Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ

Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sigortalı bildirimi ve tescili başlıklı 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü başlıklı 100 üncü maddesi kapsamında, bankalar ve kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe istinaden işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması için, 6 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde münferit ya da yapılacak protokollerle alınacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacıyla ve söz konusu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve bu Tebliğ ile amaçlanan, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının tahsilinin kolaylaştırılmasıdır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 3 üncü maddesi Tanımlar,

– 4 üncü maddesi Kurumdan gelir ve aylık alanlara ödeme yapan bankaların işlemleri,

– 5 inci maddesi Diğer bankacılık iş ve işlemleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler içermektedir.

– Tebliğin Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri başlıklı Üçüncü Bölümünde uygulama kapsamına giren bakanlıklar belirtilmiştir. Bunlar; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

– Tebliğin Diğer Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri başlıklı Dördüncü Bölümünde ise uygulama kapsamına giren diğer kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir. Bunlar; Bağımsız spor federasyonları, Banka sandıkları, Basın İlan Kurumu, Borsa İstanbul, Kamu İhale Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türk Patent Enstitüsü, Yükseköğretim Kurulu.

– Tebliğin diğer maddelerinde; Bilgilerin gönderilme periyodu, Bilgilerin gönderilme şekli, Bilgi ve belgelerin doğrudan, münferiden veya protokolle istenilmesi, İdari para cezaları konularında düzenlemeler yer almaktadır.