Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Bağ-Kur (4/b) Prime Esas Kazanç Beyanı

Bağ-Kur (4/b) Prime Esas Kazanç Beyanı

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar, prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ile prime esas kazanç üst sınırı (brüt asgari ücretin altıbuçuk katı) arasında kalmak şartıyla kendi belirledikleri (beyanda bulundukları) prime esas kazanç üzerinden primlerini öderler. Prime esas kazanç beyanı işlemi altta linki yer alan Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu ile yapılabileceği gibi e-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu adresinden de yapılabilir.

Prime esas kazanç beyanında bulunmayanların prime esas kazancı olarak alt sınır (brüt asgari ücret) esas alınır.

Bağ-Kur sigortalıları prime esas kazançlarının yüzde 34,5’i oranında sigorta primi öderler. Bunun yüzde 20’si uzun vadeli sigorta kolları (malullük – yaşlılık – ölüm sigortası), yüzde 12,5’i genel sağlık sigortası, yüzde 2’si de kısa vadeli sigorta kolları için (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası) alınır. (Bkz. 2016 Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur Prim Tutarları)

Öte yandan 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde; sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir hükmü yer almaktaydı. Ancak 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Kanunla bu hüküm yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla artık 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının prime esas kazançlarının yanlarında çalışan 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalının prime esas kazancından düşük olmaması şartı aranmamaktadır.

4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu