Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 5953 Sayılı Basın İş Kanunu (Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun)

5953 Sayılı Basın İş Kanunu (Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun)

Sponsorlu Bağlantılar

Kanunun asıl adı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun olmakla birlikte Basın İş Kanunu olarak adlandırılmaktadır. 13 Haziran 1952 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 20 Haziran 1952 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanunda, başta gazeteciler olmak üzere Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tarifi kapsamı dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanmaktadır. Bu Kanun kapsamına girmekle beraber Devlet, valilik ve belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hizmetliler hakkında ise bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Kanunda hizmet akdinin feshi, rekabet yasağı, ücret, izin, çalışma süresi, fazla mesai, kıdem tazminatı, Kanun hükümlerine uyulmaması halinde işverene uygulanacak idari para cezaları konularında düzenlemeler yer almaktadır.

İş akdinin feshiyle ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesi ve işe iadeyle ilgili 18, 19, 20, 21 ve toplu işçi çıkarmayla ilgili 29 uncu maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Aynı şekilde teftiş ve denetim konusunda 4857 sayılı İş Kanununun ilgili ceza maddeleri uygulanır.