çevre düzenleme
bedava internet
Ankara Bahçe Düzenleme

Kilit Taşı

SGK
Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı

Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı

Sponsorlu Bağlantılar

Hizmet akdiyle yani 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi olarak çalışanların ihbar ve şikayet başvurusu yapacakları yerler, ihbar ve şikayetin konusuna göre değişmektedir. İhbar ve şikayetin konusuna göre başvuru yapılması gereken yerler aşağıda belirtilmiştir.

Alo 170-Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi:

Öncelikle, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü;

• Soru,

• Öneri,

• Eleştiri,

• İhbar,

• Şikâyet,

• Başvuru ve talepler,

telefonla ALO 170’e iletilebilir.

Söz konusu iletişim merkezi, mesai saatleriyle sınırlı olmaksızın 7 gün 24 saat aranabilir.

İletişim merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir.

İletişim Merkezine gelen tüm çağrılara uzmanlar doğrudan cevap vermekte, ilk görüşmede sonuçlandırılamayan talepler, telefonda gerekli bilgiler alındıktan sonra ilgili birime gönderilmekte, ilgili birim (Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun ilgili birimi), talep sahibiyle daha sonra irtibata geçerek talebi sonuçlandırmaktadır.

Söz konusu telefon hattını kullanmak yerine, eğer ilgili birime doğrudan başvurmak isteniyorsa, bu durumda ihbar ve şikayetin konusuna göre başvuruda bulunulması gereken birim aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İlgili Birimine Yapılması Gereken Başvurular:

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konularda daha önce ihbar ve şikayet başvurularının bir kısmı Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine (eski adıyla Bölge Çalışma Müdürlüklerine) bir kısmı ise İş Teftiş Grup Başkanlıklarına yapılıyordu. Ancak, 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın Bölge Müdürlükleri kapatılmış, İş Kur İl Müdürlüklerinin ismi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, Bakanlık bölge müdürlükleri tarafından yürütülen iş ve işlemler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu nedenle, daha önce Bakanlık bölge müdürlüklerine yapılan başvuruların, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

İş Teftiş Grup Başkanlıklarına Yapılması Gereken Başvurular:

İş sözleşmesi devam eden yani işyerinden ayrılmamış olup halen çalışmaya devam edenlerin ise ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konulardaki başvurularını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun ilgili Grup Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplu işten çıkarılma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda da başvuruların ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Yapılması Gereken Başvurular:

Hizmet akdi sona ermiş yani işten çıkmış veya çıkarılmış olanların; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı gibi konulardaki ihbar ve şikayet başvurularını işyerlerinin bağlı bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine yapmaları gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği – İş Kur Uygulamalarıyla İlgili Başvurular:

İşsizlik sigortasından alınan işsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmet alanına giren diğer konularla ilgili başvuruların da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine yapılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Yapılması Gereken Başvurular:

Sigortasız çalıştırılma, gerçek ücret yerine düşük ücretten sigortalı bildirilme, iş kazası ve meslek hastalığı gibi konulardaki başvuruların, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; Kurumun web sitesinde (www.sgk.gov.tr) her sayfanın alt kısmında yer alan Bize Ulaşın (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bize_ulasin/) linkinden kolayca ulaşılabilecek sayfadaki Dilek – Öneri – Şikayet Formu doldurularak da ihbar – şikayet başvurusu gerçekleştirilebilir.

Konulara Göre İhbar ve Şikayet Başvurularının Yapılacağı Yerler:

• İşten ayrılmış kişiler için; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı gibi konulardaki ihbar ve şikayet başvurularının işyerlerinin bağlı bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,

• İş sözleşmesi devam eden yani işten ayrılmamış olan kişiler için ise ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konulardaki başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığına,

• Toplu işten çıkarılma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulardaki başvuruların da İş Teftiş Grup Başkanlığına,

• İşsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmet alanına giren diğer konularla ilgili başvuruların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,

• Sigortasız çalıştırılma, gerçek ücret yerine düşük ücretten sigortalı bildirilme, iş kazası ve meslek hastalığı gibi konulardaki başvuruların, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne,

yapılması gerekmektedir.

Eğer bağkur ile ilgili sorularınız mevcut ise yine sitemiz aracılığı ile bunlara doğru cevaplar bulabilirsiniz.

Ortak Konular:

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile Başbakanlığın 1993/2 ve 2004/12 sayılı Genelgeleri uyarınca; ad-soyad, adres bilgileri bulunmayan, imzasız, belli bir konuyu ihtiva etmeyen, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler dikkate alınmaz. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, dilekçede belirtilen konuyla veya konularla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi, belge veya deliller dilekçeye eklenmişse ya da iddialar somut – inandırıcı nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayandırılmışsa bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir, yani dilekçe işleme alınabilir.

• Aynı şekilde, ihbar veya şikayet sahibi, başvurunun kendisi tarafından yapıldığının bilinmesi, duyulması halinde kendisine zarar gelebileceğinden endişe ediyorsa, bu durumda da dilekçede kimlik bilgilerini gizleyebilir. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi dilekçenin işleme alınabilmesi için inandırıcı bilgi, belge, bulgu içermesi gerekir.

• Dilekçelerde, ne istenildiğinin tam olarak belirtilmesi, işyerinin/işverenin adının/unvanının ve adresinin tam olarak yer alması gerekir. Aksi takdirde, eksiklik nedeniyle tamamlanmak üzere dilekçe sahibine iade edilebilir.

• Dilekçenin intikal ettiği birimde; işlemleri yürütecek, gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacak kişinin, dilekçe sahibine rahat ve kolay ulaşabilmesi için dilekçe sahibinin ad – soyad, adres bilgileri yanında T. C. Kimlik Numarası ve telefon numarası bilgilerini de dilekçede yer alması faydalı olur.

• Dilekçeye ihbar ve şikayetle ilgili belgelerin ve delillerin eklenmesi gerekir. Ancak, daha sonra ilgili birimler tarafından, dilekçe sahibiyle irtibata geçilebileceğinden, dilekçeye belge ve delillerin fotokopisi eklenip, daha sonra asılları ibraz edilebilir. Ancak her iki durumda da belge ve delillerin birer kopyasının dilekçe sahibi tarafından muhafaza edilmesi yerinde olur.

• Başvurularda ileri sürülen iddiaların belgelendirilmesi çok önemlidir. Örneğin, sigortasız çalıştırıldığı veya ücreti ödenmediği için şikayette bulunan kişinin iddia ettiği çalışmasını belgelemesi, düşük ücretten sigortalı gösterilen veya ücretini eksik alan kişinin gerçek ücretini belgelemesi gibi.

Dilekçeyle İlgili Şekil Şartları:

• Dilekçenin; beyaz A4 kağıda (fotokopi – dosya kağıdı) Türkçe olarak yazılması gerekir. Dilekçe eğer bilgisayar veya daktilo ile yazılmış ise siyah renkli olarak, eğer bu imkan olmadığından elle yazılmışsa, siyah veya mavi tükenmez ya da dolmakalemle ve okunaklı olarak yazılması gerekir.

• Sayfanın en üst kısmına ortalanarak, dilekçe hangi birime hitaben yazılıyorsa o birim adı, altına iddia ve talep yani dilekçenin içeriği yazılır. Dilekçe, “Arz ederim” ibaresi kullanılarak bitirilir. Yazının altına sağ tarafa, ad – soyad yazılır ve imza atılır, sol tarafa ise T.C. Kimlik No, adres, telefon bilgileri, dilekçe ekinde belgeler varsa numaralandırılarak eklerin isimleri yazılır.

• Yukarıda belirtilen şekil şartlarına uyduktan ve okunaklı yazıldıktan sonra, dilekçenin avukat veya arzuhalciye yazdırılması şart olmayıp, herhangi bir şekilde bilgisayarda yazılabileceği gibi, elle de yazılabilir.

Dilekçenin İlgili Birime Verilmesi veya Gönderilmesi:

• Dilekçe, ilgili birimin evrak servisine elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Eğer posta yoluyla gönderilecekse, mutlaka resmi posta yani PTT vasıtasıyla gönderilmelidir. Kargo veya kurye ile gönderilen dilekçeler işleme alınmayabilir. Ayrıca dilekçe ve varsa eklerinin kaybolma ihtimaline karşı, gönderme işlemi adi posta yerine taahhütlü posta veya aps yoluyla gönderilmeli, zarfın üzerine dilekçenin intikal edeceği birimin adresi açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılmalı, aynı şekilde dilekçe sahibinin adresi de açık ve ayrıntılı bir şekilde gönderen kısmında yer almalıdır.

• Posta zarflarında, sol üst kısımda gönderenin adı ve adresi, ortadan aşağı sağ kısımda ise alıcının adı ve adresi yer alır.

İdari Yollardan Hakkını Elde Edemeyenler Ne Yapmalı ?

Yukarıda belirtildiği şekilde ilgili birime şikayette bulunup da sonuç alamayan, yani hakkını elde edemeyenler için her şey bitmiş değildir. Özellikle sigortasız çalışmalarını, ücret veya tazminat gibi alacaklarını belgeleyemedikleri için, yaptıkları şikayetten herhangi bir sonuç alamayanlar veya haklarını tam olarak alamayanlar, İş Mahkemesine dava açabilirler. Çünkü, belgeleyemeseler de eğer iddialarıyla ilgili başka delil veya şahitleri varsa, mahkeme soncunda haklarını elde etme şansları olabilir. Ancak, sigortasız çalıştırılan yani çalıştığı işyerinden bir gün dahi sigortalı gösterilmemiş olanların, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde İş Mahkemesine başvurmaları yani hizmet tespit davası açmaları gerekmektedir.

Örnek Dilekçeler:

Yukarıda belirtilen konularla ilgili örnek başvuru ve şikayet dilekçeleri Form ve Dilekçe bölümünde yer almaktadır.

Ayrıca güncel konulardan olan gss ile ilgili sorularınız için yine sitemizi kullanabilirsiniz.

Adres – Telefon Bilgileri:

İhbar ve şikayet başvurularının yapılacağı birimlere ait adres ve telefon bilgilerine;

İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

SGK Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

– www.iskur.gov.tr

sayfalarından ulaşılabilir. (www.isvesosyalguvenlik.com)

83 comments

 1. ALO 170’e şikayette bulunmanızı öneririz.

 2. Çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgi http://www.isvesosyalguvenlik.com/haftalik-ve-gunluk-calisma-suresi-kac-saattir/ sayfasında yer almaktadır. Bu konuda isterseniz ALO 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 3. ordunun ………. ilçesinde belediye çavuşu cumhur arslan perşembe kaş altı mevkiinde açtığı kahvehanede belediye çalışanlarını çalıştırmakta konturol edilmesini istiyorum

 4. Bir şikayette bulunacaktim adana ………… bulvarı kulvarında 732 no yıldız şemsiyesi sigortasız işçi çalıştırıyorlar bide agi ücretinide ödemiyorlar eksik varıyorlar işçilere fazla mesai yaptırıyorlar mesaide paralarını ödemiyorlar bide raporlu olan var ağır kaldıramaz ayakta fazla duramaz hala eziyet cektiriyorlar acil ilgilenmenizi arz ederim

 5. Gaziantep’deki İşkur; kendisine yetmeyen, sağlıksız ve bildiğimiz kadarıyla depreme dayanıksız bir binada hizmet vermektedir. Engelli vatandaşlar için asansörü de yoktur. Tüm bunların yanında Gaziantep artık 2 milyonu aşan bir şehirdir ve şehrin artık birden fazla merkezi oluşmuştur, bunlar aşikardır. İŞKUR’un Gaziantep içinde hizmet noktaları oluşturması yerinde bir karar olacaktır. Zaten işsiz insanlar, bir de buraya ulaşmak için mücadele veriyorlar. Özellikle Perilikaya, gazikent, organize ve Karataş bölgesine hizmet noktaları oluşturulmalıdır. İlgililerin, ilgilenmesini rica ederiz.

 6. benzin istasyonunda çalışıyorum çalışma saatlerimiz 24 saat çalış 24 saat dinlen olarak,tabii sadece pompacılık yamıyoruz ırgat gibi kullanıyorlar bu çalışma saatleri kanunen yasak mı değil mi

 7. Cayyolu dürüm aspavada 50 kisiden yarisi sigortasiz ayrica kacak isci yani yabanci uyruklu isciler calisiyor ve tum calisanlar 24 saat calisiyor bilginize.

 8. Eskişehir ….. magazasında bir yıllık çalışanım özel gunlerdeki mesaileri primlerımı alamadım ustelik 61 saat çalışıyoruz mesailerın parası verılmedı.bi gece kasayı kapatırken rotasyon verdiler magaza çalışanlara 3 ay çalıştıktan sonra bize bazı belgeler imzalattılar maas tarıhlerını drgıştırdıklerı için surekli madur oldum elektrım ve dogalgazım kesıldı şikayetçiyiz ekip olarak bu konuda yardımcı olabilirseniz çpk sevinirim

 9. bilişim sektöründe yazılım uzmanı olarak bir firamada çalışmaktayım. dün istifa dilekçemi verdim kabul edildi. 15 gün yasal süreç varmış ve 15 gn çalışmak zorundaymışım. ben bunların hepsine abulum ama benim sorunum bu işyeri daha önce kendi isteği ile işten çıkanların içeride kalan paralarını ve son olarakta 15 günlük ücret ödemıyorlar benim 15 gün sonunda içeride toplamda 2050 tl alacağım olacak ve bunuda ödemeyecekler adım gıbı emınım ben bu parayı nasıl alabılırım ayrıca ilişiği kesme ile ilgili şuan hç bişey imzalamadım daha. neyapmalıyım ben….

 10. hacettepe üniversitesi araştırma hastanesinde sözleşmeli hemşire olarak çalışıyorum.Hep fazla mesai çalışıyorum ve sözleşmeli olarak çalıştığım için para alamıyorum izin de vermiyolar.Sürekli çalışmaktan psikolojim bozuldu artık bu konuda ne yapabilirim haklarım neler? bilgi verirseniz sevinirim.

 11. izmir narlıdere can can pide kebap salonu bütün elemanlarının sigoryalarında üçkağıtçılık yapıyor sigortasız 10 aydır zorunlu çalışan var lütfen ihbar olarak kabul edin

 12. Merhabalar ben özel bir firmada otto zenith nazilli de usta olarak 26 aydir calismaktayim bugün 06 :05:2014 itibariyle isten cikarildim kidem tazminatimi nazil alabiliriz ayrıca ben 2000 TL maaş alaktayim bu şirket beni askeri ücret üzerinden sigortami göstermişler ben bordür ileri hic imzalamadim bana yardumci olursaniz minnettar olurum teşekkür eferim

 13. Sayın Ziyaretçimiz;
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olduğundan, maalesef talebinizle ilgili olarak herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu nedenle lütfen şikayetinizi doğrudan ilgili yerlere iletin.

 14. kızım 3 seneden beri çalışıyor bugün yarın sigortanızı yatıracayız diye kandırıp yatırmıyorlar. bu durumda üstünüze düşeni yapmanızı arz ederim . adıyamanın kahta ilçesinde yaklaşık 50 tekstil var ama bunların hiç biri sigortalı işçi bulunmamaktadır bütün işçileri sigortasız çalıştırıyorlar saygılarımla

 15. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 16. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 17. 10 yıla yakındır müzisyen ( discjokey DJ) olarak çalısmaktayım bır kac denemem sonrasında işverenim sıgortamı yapmadı.çalısma saatlerım 19.00 –02.00 sigortamı yaptırabılmek ıcın ne yapmam gerekıyor lutfen acil yardımınızı beklıyorum saygılarımla.

 18. admin bi sorum olucaktı 3 yıldır çalısıyorum hiç bir sosyal hakım yok yılbası resmi tatiler gibi ve bn buna dayana mıyom işten cıkısımı verdim ama patron sana tazmınat yok diyo bnim burda yapa bileceyim bişi var mı nolur bi yardım edin

 19. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 20. sebahattin mengi

  01,03,2013 tarihinde iş yerınden ayrıldım ayrılma sebbebim ise çalıştıgım iş yeri sahibi aylık bana 1500 tl verıyordu bunun yarısını bankaya yarısınıda sana verıcem dedi bankaya yaatırdıgını sen eğer işten ayrılırsan cekıp sana iade ederım bizde inandık ve 3 ydır bu paramı odemıyorlar ne yapabıırım…

 21. Sayın Ziyaretçimiz;
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olup, şikayetinizin muhatabı biz değiliz. Lütfen şikayetinizi doğrudan yazıda belirtilen yerlere iletin.

 22. Sayın Ziyaretçimiz;
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olup, şikayetinizin muhatabı biz değiliz. Lütfen ihbar – şikayetinizi doğrudan ilgili yerlere iletin.

 23. sayın bakanım 8024328 dys nolu evrak ile başvurum bulunmaktadır .Mağdurum gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 24. kayseri …… kabloda yeni yatırımlar hes 4 bölümünde tavan korsüksiyon demirlerini boyayan işçiler emniyet kemeri olmadan genişlikleri 45 ila 50 santimlik kalaslarda çalıştırılmaktadır can güvenlikleri olmadan kalas değişimi ve yetersiz iş güvenliği olmadan uygulama yapmaktadırlar bilgilerinize sunarım.

