Anasayfa / Haber / Bina İnşaatlarının Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Tespitinde İşverenlere Yeni Kolaylık

Bina İnşaatlarının Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Tespitinde İşverenlere Yeni Kolaylık

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmış olan 04/02/2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelge; ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak yürütülen asgari işçilik uygulaması çerçevesinde, işverenlere teminat iadesi yazısı ve ilişiksizlik belgesi verilmesi konusunda Kurum üniteleri tarafından yürütülecek işlemleri ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde düzenleyen / açıklayan önemli genelgelerden biridir. Bu Genelgede özel bina inşaatlarının başlama ve bitiş tarihlerinin tespitiyle ilgili olarak;

“Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanmasının istenebileceği, inşaatın başladığı ve bittiği tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması halinde, aksine bir tespit olmadıkça, yapı ruhsat tarihinin inşaatın başladığı tarih olarak, inşaatın bitiş tarihiyle ilgili olarak ise işverence Kuruma yapılan başvuruda dilekçe tarihi beyan edilen tarihten itibaren bir ay içerisinde ise beyan edilen tarihin, değilse dilekçenin Kuruma intikal ettirildiği tarihin bitiş tarihi olarak kabul edileceği, söz konusu tarihlere işverenlerce itiraz edilmesi durumunda inşaatın başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak tespit sonucuna göre işlem yapılacağı” belirtilmişti.

Ancak daha önce belirttiğimiz üzere (Teminat İadesi ve İlişiksizlik Belgesiyle İlgili Genelgede Değişiklik Yapıldı başlıklı yazı), “2011-13 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu 2013-41 sayılı Genelge ile Kurum söz konusu Genelge’de önemli bazı değişiklikler yapılmıştı.

Bu doğrultuda artık özel nitelikteki bina inşaatlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesinde söz konusu bina inşaatından dolayı yapılacak asgari işçilik araştırmasına esas (işveren inşaatın bittiğine dair dilekçesi, yapı denetim iş bitirme tutanağı, iskân ruhsatı başvurusu gibi) bilgi ve belgelerin işyeri dosyasında mevcut olması ve tereddüte meydan bırakılmayacak şekilde değerlendirilmeye müsait olması halinde (herhangi bir ihbar, şüphe, şikayet, tereddüt bulunmaması kaydıyla) 2013/41 sayılı Genelge’ye istinaden ruhsat vermeye yetkili makamlarla yazışma konusu yapılmadan söz konusu bilgi ve belgelere itibar edilerek araştırma işlemi yani asgari işçilik hesaplaması yapılarak işverenlere ilişiksizlik belgesi verilecek.