Anasayfa / Soru - Cevap / Bina Tadilat ve Yıkım İşlerinde Asgari İşçilik Nasıl Uygulanır ?

Bina Tadilat ve Yıkım İşlerinde Asgari İşçilik Nasıl Uygulanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun asgari işçilik uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar; Asgari İşçilik Uygulaması – Örnek Hesaplamalar – Uzlaşma, Bütün Aşama ve Ayrıntılarıyla Asgari İşçilik İncelemeleri başlıklı yazılarda mevcut olup, sıfırdan yapılan bina inşaatlarıyla ilgili asgari işçilik uygulamalarında pek problemle karşılaşılmamaktadır. Çünkü iş hale kapsamında yapılmışsa ihale bedeli (hakediş tutarı), özel bina inşaatı ise metrekare birim maliyet bedeli (yapı yaklaşık birim maliyet bedeli) üzerinden veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek maliyet tutarı alınmakta ve bunun üzerine asgari işçilik oranı uygulanmaktadır.

Ancak ihaleli olarak yapılanlar dışındaki bina (inşaat) tadilat ve yıkım işlerinde asgari işçilik uygulaması farklılık arz etmektedir. Çünkü bu işlerle ilgili olarak uygulanacak asgari işçilik oranları belli olmasına karşılık, bu oranın üzerine uygulanacağı matrah yani maliyet bazen belirlenememektedir.

Dolayısıyla ihale konusu olmayan bina tadilat ve yıkım işleriyle ilgili asgari işçilik uygulamasında,

– İhale kapsamı dışında da olsa bina tadilat veya yıkım işi fatura karşılığında yapılmışsa KDV hariç fatura tutarı esas alınarak, eğer böyle bir imkan yoksa Sosyal Güvenlik Denetmenleri veya müfettişler tarafından maliyet tespiti yapılabiliyorsa bu maliyet tutarı esas alınarak asgari işçilik hesaplaması yapılmaktadır.

– Bunun dışında; ruhsata tabi olmayan ve maliyet hesabı yapılamayan bina tadilat, tamirat, tesisat ve benzeri işler için işverenin Kuruma borcunun olmaması; herhangi bir ihbar, şüphe veya şikâyetin de bulunmaması halinde işveren tarafından yapılan bildirim yeterli görülerek işyeri dosyası kapatılmakta; ihbar, şüphe veya şikâyet bulunması veya yapılan işle ilgili hiç işçilik bildirimi olmaması halinde ise Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları (Sosyal Güvenlik Denetmenleri veya müfettişler) tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre işlem yapılmaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)