 25. 2 aydır ş urfa ceylanpınar çadır kendinde çalışıyorum maaşımış yatmadı yani 2 aydır para almıyoruz

 26. Sorularınız için lütfen FORUM bölümünü kullanınız.

 27. ben 16 yl bir fabrikada çalıştım ve 9 saat sadece yarım saat yemek molamız vardı ve askeri ücret veriliyordu ramazan aylarında benle olmak üzere bi çok arkadaşla benim yemek paramızı vermiyordu çıkışımı istedim vermedi ve tek kuruş almadan çıktım çalışma belgesinide vermedi kimseye vermiyolarmış bodroda vermiyo maasın yarısını elden yarısınıda bankaya yatırıyordu şimdi başka yerde çalışıyorum ama 16 yııllık emeğimi almam için başka bir yöntem yokmu küçük yaşta başladığım için 6yılı geçerli sayılmıyormuş vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür edderim..

 28. Yazıda belirttiğimiz üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

 29. ben 2 ay önce işe başladım başladığım yer bir kafe idi ama ne yazıkki çok saçma sapan bir nedenden dolayı işten çıkarıldım garson olarak başlamıştım cafenin sahibi bana atıştıracak birşeyler varmı diye sordu bende bir saniye içeriye sorayım hemen geliyorum dedim ve hesabımın kesilmesini emretmiş beyefendi ortada hiç birşey yokken işten kovuldum artı cafe 2 yıldır faaliyette ve çalışanların hiç birisinin de sigortası yok ve çalışanlar 11 saat çalışıyorlar ve mesai bile saymıyorlar bu nasıl bir iştir tv lerde bas bas bağırıyorlar kimse sigortasız çalışmasın diye bu nasıl bir iştir şikayet dilekcesi yazıyoruz kimse ilgilenmiyor bizler derdimizi kime anlatalım neden böyle işyerleri çok rahatlıkla sigortasız işci çalıştırabiliyorlar neden kimse bo işe dur demiyo neden emeklerimiz boşa gidiyor anlamıyorum lütfen gereği yapılsın artık

 30. sabah 9 aksam 6,30 kadar calısmakdayım ve cumartesılerıde böyle.. toplam 57 saat calıssıorum bı haftada ama normalde bı ıscının calısma saatlerı 45 saat daha fazla calısdıgım için mesai ucretı dahı almıorum bu durumda ne yapmalıyım nereye basvurmalıyım .bana yardımcı olurmusunuz..

 31. Sayın ziyaretçimiz,
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olup, şikayetler hakkında herhangi bir işlem yapmamız mümkün olmadığından, şikayetlerin doğrudan yazıda belirtilen yerlere iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca web sitemizin yayın ilkeleri gereği kişi veya şirket adları yer alan yazılar ya tamamen silinmekte veya kişi – şirket adları silindikten sonra yayınlanmaktadır.

 32. Alo 170’i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına (Balgat/Ankara) şikayet etmenizi öneririz. Ayrıca KYK yurtlarında sizin gibi hizmet alım ihalesi kapsamında çalışanlardan çok sayıda şikayet geliyor. İkinci bir alternatif olarak Kredi Yurtları Genel Müdürlüğüne tüm çalışanlar olarak bir şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

 33. Okuduğunuz yazıda da belirtildiği üzere ücret kesintileriyle ilgili şikayetinizi İşkur’a, sigortanızın 26 gün gösterilmesiyle ilgili şikayetinizi ise ilgili SGK müdürlüğüne iletmeniz gerekir. Veya her iki şikayeti doğrudan Alo 170’e bildirebilirsiniz. İkinci bir alternatif ise Kredi Yurtları Genel Müdürlüğüne tüm çalışanlar olarak bir şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

 34. neden sildiniz şikayetimi ????

