Anasayfa / Dosyalar / Basın İş Mevzuatı Dosyalar / Basın İş Kanununun Kapsamı

Basın İş Kanununun Kapsamı

Sponsorlu Bağlantılar

5953 sayılı Kanun; Türkiye’de yayınlanan gazete ve süreli yayınlarda, haber ve fotoğraf ajanslarında, her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tanımının kapsamı dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. Bu kapsamda bulunup da Devlet, valilik, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından fazlası bu teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen (çalıştırılan) memur ve hizmetliler hakkında ise 5953 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

5953 sayılı Kanun kapsamına giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir.

5953 sayılı Kanun hükümlerinin düzen altında yürümesini sağlamak üzere yapılması gerekli görülecek takip, denetim ve teftişler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu hususta İş Kanununun iş hayatının denetim ve teftişine ait hükümleriyle aynı Kanunun bu hükümlerle ilgili ceza maddeleri uygulanır.(isvesosyalguvenlik.com)