Anasayfa / Haber / Bazı İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı İki Yıla Düşürülecek

Bazı İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı İki Yıla Düşürülecek

Sponsorlu Bağlantılar

Birçok alacak ve mali haklarda olduğu işçilik alacaklarında da zamanaşımı süreleri uygulanmaktadır. Zaman aşımına uğramış işçi alacağı içinse mahkemeye götürme, dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Kıdem tazminatı ve ücret alacakları gibi işçilik alacaklarında geçerli olan zaman aşımı süreleri İşçi Alacaklarında Zamanaşımı Süresi Var mıdır ?, İşten Ayrılan İşçi Kaç Yıllık İzin Ücretini Talep Edebilir ? başlıklı yazılarda belirtilmiştir.  Zaman aşımına uğramış borç ise işveren açısından eksik bir borç haline gelmiş olur ve işveren ödemezse işçi bu konuda dava açamaz. (Bkz. Zamanaşımı Borcu Ortadan Kaldırır mı ?)

Söz konusu yazılarda da belirtildiği üzere şu an kıdem tazminatında 10 yıl, ücret alacaklarında 5 yıl olan zamanaşımı süresi Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının aynen yasalaşması halinde aşağıda belirtilen işçilik alacakları için 2 (iki) yıla düşecek.

Tasarıda yer alan Ek 3 üncü madde uyarınca;

– Kullanılmayan yıllık izin ücreti,

– Kıdem tazminatı (Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler),

– İş sözleşmesinin bildirim şartına (ihbar süresine) uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat (İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı) ,

– Kötü niyet tazminatı (Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?),

– İşverenin eşit davranma ilkesine aykırı davranılmasından kaynaklanan tazminat (Ayrımcılık Tazminatı Nedir ?),

alacaklarında zaman aşımı süresi 2 yıl olarak uygulanacak.

Zamanaşımı süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak. İşe iade talebiyle arabulucuya ve mahkemeye başvurulması halinde zamanaşımı süresi kesilecek.

Tasarıda yer alan geçici madde uyarınca da söz konusu 2 yıllık zaman aşımı süresi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen fesihlerden kaynaklanan ücret ve tazminatlar hakkında uygulanacak.

Dolayısıyla kanun tasarısının söz konusu maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde aynen kabul edilerek yasalaşması ve kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren işten çıkan veya çıkarılan çalışanların, yukarıda belirtilen işçilik alacaklarıyla ilgili olarak iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde İş Mahkemesinde dava açmaları gerecek. Bu süreyi kaçırmaları halinde dava açamayacaklar. Ödeyip ödememe işverenin isteğine kalacak. (isvesosyalguvenlik.com)