Anasayfa / Haber / Banka Sandıklarının SGK’ya Devri Yine Ertelendi

Banka Sandıklarının SGK’ya Devri Yine Ertelendi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Reformunun ana hedeflerinden biri “sosyal güvenlikte tek çatı” olduğundan, 5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu kurularak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bu Kurumun çatısı altında birleştirilmişti. Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri içinse 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi ile üç yıllık bir süre öngörülmüş, ayrıca Bakanlar Kuruluna bu üç yıllık süreyi iki yıla kadar uzatma yetkisi verilmişti. Daha sonra ise 08/03/2012 tarihli ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 4 üncü maddesiyle, Bakanlar Kuruluna verilen sandıkların devrini iki yıl uzatma yetkisi dört yıl olarak değiştirilmişti.

Nihayet bu doğrultuda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin süre, 3/5/2013 tarihli ve 28636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıl daha uzatıldı.

Eğer yeni bir süre uzatma veya erteleme olmazsa, erteleme süresi dolduğunda söz konusu sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilecek, artık bunlar da genel sağlık sigortasına tabi olacak ve sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak; aynı şekilde bunlar gelir ve dul – yetim – emekli aylıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacaklar.

Öte yandan, özel sandığı bulunmayan bazı bankaların çalışanları ise zaten şu anda da Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi.