Anasayfa / Haber / C Sınıfı Uzmanların Çok Tehlikeli İşyerlerinde Görevlendirilmesi Durduruldu

C Sınıfı Uzmanların Çok Tehlikeli İşyerlerinde Görevlendirilmesi Durduruldu

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu hüküm uyarınca; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sadece (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları görevlendirilebilmekte, (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları ise sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilebilmektedir.

Ancak piyasada (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çok az sayıda olduğundan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aradaki açığı kapatmak için, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e eklediği geçici 2 nci madde ile belirli şartlara sahip (B) ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının geçici bir süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilebilmelerine imkan getirdi.

Hal böyle olmakla birlikte, söz konusu geçici 2 inci maddenin birinci fıkrasının iptali için açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesi 2013/919 Esas no ile ilgili maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bahse konu birinci fıkra aynen aşağıdaki gibidir;

“ Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.

Danıştay’ın bu kararı üzerine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi taleplerini askıya aldı. Söz konusu Genel Müdürlük konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada aynen; “konu ile ilgili taleplerin işleme konulmasına hukuken imkân bulunmamakla birlikte bahsi geçen dava süreci takip edilerek verilecek nihai karara göre tarafınızca işlem tesis edilmesi uygun olacaktır. Ayrıca İSG-KATİP üzerinden bu konu ile ilgili işlemler durdurulmuş ve bu madde doğrultusunda yapılan sözleşmeler askıya alınacaktır.” ifadelerine yer verdi.