Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Borçlanılacak Sürelere Ait Prim Tutarı Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Borçlanılacak Sürelere Ait Prim Tutarı Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 71- BORÇLANILACAK SÜRELERE AİT PRİM TUTARI NASIL TESPİT EDİLMEKTEDİR ?

CEVAP 71- 4/a (eski SSK), 4/b (eski Bağ-Kur) ve 15/10/2008 tarihinden sonra ilk defa memur (eski Emekli Sandığı) olanların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte, prime esas günlük kazanç alt (asgari ücret/30) ve üst (asgari ücretin 6,5 katı/30) sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanarak tespit edilmektedir.

Bazı tür borçlanmalarda, genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarının % 20’si ödenmektedir.

Borçlanma yapılan tarihte asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı matrah arasındaki bir miktar borçlanma yapacak kişi tarafından başvuru dilekçesinde belirtilmekte ve belirtilen bu matrahın % 32 ve genel sağlık sigortası primi ödenmişse % 20’si üzerinden borçlanma yapılmaktadır.

Yalnız, 1/10/2008 tarihinden önce 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamındaki memurlar için; borçlanma miktarı, yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanmaktadır.

Yine, polis ve subay için okul sürelerinin borçlanılmasında borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısı ile astsubay çavuşun emekli keseneğine esas unsurları üzerinden hesaplanmaktadır.