Anasayfa / Haber / Bağ-Kur Sigortalılarına da Prim İndirimi Geliyor

Bağ-Kur Sigortalılarına da Prim İndirimi Geliyor

Sponsorlu Bağlantılar

2008 yılından beri 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor. Hatta daha sonra 2013 yılında bazı illerde bulunan işyerleri için ilave 6 puanlık prim indirimi daha getirilmişti.

Özel sektör işverenlerine uygulanan bu prim indirimini yıllardır Bağ-Kur’lular da istiyor. Aslında 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde Bağ-Kur’lularla ilgili olarak “Bu kişiler primlerini en fazla 360 günle sınırlı olmak üzere peşin olarak erken ödeyebilir. Erken ödeme halinde erken ödenen her gün için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun ek  1 inci maddesine göre erken ödeme indirimi hükümleri uygulanır. Ancak yapılan erken ödeme indirimi, prime esas kazançtan indirilmez. Erken ödemede sigortalılık süresi, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına dahil edilir.” hükmü yer alıyor. Fakat bu düzenlemenin herhangi bir uygulaması yok, henüz uygulanmaya konmadı.

Basında yer alan haberlere göre yakın zamanda Meclis’e sunulacak bir yasa tasarısında yer alan düzenleme ile 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarına da prim indirimi geliyor. Düzenleme uyarınca her ay primini düzenli olarak ödeyen Bağ-Kur sigortalısı yüz 5 prim indiriminden yararlanacak. Şu anki uygulamaya göre Bağ-Kur sigortalıları prime esas kazancın yüzde 34.5’i oranında prim ödüyor. (Bkz. Bağ-Kur Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Nasıl Belirlenir ?) Asgari ücretten sigortalı olan bir Bağ-Kur’lu aylık 568,22 TL prim ödüyor. (Bkz. 2016 Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur Prim Tutarları) Söz konusu düzenleme gerçekleştiğinde ise 485,87 lira prim ödeyecek, dolayısıyla aylık 83 lira karı olacak. (isvesosyalguvenlik.com)