Anasayfa / Haber / Belge – Sertifika Yenileyecek Olanlar 30 Haziranı Kaçırmayın

Belge – Sertifika Yenileyecek Olanlar 30 Haziranı Kaçırmayın

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile; 30 Haziran 2012 tarihinden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlara, mevcut belge veya sertifikalarını Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla 6331 sayılı Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilme imkanı tanınmıştı.

Nihayet söz konusu bir yıllık süre 30 Haziran 2013 tarihinde dolacak olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü de 30 Haziran 2013 tarihinden sonra yapılacak başvuruların hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini açıkladı.

6331 sayılı Kanunun “Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları başlıklı” söz konusu geçici 5 inci maddesinde; “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler.” hükmü yer almaktadır.