Anasayfa / Form-Dilekçe / Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

İşçinin işyerinde hangi tarihe kadar çalışacağı, iş sözleşmesinin hangi tarihte son bulacağı belli olan sözleşmelere belirli süreli iş sözleşmesi denir. İş Kanununda da belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.4857 sayılı İş Kanununun 11 inci ve 12 nci maddelerinde belirli süreli iş sözleşmesiyle ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu maddeler uyarınca; esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmesi birden fazla üst üste yani zincirleme olarak yapılamaz, eğer yapılırsa bu sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşür. Ayrıca, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiye haklı bir neden olmadıkça, sadece iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre farklı bir işlem yapılamaz. Aynı şekilde kıdem yönünden de bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. Emsal işçi olarak işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi esas alınır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir.

Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı haklarıyla ilgili bilgi Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem ve İhbar Tazminatı başlıklı yazıda yer almaktadır.

Belirli süreli iş sözleşmesi örneğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği