Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış, 15 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu konuda 4857 sayılı İş Kanununa istinaden daha önce çıkarılmış ve 10 Haziran 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik kapsamına;

– 6331 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri işler,

– Biyolojik etkenle doğrudan çalışılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadığı ancak, çalışanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek Yönetmelik Ek–I’de yer alan işler,

Öte yandan, maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalışanlar için tanımlanabilir sağlık riski oluşturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise bu durumda Yönetmelik Endüstriyel İşlemlerde Alınacak Önlemler başlıklı Ek–VI’nın birinci paragrafında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile Bakanlığın bilgilendirilmesi başlıklı 9 uncu, Bakanlığa bildirim başlıklı 15 inci ve Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler başlıklı 18 inci maddeler uygulanmayacaktır.

Yönetmeliğin;

– Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi başlıklı bölümünde; Risk düzeyi, Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

– İşverenlerin Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; İkâme, Risklerin azaltılması, Bakanlığın bilgilendirilmesi, Hijyen ve kişisel korunma, Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi, Özel durumlarda çalışanın bilgilendirilmesi, Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması, Bakanlığa bildirim, Sağlık gözetimi

– Özel Hükümler başlıklı bölümünde; Tanı laboratuvarları dışında kalan insan sağlığı ve veterinerlikle ilgili hizmetler, Endüstriyel işlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik;

– Ek I’de Biyolojik Etkenlere Maruziyetin Olabileceği Bazı İşler Listesi,

– EK II’de Biyolojik Tehlike İşareti,

– Ek III’de Sınıflandırılmış Biyolojik Etkenler Listesi,

– Ek IV’de Çalışanların Sağlık Gözetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,

– Ek V’de Koruma Düzeyleri Ve Alınacak Önlemler İle İlgili Göstergeler,

– Ek VI’da Endüstriyel İşlemlerde Alınacak Önlemler,

– EK VII’de Koruyucu Aşı Uygulama Klavuzu,

başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Ek–III Sınıflandırılmış Biyolojik Etkenler Listesi bölümünde de biyolojik etkenler;

– Bakteriler ve benzer organizmalar,

– Virüsler,

– Parazitler,

– Mantarlar,

olarak ayrı ayrı listelenmiştir.