Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Süreleri

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Süreleri

Sponsorlu Bağlantılar

1-Genel Açıklamalar: Eğer iş sözleşmesinin sona ereceği tarih veya süre önceden belirlenmişse, o tarih veya sürenin dolmasına bağlı olarak iş sözleşmesinin sona ermesinde tarafların birbirlerine önceden haber vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak iş sözleşmesinin süresi belirlenmemişse, yani belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusuysa, sözleşmenin feshinden önce sözleşmeyi feshedecek tarafın durumu diğer tarafa bildirmesi gerekir. Bu bildirimin sözleşmenin feshinden ne kadar önce yapılacağı 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

a-İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, sözleşmenin feshinden iki hafta önce,

b-İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, sözleşmenin feshinden dört hafta önce,

c-İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, sözleşmenin feshinden altı hafta önce,

d-İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, sözleşmenin feshinden sekiz hafta önce,

Karşı tarafa haber vermek zorundadır. Bu süreler asgari olup, sözleşme ile artırılabilir. Belirtilen süreler dolduğunda iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. İşveren isterse söz konusu sürelere ait ücreti peşin ödeyip iş sözleşmesini beklemeden feshedebilir.

2-İhbar Sürelerine Uymamanın Yaptırımları:

İhbar süresine uymadan iş sözleşmesini fesheden taraf yani işçi veya işveren söz konusu sürelere ait ücreti tazminat olarak öder. Eğer işyeri iş güvencesi kapsamında ise yani 30’dan fazla işçi çalıştırılıyorsa, işverenin ihbar süresine uyması veya ihbar süresine ait ücreti peşin olarak ödeyip iş sözleşmesini feshetmesi, 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesine ilişkin 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Bu konu ayrıca İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı başlıklı makalede düzenlenmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)