Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Banka ve Diğer Kuruluşların Emekli Sandıkları SGK’ya Devredilinceye Kadar Hangi İşlemleri Yürütecektir ?

Banka ve Diğer Kuruluşların Emekli Sandıkları SGK’ya Devredilinceye Kadar Hangi İşlemleri Yürütecektir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 133- BANKA VE DİĞER KURULUŞLARIN EMEKLİ SANDIKLARI SGK’YA DEVREDİLİNCEYE KADAR HANGİ İŞLEMLERİ YÜRÜTECEKTİR ?

CEVAP 133- Devir işlemi tamamlanıncaya kadar sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca devam edilecek, 5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından; vakıf senetlerinde Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacaktır.

Dolayısıyla, sandıklar SGK’ya devredilinceye kadar iştirakçilerinin sigortalılıkları bakımından müstakil sosyal güvenlik kuruluşları olmaya devam edeceklerdir.