Anasayfa / Haber / Bakanlık Özel Hastanelerin Acil Servisleri İçin Genelge Çıkardı

Bakanlık Özel Hastanelerin Acil Servisleri İçin Genelge Çıkardı

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Valiliklere Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin 2013/17 Sayılı Genelge gönderdi.

Söz konusu Genelgede özetle;

İlgili mevzuat hükümleri gereği acil sağlık hizmeti kapsamında kamu ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran acil haldeki hastaların, sağlık güvencesine ve ödeme gücüne bakılmaksızın kabul edilmesinin ve gerekli tıbbi müdahalenin gecikmeksizin yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak,

Sağlık kuruluşunun acil olarak gelen hastalara;

• Yeterli personeli veya donanımı olmadığı,

• İlgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı,

• Hastanın sağlık güvencesi olmadığı,

ve benzeri sebeplerle acil sağlık hizmeti sunmaktan kaçınamayacağı belirtildi.

Uygulamanın genelgede belirtilen hususlara uygun olarak yürütülmesi içim, Valiliklerden genelgenin özel sağlık hizmet sunucularına tebliği istendi.

Söz konusu Genelgeye http://www.shgm.saglik.gov.tr/belge/1-29751/ozel-saglik-kuruluslarinin-acil-saglik-hizmeti-sunumuna-.html linkinden ulaşabilirsiniz.