Anasayfa / Haber / Bütün İşyerlerinde Hekim ve Uzman Çalıştırma Zorunlu Hale Geldi

Bütün İşyerlerinde Hekim ve Uzman Çalıştırma Zorunlu Hale Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

30 Aralık 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işyerlerine getirdiği en önemli yükümlülüklerden biri risk analizi yaptırma, diğeri ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğudur.

Risk analizi (değerlendirmesi) yaptırma zorunluluğu 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle bütün işyerlerinde başlamıştı. (Bkz. Bütün Yönleriyle Risk Değerlendirmesi ve Analizi) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğü ise tehlike sınıfına bakılmaksızın 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde 30 Aralık 2012 tarihinde başlamıştı. 50’den az çalışanı olan işyerleri içinse kademeli geçiş öngörülmüştü. Bu çerçevede 50’den az çalışanı olan işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda yükümlülük 1 Ocak 2014 tarihinde başladı. Geriye sadece 50’den az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları kalmıştı. Bu işyerleri için de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü bugün (1 Temmuz 2016 tarihinde) başladı.

(Not: 6745 sayılı Torba Kanun ile 50’den az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumları için 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir. Bkz. Az Tehlikeli İşyerlerinde Uzman ve Hekim Görevlendirme Yükümlülüğü Ertelendi)

Dolayısıyla 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle artık hiçbir istisna kalmadı ve artık tüm işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme zorunlu hale gelmiş oldu. Bir işçi çalıştıran az tehlikeli bir işyeri bile bu zorunluluk kapsamına girdi.

On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu da yukarıda belirtilen tarihlerde başlamıştı. Az tehlikeli ve tehlikeli işyerleri ile ondan az çalışanı olan çok tehlikeli işyerleri içinse bu zorunluluk yok.

Öte yandan, 6552 sayılı Kanunla 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri işverenlerini bu yükümlülükten kurtaracak düzenleme yapılmıştı. (Bkz. Bazı İşverenleri Hekim ve Uzman Görevlendirmekten Kurtaracak Yönetmelik Yayımlandı, İşverenleri Uzman ve Hekim Çalıştırmaktan Kurtaracak Eğitim Başlıyor) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün imzaladığı protokol çerçevesinde söz konusu eğitim halen devam ediyor.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğüne uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları ise 2016 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları sayfasında yer almaktadır. Ayrıca kamuda çalışan doktorlar da işyeri hekimliği yapabiliyor. (Bkz. Bakanlık Kamuda Çalışan Doktorların İşyeri Hekimliği Yapma Şartlarını Belirledi)

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı sayfada yer almaktadır. Ayrıca çalıştırılacak / görevlendirilecek hekim ve uzmanının İSG-KATİP sistemi üzerinden seçilip sözleşme işlemlerinin yapılması gerekiyor. (Bkz. İSG Katipten İşyeri Hekimi – İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi Nasıl Yapılır ?) (isvesosyalguvenlik.com)