Anasayfa / Eski Haberler / Borç Yapılandırmasının Bozulmaması İçin Sadece Taksitleri Düzenli Ödemek Yetmiyor – 22.12.2012

Borç Yapılandırmasının Bozulmaması İçin Sadece Taksitleri Düzenli Ödemek Yetmiyor – 22.12.2012

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi ve diğer bir çok kamu alacağı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına da yeniden yapılandırma imkanı getirilmiş, bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumuna birikmiş prim ve idari para cezası veya başka kapsamda borcu olanlar bu borçlarını taksitlendirmişlerdi (25/2/2011 tarihli haber).

Daha sonra da 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlan 6322 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 19’uncu maddesi ile; Sosyal Güvenlik borç yapılandırması talebinde bulunmakla birlikte belirlenen peşin ya da taksitle ödeme şekillerini hiç veya yasada belirtilen şekilde yerine getiremeyip yapılandırması bozulan işverenler için yeni bir hak getirilmişti (15/6/2012 tarihli makale).

Söz konusu borç yapılandırmasına ilişkin 6111 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca, yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmakta, yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından taksit uygulaması sona erdirilmekte, kalan taksitlere ait borçların tamamı eski haline dönmekte, bu şekilde kalan borcun tamamı yapılandırmanın/taksitlendirmenin bozulduğu tarihten geriye dönük olarak gecikme zammı ve cezası ile birlikte tekrar hesaplanarak, borcun yeni hesaplanmış haliyle bir defada ödenmesi istenmektedir.

Bu husus yapılandırmadan yararlananlar tarafından bilindiği için, imkanlar ölçücünde taksitler aksatılmadan ödenmeye çalışılmaktadır. Ancak, borcunu bu şekilde yapılandırma kapsamında taksitle ödeyen işverenlerin işyerlerine ait, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ise kendilerine ait olarak her ay yani cari aya ait düzenli prim ödemeleri de varsa; bu durumda bazı borçlular, hem yapılandırmaya ait taksitlerini hem de içinde bulundukları aya ait güncel primleri bir arada ödemekte zorlanınca, yapılandırmanın bozulmaması için taksitleri düzenli ödemeye dikkat etmekte, düzenli prim ödemelerini ise aksatabilmektedirler. Böyle olunca da hiç beklemedikleri halde bazı prim borçlularının yapılandırmaları bozulmakta, kendileri zor durumda kalmaktadırlar.

Çünkü, yapılandırmanın bozulmaması için sadece taksitlerin düzenlenmesi yeterli olmayıp, 6111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekleri belirtilmektedir.

Dolayısıyla bir takvim yılında üç veya daha fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacağı gibi, aynı şekilde yapılandırma süresince her ay tahakkuk eden güncel prim borçlarından, bir takvim yılında üç veya daha fazla aya ait güncel prim borcunun ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de taksitler düzenli ödeniyor olsa bile, yapılandırma bozulmaktadır.

Öte yandan, vadesinde ödenmesi öngörülen güncel prim borçlarının veya yapılandırma kapsamındaki taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için 6111 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmamakta, dolayısıyla yapılandırma bozulmamaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)