Anasayfa / Bağkur / Bağ-Kur Sigortalılarıyla İlgili Torba Yasada Yer Alan Düzenlemeler

Bağ-Kur Sigortalılarıyla İlgili Torba Yasada Yer Alan Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-b yani Bağ-Kur sigortalılarıyla ilgili olarak 6552 sayılı Torba Yasada yer alan değişiklik ve düzenlemelerden borç yapılandırması ve doğum borçlanmasıyla ilgili olanlara Bütün Ayrıntılarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yapılandırılması, Doğum ve Yurtdışı Borçlanmasında Neler Değişti ? başlıklı yazılarımızda yer vermiştik. Öte yandan Bağ-Kur sigortalılarının torba yasadan en önemli beklentisi emeklilik konusunda idi. Ancak bu konuda da bekledikleri yönde düzenlemeler olmadı (Bkz. Torba Yasada Erken Emeklilikle İlgili Düzenlemeler Var mı ? başlıklı yazı). Torba Yasada Bağ-Kur sigortalılarına ilişkin olarak yer alan diğer düzenlemeler ise aşağıda yer almaktadır. Bunlardan silinmiş olan bazı hizmetlerin tekrar geçerli sayılması bazı Bağ-Kur sigortalıların erken emekliliğine imkan sağlayabilir.

• Bağ-Kur sigortalılarından bazı nedenlerle sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilenlerle ilgili olarak Torba Yasanın 58 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna geçici 54 üncü madde eklendi.

Eklenen maddeye göre;

– Mülga (yürürlükten kaldırılan) 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanununa göre,

– Mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanununa göre,

– Mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre;

esnaf ve sanatkâr siciline veya esnaf ve sanatkâr odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte, üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan, 22 Mart 1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31 Aralık 2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

Aynı şekilde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddeler ile 2926 sayılı Kanunun (Tarım Bağ-Kur) 2 nci, 5 inci ve 9 uncu maddelerine göre kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31 Aralık 2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, 4/1-b-4 (Tarım Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Ancak, tevkifat kesintisine (tarımsal kesintiye) istinaden geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmeyecek.

Öte yandan, 11 Eylül 2014 tarihinden sonra da üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle hizmet iptali yapılamayacak, yani Bağ-Kur sigortalılığı iptal edilemeyecek, hizmetler geçersiz sayılamayacak.

• 5510 sayılı Kanunun 9 ve 11 inci maddeleri uyarınca, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki kişilerin işyeri açmaları, şirket kurmaları, şirket ortağı olmaları gibi durumlarda veya sigortalılıklarının daha doğrusu sigortalılıklarına esas faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, vergi daireleri, ticaret sicil memurlukları, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bazı bildirimlerin yapılması gerekmekte olup, bu bildirimleri yapmayan kurum ve kuruluşlara aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaktadır. Torba Yasanın 61 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 57 nci madde ile bu yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan kurum ve kuruluşlara yeni bir imkan tanındı.

Buna göre; söz konusu yükümlülüklerden 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacak, ayrıca bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları da kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın silinecek, ancak tahsil edilmiş tutarlar için herhangi bir iade veya mahsup işlemi yapılmayacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)