Anasayfa / Eski Haberler / Bu Kitaplardan Biri Sizin de İlginizi Çekebilir

Bu Kitaplardan Biri Sizin de İlginizi Çekebilir

Sponsorlu Bağlantılar

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ile iş müfettişleri tarafından kaleme alınan yazı ve makaleler birçok dergi ve gazetede yayınlandığı gibi, yine müfettişler tarafından yazılmış çok sayı da kitapta bulunmakta, ayrıca bu kitaplara her gün yenileri eklenmektedir. Müfettişler tarafından şimdiye kadar çıkarılmış kitaplardan bazıları yazarlarının ismiyle birlikte alfabetik bir liste olarak aşağıda yer almaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)

KİTAP İSMİ / YAZAR İSMİ / MESLEĞİ

• 100 Soruda Bilgi Edinme Rehberi / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• 1001 Soruda Sosyal Güvenlik Reformu ve İlgili Mevzuat / Cüneyt Olgaç – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Mehmet Bulut – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• 202 Soru ve Cevapta Açıklamalı ve Örnekli Kısa Çalışma Rehberi / Tevfik BAYHAN – İş Müfettişi

• 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler / Mürsel ÇUKUR – İş Müfettişi / Dr. Muzaffer KOÇ – İş Müfettişi

• 500 Soru ve Cevapta Yeni Sosyal Güvenlik Rehberi / Dr. Sinan BİNBİR – Sosyal Politika Uzmanı – İş  Müfettişi

• 5510 Sayılı Kanun Sistematiğinde Pratik Bilgiler / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• 5510 Sayılı Yasada 4a’lı Sigortalıları Çalıştıran İşverenlerin Sosyal Sigorta Yükümlükleri / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Açıklama, Yorum ve Örneklerle 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / Dr. Sinan BİNBİR (Sosyal Politika Uzm.) – İş Müfettişi / Can ALTINDAĞ – İş Müfettişi

• Açıklamalı – Uygulamalı – Örnekli – İşveren – SMMM – YMM – Avukat ve Bilirkişiler İçin

• Asgari İşçilik Uygulaması / Ramazan YILDIZ – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi / Ersin UMDU – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Belediyeler İçin İş Kanunu Rehberi / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Belediyeler İçin Sosyal Güvenlik Reformu Pratik Bilgileri / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Belediyeler ve Kamu Sektörü İçin Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama Rehberi / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Bilgi Edinme Hakkı ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlke Uygulamaları, Yerel Yönetimler Eğitim Derneği / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuk Sözlüğü (Ansiklopedik Sözlük) / Arif TEMİR – İş Müfettişi – Kamu Yönetimi Uzmanı

• Herkes İçin Emeklilik El Kitabı / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Hizmet Borçlanması ve Birleştirilmesi Rehberi / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Hizmet Tespit Davaları / Mehmet BULUT – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Hizmet Tespit Yöntemleri ve Çözüm Yolları / Mahmut ÇOLAK – Sigorta  Müfettişi / Ercüment ÖZTÜRK – Sigorta Müfettişi

• İdari Para Cezaları İtiraz ve Dava Yolları / Mehmet BULUT – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İş Hukuku İşveren Rehberi / Bekir GEÇER – Sigorta Müfettişi

• İş Hukukunda Para Cezaları İtiraz ve Dava Yolları / Arif TEMİR – İş Müfettişi – Kamu Yönetimi Uzmanı

• İş Kanunu Uygulaması ile İhtilaflar ve Çözüm Yolları / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• İş Kazası & Meslek Hastalıkları İhtilafları ve Çözüm Yolları / İsa KARAKAŞ – Sigorta Müfettişi – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı / Bekir GEÇER – Sigorta Müfettişi

• İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Klavuzu / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İşçinin Geçerli ve Haklı Nedenlerle (Tazminatlı ve Tazminatsız) İşten Çıkarılması / Arif TEMİR – Baş İş Müfettişi – Kamu Yönetimi Uzmanı

• İşveren Uygulama Rehberi / Cüneyt OLGAÇ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Murat GÖKTAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• İşveren ve Çalışanın Başucu Kitabı / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• İşveren Yükümlülükleri ve Uygulama Esasları / Mustafa KESKİN – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Naci ŞAHİN – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İşverenler İçin Sosyal Güvenlik Uygulama Rehberi / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Sorumluluk ve Rücu / Mahmut ÇOLAK – Sigorta Müfettişi / Ercüment ÖZTÜRK – Sigorta Müfettişi

• Örneklerle Açıklanmış – Uygulamaya Yönelik Sorularla BağKur Rehberi / Vakkas DEMİR – BağKur Müfettişi

