Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Bağ-Kur (4/b) Sigortalılık Muafiyet Belgesi

Bağ-Kur (4/b) Sigortalılık Muafiyet Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanun uyarınca tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan yani Tarım Bağ-Kur sigortası kapsamına girenlerden; tarımsal faaliyetlerden elde ettiği yıllık gelirinin bu faaliyete ilişkin masrafları düşüldükten sonra kalan tutarının aylık ortalamasının aylık brüt asgari ücretten az olduğunu belgeleyenler tarım Bağ-Kur sigortasından muaf tutulur. Yani sigortalı olma mecburiyeti ortadan kalkar.

Aylık gelirin brüt asgari ücretten az olduğu da aşağıda linki verilen Sigortalılık Muafiyet Belgesini Ziraat Odasına, Ziraat Odası’nın olmadığı yerde Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne onaylatılarak belgelenir.

Aynı şekilde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık brüt asgari ücretten az olduğunu belgeleyenler de zorunlu Bağ-Kur sigortalılığından muaf tutulur. Bu kapsamdakilerin de aşağıda linki verilen Sigortalılık Muafiyet Belgesini Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine onaylatmaları gerekir.

Muafiyet belgesinin iki nüsha düzenlenmesi gerekir. Bir nüshası belgeyi onaylayan kuruluşta kalır, diğer nüshası Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili müdürlüğüne verilir.

Sigortalılık Muafiyet Belgesi

Resen Tescillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi