Anasayfa / Bilgi / Artık Bazı Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayanlar Çalıştırılamayacak

Artık Bazı Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayanlar Çalıştırılamayacak

Sponsorlu Bağlantılar

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa Ek 1 inci madde eklenmişti.

Söz konusu ek maddede;

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra 5544 sayılı Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmayacağı,

Bu konudaki denetimlerin iş müfettişlerince yapılacağı, madde hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 Türk lirası idari para cezası verileceği, bu Kanuna göre verilen idari para cezalarının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği,

hükmü yer almaktadır.

Maddede belirtilen Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ise 25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu olan işler Tebliğ ekinde yer alan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesinde yer almaktadır. Ayrıca 24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir Tebliğ ile bu meslekler arasına 8 yeni meslek daha eklenmiş ve bu mesleklerin sayısı toplamda 48 mesleğe ulaşmıştır.

Dolayısıyla 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren birinci Tebliğ eki listede yer alan işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu aranacak, daha doğrusu tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Tebliğ eki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalıştırılamayacak. İkinci tebliğ eki listede yer alan  işlerde ise belge zorunluluğu 25 Mart 2017 tarihinde başlayacak.  Zorunlu olduğu halde Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan her çalışan için işverene ayrı ayrı 500 TL idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan söz konusu uygulamanın bir süre daha ertelenmesi bekleniyordu, ancak herhangi bir erteleme yapılmadı ve uygulama yürürlüğe girdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda Meslekî Yeterlilik Belgesi: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belge olarak tanımlanmıştır.

Konuya ilişkin tebliğ eki listelere;

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.20779-ek.doc

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.21477-EK.pdf

linklerinden ulaşılabilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında ayrıntılı bilgiye ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun web sitesinden (http://www.myk.gov.tr/) ulaşılabilir. (isvesosyalguvenlik.com)