Anasayfa / Bilgi / Çalışanının Maaşına Haciz Gelen İşverenin Yapması Gerekenler

Çalışanının Maaşına Haciz Gelen İşverenin Yapması Gerekenler

Sponsorlu Bağlantılar

Borcu olduğu halde ödemeyen veya ödeyemeyen işçinin maaşına haciz konulup konulamayacağı ve bu konudaki istisna ve sınırlandırmalar İş Kanununun 35 inci maddesinde belirtilmiştir.

Bu konudaki açıklama Borcuna Karşılık İşçinin Ücreti Haciz veya Takas Edilebilir mi ? başlıklı yazıda yer almaktadır. Çalıştırdığı işçinin maaşına haciz gelmesi halinde işverenin sorumluluğunun olup olmadığı, işverenin işçinin maaşından / ücretinden kesinti yapması gerekip gerekmediği ise Mali Çözüm Dergisinin KASIM – ARALIK 2016 (138.) sayısında yayımlanan İş Başmüfettişi Erol GÜNER’e ait İşçi Ücretlerinden Yapılacak Haciz Kesintilerinde Yapılacak İşlemler başlıklı makalede ayrıntılı olarak açıklanmış; makalede haciz, borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir), gayrimenkul (taşınmaz) mallarına, ve alacaklarına alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu makaleye göre özetle;

– İşveren işçinin ücretinden yapılacak haciz kesintisinde doğrudan muhatap olmasa da dolaylı olarak muhatap olup, İcra ve İflas Kanununun 355 inci maddesi gereğince işveren veya işveren adına yetkili kişinin hakkında haciz kararı verilen çalışanın ücretinden gerekli kesintiyi yapması ve ilgili yere ödemesi zorunludur. Eğer işveren bu kesintiyi yapmazsa, 356 ncı madde uyarınca, icra dairesine ödenmesi ge­reken ücret kesintisi kadar tutar işverenden tahsil edilir. Bu durumda işveren kendisinden tahsil edilen tutarı işçiden alabilir.

– İcra Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak gelen yazıya 7 gün içerisinde cevap verilmesi gerektiğinden, yazının alındığı tarih mutlaka üzerine yazılmalıdır. Adına haciz yazısı gelen işçi halen işyerinde çalışıyor olabileceği gibi, işyerinde hiç çalışmamış veya işten ayrılmış olsa dahi İcra Müdürlüğü yazısına cevap verilmelidir. Çünkü İcra İflas Kanununun 355, 356 ve 357 nci maddelerinde, bilgi vermeyen sorumlu kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtilmiştir. Cevap yazısı iki nüsha olarak düzenlenip, bir nüshası icra müdürüne imzalatılarak saklanmalıdır.

– Maaş haczi tebligatı alan işverenin, maaş haczini tebliğ tarihinden iti­baren çalışanına maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip, kesmiş olduğu tutarı icra dosyasına yatırması ve buna ilişkin makbuzları saklaması gerekmektedir.

Söz konusu makalenin tamamına http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/138malicozum/21.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. (isvesosyalguvenlik.com)