Anasayfa / Haber / Bazı Sigortalılar Bir Gün Fazladan Prim Ödeyecek

Bazı Sigortalılar Bir Gün Fazladan Prim Ödeyecek

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanuna 5754 sayılı Kanunla eklenen geçici 16 ncı madde ile 2008 yılından başlamak üzere bazı sigortalıların ayda 15 gün üzerinden sigorta primi ödeyeceği ve 30 gün üzerinden hizmetlerine ekleneceği, prim gün sayısının her yıl bir puan artacağı ve son olarak 30 gün olarak sabitleneceği yani bunların aylık 30 gün üzerinden prim ödeyeceği hükmü getirilmiştir.

Benzer şekilde 6111 sayılı Torba Yasa ile 2011 yılında yapılan düzenleme ile bazı sigortalıların aylık 18 gün üzerinden prim ödeyeceği, ancak 30 gün üzerinden hizmetlerine ekleneceği, her yıl bu prim gün sayısının bir puan artacağı, en son aylık 30 gün olarak sabitleneceği hükmü getirilmişti. Bu kapsamdaki sigortalılar 2011 yılı sonuna kadar aylık 18 gün, 2012 yılı içerisinde aylık 19 gün, 2013 yılında aylık 20 gün, 2014 yılında aylık 21 gün üzerinden prim ödemişlerdi. Bu sigortalılar 2015 yılı sonuna kadar ise her ay 22 gün üzerinden sigorta primi ödeyecekler. Dolayısıyla bunlar 2014 yılı Aralık ayına ait sigorta primini 21 gün üzerinden ödemişlerken, bu ayın (Şubat ayı) sonu kadar ödemeleri gereken 2015 yılı Ocak ayı sigorta primini 22 gün üzerinden ödeyecekler. Bunların aylık prim gün sayısı en son 2023 yılında 30 gün olacak ve öylece kalacak.

Bu kapsama giren sigortalılar aşağıda belirtilmiştir;

– Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Tarım Bağ-Kur sigortalıları (4/1-b-4).

– Köy muhtarları.

– Hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın ve işyeri açmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evlerde yaptıkları dikiş – nakış gibi işleri vergiden muaf olarak yapan kadın isteğe bağlı sigortalılar.

– 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tanın veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar yani ek 5 tarım sigortalıları.

– 2925 sayılı Kanuna (Tarım SSK) tabi sigortalılığı 1 Mayıs 2008 veya sonrasında başlamış olan sigortalılar.

– 5510 sayılı Kanunun ek 6 nci maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar yani ek 6 kapsamındaki taksi – dolmuş – otobüs şoförleri, sanatçı – düşünür ve yazarlar.

Yukarıda belirtilen sigortalılardan primlerini alt sınır yani asgari ücret üzerinden ödeyenlerin primleri asgari ücretteki artışla birlikte zaten artmış oldu, bunlar ayrıca bir gün fazladan prim ödeyeceklerinden ödeyecekleri prim tutarlarında iki kez artış meydana gelmiş oldu. Bunların ödeyecekleri prim tutarları 2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)