Anasayfa / Eski Haberler / Bazı İşverenlere ve 4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına Prim İndirimi Geliyor – 11.01.2013

Bazı İşverenlere ve 4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına Prim İndirimi Geliyor – 11.01.2013

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca; kısa vadeli sigorta kolları için ödenecek (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) prim oranı, 4/a sigortalıları yani işçiler için işyerinde yapılan işin, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için ise yaptıkları işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere değişmektedir. Yapılan işin türüne göre işyerlerinin tehlike sınıf ve dereceleri ile ödeyecekleri kısa vadeli sigorta kolları prim oranları ise Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi yani Prim Tarife Cetvelinde yer almaktadır.

05/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (5/12/2012 tarihli haber), Meclis Genel Kurulu’nda 10 Ocak 2013 Perşembe günü yapılan görüşmeleri sırasında verilen önerge ile; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının söz konusu (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı % 1,5 oranına düşürmeye ya da % 2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Aynı değişikliğe bağlı olarak 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83 üncü maddesi ile “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84 üncü maddeleri de yürürlükten kaldırıldı.

Tasarı hakkında yapılan görüşmeler ve oylamalar tamamlandıktan sonra da söz konusu tasarı kanunlaştı. Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından da aynen onaylanması halinde, artık yapılan işin tehlike sınıf ve derecesi ne olursa olsun, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm işverenler ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için % 2 olarak sabitlenmiş olacak ve dolayısıyla % 2 oranında prim ödeyecekler. Bakanlar Kurulu isterse bu oranı % 1,5’e düşürebilecek veya % 2,5’e çıkarabilecek.

Yapılan bu değişiklikle birlikte, kısa vadeli sigorta kolları için % 2’den fazla prim ödeyenler için % 4,5’e varan oranlarda prim indirimi yapılmış olacak, % 2 üzerinden prim ödeyenler için herhangi bir değişiklik olmayacak, % 2’den az yani % 1,5 veya % 1 üzerinden prim ödeyenler için ise (özellikle büro, ofis, yazıhane gibi işyerleri için) prim oranı % 0,5 veya % 1 oranında artmış olacak.

Öte yandan, söz konusu tasarıdaki aynı değişiklik tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında oluşturulan alt komisyonda yapılmış, ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda söz konusu değişiklik tasarıdan çıkarılmıştı.