Anasayfa / Haber / Beş Puanlık Prim İndiriminde Önemli Değişiklikler Yapılacak

Beş Puanlık Prim İndiriminde Önemli Değişiklikler Yapılacak

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (4/a – işçi) kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmakta, dolayısıyla beş puanlık indirim yapılmış olmaktadır.

Ancak, 24/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun Tasarısı” ile söz konusu 81 inci maddede yapılması düşünülen değişiklikler eğer aynen yasalaşırsa, işverenleri yakından ilgilendiren aşağıdaki önemli değişiklikler yapılacak.

1-Şu anki hükümler çerçevesinde, Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yani sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler, bir yıl süreyle bu imkandan yararlandırılmamaktadır. Bunun kapsamı genişletilecek, kontrol ve denetimlerde sadece sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler değil, fiilen çalışmayan kişileri sigortalı (sahte sigortalı) olarak bildirdiği tespit edilen işverenler de bu imkandan bir yıl süreyle yararlandırılmayacak.

2-Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalandığı tespit edilen işverenlerden, yararlanılan teşvik tutarı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

3-On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanan beş puana, prime esas kazanç alt sınırı (16 yaşından büyükler için geçerli brüt asgari ücret) üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Yani Bakanlar Kurulu, beş puan olarak uygulanan bu prim indirimini, bazı iller de on ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri için 6 puana kadar daha artırabilecek.

4-Özel sektör işverenlerinin, yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırmak üzere 4/a kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürdükleri işçiler için, (f) bendine göre prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Yani yurt dışına işçi götüren özel sektör işverenleri de belirli şartlarla bu beş puanlık indirimden yaralanabilecek.