Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu (Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu)

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu (Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu)

Sponsorlu Bağlantılar

Kanun 2 Eylül 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 14 Eylül 1971 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, Kanunun teşkilat yasasıyla ilgili I inci kısım hükümleri yayımı tarihinde, sigortalılık işlem ve uygulamalarıyla ilgili II nci kısım hükümleri ise yayımını takip eden aybaşından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmişti. Dolayısıyla Kanun Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu’nun hem teşkilat kanunu hem de bu Kurum tarafından yürütülecek işlemlerle ilgili uygulama kanunuydu. Ancak sosyal güvenlik reformuyla çerçevesinde diğer iki sosyal güvenlik kurumuyla birlikte Bağ-Kur’un da Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmesi nedeniyle, Kanunun teşkilat yasasını oluşturan I inci kısmı (1-23 arası maddeler) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 20 Mayıs 2006 tarihinde, Kanunun yürürlük ve yürütme, emeklilik kademeli geçiş şartlarıyla ilgili geçici 10 uncu ve ek geçici 6 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 106. maddesi ile 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 5502 sayılı Kanunla 2006 yılında Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildikten sonra, bir süre Kurumun adı yazışma ve işlemlerde Devredilen Bağ-Kur şeklinde geçmiştir.

Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Kanunda, Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sosyal güvenlikleri düzenlenmiş, Kanun kapsamında sigortalı sayılan kişilerle ilgili olarak malullük, yaşlılık ve ölüm (emeklilik – dul – yetim aylığı) hallerinde yapılacak işlemlerin usul ve esasları belirlenmişti. Bu Kanun kapsamına girenlerin sosyal güvenlikleri kısaca Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) tarafından sağlanmaktaydı. Kanun kapsamındaki kişilerin sağlık sigortasıyla ilgili düzenlemeler ise Kanuna 1985 yılında eklenen geçici maddelerle yapılmıştı.

Bu Kanun kapsamına giren kişiler 5510 sayılı Kanun çerçevesinde 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Ayrıca Kanunun sigortalılıkla ilgili maddeleri iki madde hariç 2008 yılında yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber, sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden önce olup da Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında emekli olacak kişilerle ilgili olarak bu Kanun hükümleri uygulandığı gibi, sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan sigortalılar ve bunların hak sahipleriyle ilgili geriye dönük bazı işlem ve uygulamalarda da bu Kanun hükümleri uygulanmaktadır.