Anasayfa / Bilgi / Sağlık Bakanlığı Genelgesine Göre Kamuda Çalışan Doktorların İşyeri Hekimliği Yapma Şartları

Sağlık Bakanlığı Genelgesine Göre Kamuda Çalışan Doktorların İşyeri Hekimliği Yapma Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

İşyeri hekimi görevlendirme/çalıştırma zorunluluğunun 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm işyerleri için zorunlu hale gelmesiyle birlikte kamuda çalışan doktorların de işyeri hekimi yapma şartları gündeme geldi.

Kamuoyunda Tamgün Yasası olarak bilinen 6514 sayılı Torba Kanun ile kamuda çalışan doktorlara belirli şartlarla işyeri hekimliği yapma imkanı getirildiğini daha önce belirtmiştik (Artık Kamuda Çalışan Doktorlar da İşyeri Hekimliği Yapabilecek başlıklı haber). Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ise uygulamanın ayrıntılarını belirleyen “mesai saatleri harici işyeri hekimliği” konulu ve 2014/1 sayılı Genelge’yi yayımlamıştı.

Genelgede 6514 sayılı Kanunla yapılan söz konusu düzenlemeye atıf yapılarak, bu çerçevede;

– Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, asaleten veya vekâleten ayrımı yapılmaksızın disiplin amiri olarak görev yapan personelin yönetici olarak değerlendirileceği, dolayısıyla işyeri hekimi olarak görev yapamayacağı,

– Aile hekimleri dâhil hekimlerin, mesai saatleri dışında ve tutulması gereken her türlü nöbet saatleri ile çakışmamak üzere işyeri hekimliği yapabileceği, buna ilişkin izinleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatında Genel Müdür veya Kurum Başkanı, taşrada ise hekimin görev yaptığı kuruma göre İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Genel Sekreter veya Bölge Baştabibi tarafından verileceği, ayrıca bu iznin aylık otuz saati aşmayacağı,

– İşyerleri ile İSG-KATİP sistemi üzerinden yapılan işyeri hekimliği sözleşmelerinin imzalı suretlerinin, ilgili hekim tarafından izin aldığı kuruma ibraz edileceği,

– Tüm hekimlerin, on (10)’dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfa ait işyerlerinde işyeri hekimliği belgesi aranmaksızın işyeri hekimliği hizmeti verebileceği,

açıklamalarına yer almaktadır.

Söz konusu Genelgeye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.