Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Banka ve Diğer Kuruluş Emekli Sandıklarınca Üyelerinden Alınan Primler Ne Olacaktır ?

Banka ve Diğer Kuruluş Emekli Sandıklarınca Üyelerinden Alınan Primler Ne Olacaktır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 134- BANKA VE DİĞER KURULUŞ EMEKLİ SANDIKLARINCA ÜYELERİNDEN ALINAN PRİMLER NE OLACAKTIR ?

CEVAP 134- Sandıklar hakkında SGK’ca devralınacakları tarihe kadar geçecek olan sürede 5510 sayılı Kanunun prim tahsilatı, kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri uygulanmayacağından sandık üyelerinden vakıf senetlerinde belirlenen tutarda iş kazaları ve meslek hastalıkları primi ile hastalık sigortası primi alınmaya devam edilecektir.

Daha açık ifadelerle; Sandık iştirakçilerinden isteğe bağlı sigortaya devam edenler hakkında sandık mevzuatının 1/10/2008 tarihi öncesi hükümleri doğrultusunda prim tahsilatı yapılmaya devam edilecektir.