Anasayfa / Soru - Cevap / Bağ-Kur Sigortalılarına Hangi Sigorta Yardımları Yapılır ?

Bağ-Kur Sigortalılarına Hangi Sigorta Yardımları Yapılır ?

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının durumu 4/1-a (SSK) sigortalılarından farklı olduğundan, bunlar bazı sigorta yardımlarından yararlanamaz. Ayrıca bunların sigorta yardımlarından yararlanabilmeleri için tüm borçlarının ödenmiş olması şartı aranır.

4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının yararlanabilecekleri sigorta yardımları aşağıda belirtilmiştir.

– Gerekli prim gün sayısı ve yaşı tamamlamaları halinde yaşlılık aylığı (emekli aylığı) bağlanır.

– Malul duruma düşmeleri ve gerekli prim gün sayısını tamamlamaları halinde malulen emekli olabilirler.

– Kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık yardımlarından yararlanırlar.

– Ölümleri halinde gerekli prim gün sayısı varsa haksahiplerine ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) bağlanır.

– Yürütmekte oldukları iş nedeniyle iş kazasına uğramaları veya meslek hastalığına yakalanmaları halinde; tedavileri yapılır, istirahatli (raporlu) oldukları dolayısıyla çalışamadıkları süre için iş göremezlik ödeneği ödenir. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 kaybetmeleri halinde sürekli işgöremezlik ödeneği bağlanır. Aynı şekilde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölümleri halinde haksahiplerine ölüm geliri bağlanır.

– Ölümü halinde gerekli şartları taşıyorsa haksahiplerine cenaze ödeneği verilir.

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsmındaki kadın sigortalının gebeliği halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki on doğumdan sonraki sekiz haftalık süre için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu sigorta yardımından muhtarlar, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar yararlanır.

– Doğum yapması halinde 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki kadın sigortalıya veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, şartları taşıması halinde emzirme ödeneği (süt parası) verilir. (isvesosyalguvenlik.com)