Anasayfa / Soru - Cevap / Başka İşyerinden Ayrılan İşçiyi İşe Alan İşverenin Sorumluluğu Var mıdır ?

Başka İşyerinden Ayrılan İşçiyi İşe Alan İşverenin Sorumluluğu Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu husus 4857 sayılı İş Kanununun “Yeni işverenin sorumluluğu” başlıklı 23 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Herhangi bir işverene bağlı olarak, süresi belirli veya belirsiz iş sözleşmesi ile çalışan işçinin, sözleşme süresi bitmeden veya bildirim (ihbar) süresine uymadan işini bırakıp, başka bir işverenin işinde çalışmaya başlaması halinde, işçinin eski işveren karşı sorumluluğu yanında, aşağıda belirtilen durumlarda işçiyle birlikte yeni işveren de sorumlu olur. Yeni işverenin sorumluluğunu doğuracak haller şunlardır;

– İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.

– Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.

– Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse.

Ancak işçi, işçi eski işyerinden 4857 sayılı İş Kanununun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24 üncü maddesinde belirtilen hal ve durumlardan herhangi biri nedeniyle ayrılmışsa, bu durumda ihbar süresine uymak zorunda olmadığı gibi, bir başka işyerinde işe başlamasından dolayı herhangi bir sorumluluk da doğmaz.

İşten ayrılan işçi için rekabet yasağından doğan sorumluluk ise (Bkz. İşten Ayrılan İşçi İçin Rekabet Yasağı Ne Demektir ? başlıklı yazı) yarı bir sorumluluk halidir. Bu konuyla ilgili değildir.