Anasayfa / Haber / C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Yine İşsiz mi Kalacak ?

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Yine İşsiz mi Kalacak ?

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı Kanuna göre işyerleri üç ayrı tehlike sınıfına ayrıldığı gibi, aynı şekilde iş güvenliği uzmanları da üç ayrı sınıfa ayrılmış durumda.

Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli işyerlerinde de (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı ise az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de görev yapabiliyor.  Çünkü 6331 sayılı Kanunun 8/5. maddesi aynen “İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir. Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.” şeklinde.

Genel kural bu şekilde olmakla birlikte, bunun bazı istisnaları da var.

Aynı Kanunun geçici 4. Maddesinde ise “Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” şeklinde bir düzenleme var. Bu düzenleme uyarınca çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfa yer alan işyerlerinde ise 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecek.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 7/3. maddesinde; birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli olacağı belirtilmiştir. Buna göre çalışan sayısının fazla olması nedeniyle birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gereken çok tehlikeli işyerlerinde uzmanlardan sadece birinin (A) sınıfı belgeye, tehlikeli işyerlerinde ise uzmanlardan sadece birinin (A) veya (B) sınıfı belgeye sahip olması yeterli sayılıyor, diğer iş güvenliği uzmanları hangi sınıfı belgeye sahip olursa olsun fark etmiyor.

Öte yandan, 14.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştı. Tebliğ uyarınca bazı çok tehlikeli işlerde (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecekti. Ancak bu Tebliğ kısa bir süre yürürlükte kaldıktan sonra 26/12/2013 tarihinde yürürlükten kalktı.

Tüm bunların yanında 50’den az çalışan olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. (Bkz. İşverenler Hekim ve Uzman Görevlendirmekten Yine Kurtuldu) Yukarıdaki istisnai haller dışında (C) sınıfı iş güvenliği uzmanları sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alabileceğinden, bu erteleme (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının önemli bir kısmının 3 yıl daha işsiz kalacağı, kolay kolay görev alamayacağı anlamına geliyor. (isvesosyalguvenlik.com)