Anasayfa / Soru - Cevap / Bütün İşyerlerinde Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmesi Gerekir mi ?

Bütün İşyerlerinde Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmesi Gerekir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi uyarınca, işverenin; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisi görevlendirmesi gerekir. Çalışan temsilcisinin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etme hak ve yetkileri bulunmaktadır.

Söz konusu 20 nci madde uyarınca;

• 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1,

• 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2,

• 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3,

• 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4,

• 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5,

• 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6,

çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi gerekir.

Dolayısıyla 1 işçi çalıştıran işyerleri hariç, bütün işyerlerinde çalışan temsilcisi görevlendirilmesi zorunludur. İsterse 2 çalışanı bulunsun fark etmez.

Uygulamanın ayrıntısını düzenleyen, İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29/08/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 gün sonra yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca 2014 yılında;

• İşverenin, çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 1.120 TL,

• Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme haklarının işverence sağlanmaması halinde 1.680 TL,

• Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması halinde 1.120 TL,

idari para cezası uygulanacaktır.