Anasayfa / Bağkur / Bağ-Kur Sigortalıları İçin Ayrıcalıklı Durumlar

Bağ-Kur Sigortalıları İçin Ayrıcalıklı Durumlar

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalılıkta yalnızca 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları için bazı ayrıcalıklı durumlar söz konusu olup, bunlar askerdeyken sigortasını devam ettirebilmekte, aynı anda hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında sigortalı olabilmektedirler.

Bu ayrıcalıklı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Askerdeyken Sigortalılıkları Devam Eder

Normalde zorunlu askerliğini yapanlar sigortalı sayılmamaktadır. Dolayısıyla yedek subay olarak askerliklerini yapanlar hariç, askerlik sırasında sigortalı olma imkanı bulunmamaktadır. Ancak 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar askere gitmeleri halinde, dilekçe verip sigortalılıklarını durdurmamışlarsa, askerlik süresince bunların sigortalılığı devam etmektedir. Hatta primleri düzenli ödeniyorsa bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları bu sürede sağlık yardımlarından da yararlanabilmektedir.

Aynı Anda İki Sigortaya Birden Dahil Olabilirler

1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik uyarınca; 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında faaliyette bulunanların aynı zamanda 4/1-a (SSK) kapsamında da herhangi bir işte çalışmaları halinde Bağ-Kur sigortalılıkları durmakta, bunlar SSK kapsamında sigortalı sayılmakta, dolayısıyla SSK sigortalılıkları devam etmektedir. Ancak bu durumda olanlardan isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’dan yazılı talepte bulunup, SSK sigortalılıkları devam ediyorken sigorta primine esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ile sigorta primine esas kazanç üst sınırı (alt sınırın altıbuçuk katı) arasında kalmak şartıyla aynı zamanda Bağ-Kur kapsamında da prim ödeyebilirler. Bu şekilde Bağ-Kur kapsamında ödenen primler uzun vadeli sigorta kolları yani emeklilikte esas alınan sigorta kolları yönünden SSK kapsamında değerlendirilir. Ancak burada ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerle ilgili bu hak düşer, yani bu sadece hak primleri süresinde ödenen aylar için geçerlidir. Burada kişi SSK kapsamında her ay 30 gün üzerinden bildiriliyorsa, doğal olarak ayrıca Bağ-Kur kapsamında ödediği primler prim gününü değiştirmeyecek, ancak bu kişinin prime esas kazanç tutarı artmış olacak, bu da emeklilikte olumlu katkı sağlayacaktır.

Ayda 30 Günden Az Çalışanların Durumu

2014 – 5 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile yapılan değişiklik uyarınca, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlardan; (eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam), tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmı hizmet bildirilenler (eksik gün nedeni 7- Puantaj kaydı) ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların (eksik gün nedeni 17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) aynı zamanda Bağ-Kur kapsamında da çalışması bulunanlar, eksik çalıştıkları günler için zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılacak, dolayısıyla SSK sigortalılığı yanında eksik günleri için ayrıca Bağ-Kur kapsamında prim ödemeleri gerekecektir. (isvesosyalguvenlik.com)