Anasayfa / Bağkur / Bildirim Yapmayan Şirketler Bu Af Fırsatını Kaçırmayın !

Bildirim Yapmayan Şirketler Bu Af Fırsatını Kaçırmayın !

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarıyla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanunun “Sigortalı bildirimi ve tescili” başlıklı 8 inci maddesinde sigortalılığın başlangıcı, “Sigortalılığın sona ermesi” başlıklı 9 uncu maddesinde sigortalılığın sona ermesi, “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci maddesinde ise yeni şirket kurulması gibi durumlarla ilgili olarak ilgisine göre vergi dairelerine, ticaret sicil müdürlüklerine, esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerine, kaymakamlık ve valiliklere, Türkiye Jokey Kulubü’ne, ziraat odaları ve olmayan yerlerde tarım ilçe müdürlüklerine bildirim yükümlülüğü getirilmiş, Kanunun 102 nci maddesinde de bu bildirimlerden bazılarının süresi içerisinde yapılmaması veya hiç yapılmaması halinde idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Bu kişilerin sigorta başlangıcı ile ilgili bildirimlerinin genel olarak 15 gün içerisinde, sigortalılığın sona ermesiyle ilgili bildirimlerinin ise 10 gün içinde yapılması gerekiyor.

6552 sayılı Torba Yasayla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 57 inci madde ile bu bildirimleri yapmamış olanlara yeni bir fırsat tanınmıştır. Maddede; 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11 inci maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmiş olanların, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılacağı ve idari para cezası uygulanmayacağı, bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarının kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edileceği, ancak tahsil edilmiş olanların ise red, iade veya mahsup edilmeyeceği yani geri ödenmeyeceği belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddelerindeki yükümlülükler ilgili kurum ve kuruluşlara ait olmakla beraber, bunlardan ikisi şirket yetkililerini de kapsıyor. Buna göre;

– Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıklarının başlamasıyla ilgili bildirimin yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren şirket yetkililerince 15 gün içinde, sigortalılıklarının sona ermesiyle ilgili bildirimin ise bu görevlerinin bittiği tarihten itibaren şirket yetkililerince ve sigortalılarca 10 gün içinde,

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıklarının başlamasıyla ilgili bildirimin şirket yetkililerince onbeş gün içinde, hisse devreden ortakların sigortalılıklarının sona ermesiyle ilgili bildirimin ise şirket yetkilileri ve sigortalılarca 10 gün içinde,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla bu bildirimleri yapmamış olan şirketler, 11 Aralık 2014 tarihine kadar bu bildirimleri yapmaları halinde idari para cezası ödemekten kurtulacaklar. Öte yandan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan süre uzatımı bunları kapsamıyor (Bkz. Bazı Borçlar İçin Yapılandırma Başvuru Süreleri Uzatıldı başlıklı yazı).