Anasayfa / Dosyalar / Basın İş Mevzuatı Dosyalar / Basın İş Kanununda Çalışma Süresi ve Fazla Mesai

Basın İş Kanununda Çalışma Süresi ve Fazla Mesai

Sponsorlu Bağlantılar

5953 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki gazeteci tanımının kapsamı içinde bulunan kimselerden müessese, matbaa, idarehane ve büro gibi yerlerde hizmetlerinin mahiyeti itibariyle devamlı çalışanlar için günlük çalışma süresi gece ve gündüz devrelerinde sekiz saattir.

Yukarıda belirtilenler dışında kalanların, gündüz veya gece devresindeki çalışma sürelerinin daha fazla hadlere artırılması ve ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatilinde çalışılması 5953 sayılı Kanuna göre fazla mesai sayılır.

Pazar gününden başka bir gün hafta tatili yapan gazeteci, pazar günü çalışınca fazla mesai yapmış sayılmaz.

Her bir fazla çalışma saati için verilecek ücret, normal çalışma saati ücretinin % 50 fazlasıdır.

Ancak, günlük normal çalışma süresine ilaveten yapılacak fazla çalışmaların saat 24 den sonraya denk gelen saatlerinde ücret bir kat fazlasıyla ödenir.

Fazla saatlerin hesabında, yarım saatten az olan süreler yarım saat, fazlası ise bir saat sayılır.

Fazla saatlerde çalışma, ücretlerini parça başına veya yapılan iş miktarına göre alan gazetecilere yaptırıldığı takdirde dahi bu kimselerin fazla saatlere tekabül eden ücretleri yukarıdaki esaslara göre ödenir.

Fazla çalışmalara ait ücretin, müteakip ücret ödemesiyle birlikte ödenmesi mecburidir. Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, bu ücretler her geçen gün için % 5 fazlasıyla ödenir.

Fazla mesai günde üç saati geçemez.(isvesosyalguvenlik.com)