Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemleri belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış olup, 20 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, 4857 sayılı İş Kanununa istinaden daha önce bu konuda çıkarılmış ve 27 Kasım 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik 6331 sayılı Kanun kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan işleri kapsamaktadır.

Yönetmelikte; balıkçı gemisi, çalışan, gemi, gemi sahibi/donatan, kaptan, mevcut balıkçı gemisi, yeni balıkçı gemisi tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– İşverenin Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; genel yükümlülükler, yeni balıkçı gemileri, büyük onarım, dönüşüm ve değişiklikler, ekipman ve bakım, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanların eğitimi, gemiyi sevk ve idare edecek kişilerin özel eğitimi, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

– Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde; mevcut balıkçı gemilerinin bu 20 Ağustos 2013 tarihinden itibaren beş yıl içinde Yönetmelik Ek-2’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik gereklerine uygun hale getirilmesi şartı yer almaktadır.

– Yeni balıkçı gemilerinde asgari sağlık ve güvenlik gerekleri Yönetmelik Ek-1’de, mevcut balıkçı gemileri için asgari sağlık ve güvenlik gerekleri Yönetmelik Ek-2’de, can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili asgari güvenlik ve sağlık gerekleri Yönetmelik Ek-3’te, kişisel koruyucu donanım ile ilgili asgari güvenlik ve sağlık gerekleri ise Yönetmelik Ek-4’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.