• Özel Sağlık İşletmelerinde Personel İstihdamı / DR. Özkan Bilgili – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• SGK (SSK) Uygulamasında Sektörel Asgari İşçilik / Mahmut Çolak – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi / Ercüment ÖZTÜRK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi – Çalışma Eko. ve End. İliş. Uzmanı / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi – Asgari İşçilik Uzmanı

• SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• SGK Meslek Hastalığı Uygulamaları ve Meslek Hastalığı Davaları / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• SMMM ve YMM’ler İçin Asgari İşçilik İncelemeleri / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• SMMM ve YMM’ler İçin SSK’da İnceleme Rapor Düzenleme Usul ve Esasları / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Son Değişiklikler Işığında Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Yurtdışı Borçlanma Uygulamaları Rehberi / Cüneyt OLGAÇ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Son Düzenlemeler Çerçevesinde SMM ve YMM’lerde Asgari İşçilik İncelemeleri / Mahmut ÇOLAK – Sigorta Müfettişi

• Soru ve Cevaplarla Sosyal Güvenlik Reformu / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Soru ve Cevaplı, İçtihatlı ve Sözleşme Örnekli Tüm Yönleriyle İş Sözleşmesi / Arif TEMİR – İş Müfettişi – Kamu Yönetimi Uzmanı

• Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sosyal Güvenlik Reform Sonrası Asgari İşçilik Uygulaması / Ramazan YILDIZ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Ersin UMDU – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sosyal Güvenlik Reformu / Akın Şimşek – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi / Mahmut Çolak – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sosyal Güvenlik Sistemimizde Son Düzenlemelerle Hizmet Borçlanmaları / Süleyman TUNÇAY – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Ahmet ARAS – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sosyal Güvenlik Sistemimizde Son Düzenlemelerle Hizmet Borçlanmaları / Süleyman TUNÇAY – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Ahmet ARAS – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sosyal Güvenlik Sistemimizde Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası / Zeki KAYNAK – Emekli Sandığı Başmüfettişi

• Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Düzenlenecek Belgeler / Ercüment ÖZTÜRK – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Düzenlenecek Belgeler / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi / Ercüment ÖZTÜRK – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Rehberi / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sosyal Güvenlik ve İşsizlik Sigortası Uygulamalarında İdari Para Cezaları İtiraz ve Dava Yolları / İsa KARAKAŞ – Sigorta Müfettişi – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

• Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Uygulama Rehberi / Mahmut ÇOLAK – Sigorta Müfettişi

• SSK Uygulamasında Prim Belgeleri İle E-Bildirge Uygulamasının Usul ve Esasları / Dr. Ö. Hakan ÇAVUş – Sigorta Müfettişi / İsa KARAKAŞ – Sigorta Müfettişi

• SSK ve İş Mevzuatı İhtilafları ve Çözüm Yolları / Arif TEMİR – İş Müfettişi / İsa KARAKAŞ – Sigorta Müfettişi

• SSK’da e-Bildirge Uygulamaları / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Tüm Yönleriyle İş Güvencesi / Dr. Muzaffer KOÇ – İş Müfettişi

• Tüm Yönleriyle İş Hukukunda İzinler ve Uygulaması / Arif TEMİR – İş Müfettişi – Kamu Yönetimi Uzmanı

• Tüm Yönleriyle-Herkes İçin, Sorulu-Cevaplı Emeklilik El Kitabı / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Yurtdışı Borçlanma Uygulamaları Rehberi / Cüneyt OLGAÇ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik ve Primsiz Rejim / Murat GÖKTAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi – Çalışma Ekonomisi Bilim Uzmanı / Erden ÇAKAR – Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü S. G. Kontrol Memuru – Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

• Türkiye’de Çalışan Yabancıların Çalışma İzinleri ve Sosyal Güvenliği / Cüneyt OLGAÇ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / Dr. Mehmet BULUT – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı / İsa KARAKAŞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Üçüncü Yol ve Sosyal Güvenlik / Tahsin KÖSE – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Vergi ve SSK Uygulamaları Açısından Yükümlülükler ve Uygulanacak Müeyyideler / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yargıtay Kararları İle Açıklamalı Güncellenmiş İş Kanunu / Cumhur Sinan ÖZDEMİR – İş Müfettişi

• Yaşlılıkta Gelir Güvencesi / Dr. Gökhan POLAT – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Yeni İş Kanununa Göre İşveren Yükümlülükleri ile Uygulanacak Müeyyideler / Mahmut ÇOLAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yeni Sosyal Güvenlik Sistemimizde 200 Soruda Sosyal Sigorta Uygulamaları ve Genel Sağlık Sigortası / Cüneyt OLGAÇ – Sigorta Müfettişi

• Yeni Sosyal Güvenlik Uygulaması / DR. Özkan Bilgili – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarının Emeklilik Yolları ve Sosyal Güvenliği / Mahmut ÇOLAK – Sigorta Müfettişi / Ercüment ÖZTÜRK – Sigorta Müfettişi