Anasayfa / Bilgi / Bağ-Kur Sigortalıları ve Şirketlere Artık Ceza Uygulanmayacak

Bağ-Kur Sigortalıları ve Şirketlere Artık Ceza Uygulanmayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Vergi mükellefiyeti ve şirket ortaklığı nedeniyle zorunlu 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalısı olması gereken kişilerin, sigortalılıklarının başlangıcı ve sona ermesiyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapması gereken kurum ve kuruluşlar, 5510 sayılı Kanunun 8 ve 10 uncu maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilmiş, Kanunun 102 nci maddesinde söz konusu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara uygulanacak idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Bunlar; vergi daireleri, ticaret sicili memurlukları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlükleridir.

Ancak;

– Anonim şirketlerin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve sona ermesi,

– Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının hisse devri,

konusunda şirket yetkililerine ve sigortalıların kendilerine de yükümlülük yüklenmiş olduğundan, bu bildirimlerin yerine getirilmemesi halinde bunlara da idari para cezası uygulanabilmekteydi. Nitekim 6552 sayılı Torba Kanun ilse bu durumda olanlardan bildirimleri 11 Aralık 2014 tarihine kadar yapanlara idari para cezaları yönünden af getirilmişti (Bkz. Bildirim Yapmayan Şirketler Bu Af Fırsatını Kaçırmayın !).

2013/11 sayılı Genelgede önemli değişiklikler yapan 2014/32 sayılı Genelge ile (Bkz. SGK 2014/34 Sayılı Genelgeyle Birçok Uygulamada Değişiklik Yaptı) bu konuda önemli bir değişiklik yapıldı.

Genelgenin “5.1- Şirket yetkililerinin ve sigortalıların sigortalılık başlangıç ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülükleri” başlıklı bölümünde; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlardan, kollektif şirket, donatma iştiraki, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, tasfiye ve münfesih durumdaki şirketlerin ortaklarının; hisse devri işlemleri, yeni ortak olma ve ayrılma ile iflas gibi durumlarda, sigortalılık başlangıç ve sona ermesiyle ilgili olarak, gerek şirket yetkililerinin gerekse sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde Kanunun 102 nci maddesine göre haklarında idari para cezası uygulanacağına dair açık bir hüküm bulunmadığından bu kapsamdaki sigortalılar ile şirket yetkililerinin süresi içerisinde veremedikleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri sebebiyle idari para cezası uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla yeni bir değişiklik yapılmadığı sürece, 4/1-b sigortalılarının işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin süresinde veya hiç verilmemiş olması sebebiyle, gerek sigortalıların kendisine gerekse şirket yetkililerine herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.