Anasayfa / Haber / Borç Yapılandırma Başvuruları Başladı – Süreleri Kaçırmayın !

Borç Yapılandırma Başvuruları Başladı – Süreleri Kaçırmayın !

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasa (İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun) ile vergi, prim, idari para cezaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarla ilgili yapılandırma ve taksitlendirme için başvurular başladı. Aslında Kanunda birçok borç için başvuru başlangıç tarihi belirtilmemiş olduğundan, Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren yapılandırma başvurusu için herhangi bir engel bulunmamaktaydı. Ancak birçok kurum hazırlıklarını tamamladıktan sonra başvuruları almaya başladı. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu konuya ilişkin genelgeyi 25 Eylül 2014 tarihinde çıkardı, Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin tebliği 27 Eylül 2014 tarihinde yayımladı (Bkz. 6552 Borç Yapılandırmasıyla İlgili Tebliğ ve Genelgeler Yayımlandı başlıklı haber).

Başvuruların bitiş tarihiyle ilgili olarak ise Kanunda belirli süreler öngörüldüğünden, bu süreleri kaçıranların başvuruları kabul edilmeyecek, dolayısıyla bunlar yapılandırmadan yararlanamayacaklar.

Kanun uyarınca;

– GSS borçluları hariç Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların en geç 31 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların ise en geç 30 Nisan 2015 günü mesai bitimine kadar,

– Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine (vergi dairelerine), belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borcu olanların ise en geç 1 Aralık 2014 günü mesai saati bitimine kadar,

borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.

Ayrıca Bakanlar Kurulu yukarıdaki başvuru sürelerini GSS borçları için 31 Ekim 2015 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan diğer borçlar için 2 Şubat 2015 tarihine kadar, Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine olan borçlar için 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatabilecek.

Başvuruların elden veya posta yoluyla yapılması gerekmekle birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan işveren borçlarıyla ilgili başvurular e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden, aynı şekilde vergi dairelerine ödenmesi gereken bazı borçlarla ilgili başvurular da www.gib.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; başvuru evrakının taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla gönderilmesi halinde evrakın postaya veriliş tarihi ilgili kurum veya idareye başvuru tarihi olarak kabul edilecek, başvuru evrakının adi posta yoluyla gönderilmesi halinde ise evrakın ilgili kurum veya idareye intikal tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecek.

Diğer borçlardan;

– 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu kapsamındaki üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borcu,

– 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borcu,

– 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine borcu,

olanların 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları,

– 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarıyla ilgili yapılandırmalar içinse 31 Ekim 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar alacaklı birime yazılı başvuruda bulunulması,

Öte yandan Kanun uyarınca, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, diğer şartlar yanında söz konusu borçtan dolayı dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Yapılandırmaya alınan borçlarla ilgili haciz varsa, sadece yapılan ödemeler nispetinde haciz kaldırılacak ve yapılan ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar iade edilecek.