web sitesindeki (www.sgk.gov.tr) Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.(isvesosyalguvenlik.com)