Anasayfa / Form-Dilekçe / Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

İşçinin işyerinde hangi tarihe kadar çalışacağı, iş sözleşmesinin hangi tarihte sona ereceği belirtilmeyen sözleşmeler belirsiz süreli iş sözleşmesi denir. 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı belirtilmiştir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi fesih yönünde haklı nedene dayanan ve haklı nedene dayanmayan fesih olarak ikiye ayrılır. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın sonlandırılacağı hallerde iş sözleşmesini sonlandıran tarafın Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresine uyması, yani maddede belirtilen süre kadar önceden iş sözleşmesini sonlandıracağını karşı tarafa bildirmesi gerekir, aksi halde karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. (Bkz. İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı)

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi halinde ise fesheden tarafından önceden karşı tarafa haber verme yani ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. İşçi için haklı fesih nedenleri İş Kanununun 24 üncü maddesinde, işveren için haklı fesih nedenleri İş Kanununun 25 inci maddesinde belirtilmiştir. (Bkz. İşçi ve İşverene İş Sözleşmesinin Fesih Hakkı Veren Durumlar)

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Örneği