 35. kyk yurt kur kız ögrenci yurdunda kantinin de çalışmatayım çalışma saatimiz normalde 8 saat ve bizi 12 saat çalıştırıyorlar artı haftalık iznimizi vermiyorlar çalışan olarak 15 kişiyiz vede hepimiz de bu konuda şikayetçiyiz alo 170 i aradık şikayet ettik denetleme falan olmadı ne yapmamızı tavsiye edersiniz teşekkürler

 36. kyk yurdunda özel sektörde güvenlik olarak çalışıyorum şirketin adı ….. şikayetim bizim maaşlardan asgeri ücret fazla ödenmiş diyerekten maaşlarımız kesiliyor ve bu durumu idaredeki memurlarımızın da hatta yurt kur bölge müdürlerimizin aracılıgıyla yazı gönderiliyor ve mecbur imzalatıyorlar yanı bilgimiz dışında maaş kesintisi oluyor ne yapmamızı tavsiye edersiniz. artı puandaj da 30 gün çalışıyoruz ve haftalık izinlerimizin çalışmamış görünüyor 26 olarak bunlardan da detaylı bilgi alabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

 37. Yazıda belirtildiği üzere Alo 170’e telefonla bildirebilir veya işyerinizin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz. Örnek dilekçe http://www.isvesosyalguvenlik.com/form-ve-dilekceler-hizli-erisim-linkleri/ bölümünde yer almaktadır.

 38. benim iş yerinde sigorta girişi yapıyoruz dediler 2 aydır hala yok sigorta gözükmüyor
  ne yapmalıyım

 39. Sigortanızın düşük ödenmesi SGK’yı, diğer ücret ve fazla çalışma alacaklarınız Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün görev alanına giriyor. Her ikisine de ayrı ayrı müracaat edebileceğiniz gibi, doğrudan Alo 170’i arayıp şikaytte de bulunabilirsiniz. Alo 170 şikayetlerinizi her iki Kuruma bildirir. Müracaatınızın sonuçlanma süresi ise bulunduğunuz yere ve müdürlüklerin iş yoğunluğuna göre değişir. Şikayetiniz sonucunda haklı çıkarsanız, düşük gösterilen sigortanıza ait primleri işverenden SGK alır. Diğer ücret ödemelerinizi ise işveren size yapar.

 40. merhaba,
  çalıştığım iş yerinde günde 10 saat dinlenme mesaisi olmadan haftada 6 gün çalışıyorum, ve sigorta düşük ücretten gösteriliyor, 4 aydır bahanelerle maaş düzenli verilmiyor, eksik veriliyor. sgk ya başvurmam halinde almam mümkünmü?, sgk ya ödenmeyen düşük ücfetten kaynaklanan farkı almam mümkünmü mümkünse şahsıma mı yapılır yoksa sgk ya mı?, dinlenme mesaisindeki fazla mesaiyi almam mümkün mü? sonuçlanması ne kadar sürer?
  şimdiden teşekkürler….

 41. Yazıda belirtilen yerlere başvuruda bulunmadınızsa devlet nereden bilsin. Ayrıca bu biraz da vicdan meselesi. Devlet kanun çıkarmış; günlük, haftalık, aylık çalışma saatlerini, hangi durumların fazla çalışma sayılacağını, ayda en fazla ne kadar fazla çalışma yaptırılabileceğini, fazla çalışma halinde ilave ne kadar ücret ödenmesi gerektiğini belirlemiş; hatta bu kurala uymayanlar için cezai müeyyide getirmiş, ancak her işverenin başında da beklemesi mümkün değil. Çalışanlar daha duyarlı olup haklarını arasalar, sonuç daha farklı olabilir. Örneğin biz burada çalışanlar için yol gösterici olması bakımından nerelere ihbar ve şikayette bulunulması gerektiğini belirttik. Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, sadece bilgilendirme amaçlı bir site olduğu halde, ilgili yerlere iletmeniz gereken ihbar ve şikayeti bize iletiyor, ondan sonra da devlet nerede, niçin denetim yapmıyor şeklinde tepki gösteriyorsunuz.

 42. hasan harmandar

  10 sat çalıma varmı türkiyede işte ben çalışıyom bunu devlet denetlemiyo neden firmanın ismi (ŞAHİN KALIP KONYA BÜSAN SANAYİ 1 NOLU SOKAK )buranın denetlenip bizip haklarımızın alınmasını iş yerinin cezalandırılmasını SAYGILARIMLA ARZ ve TALEP ederim.

 43. hasan harmandar

  10 saat çalışıyoz fazla mesayi vermiyo 10 saat çalışma varmı yoksa nerde bu devlet neden incelemiyo çalıştıgım firma konya büsan sanayi 1 nolu sokak şahin kalıp isimli firma buranın denetlenip cezaya çarptırılmasını SAYGILARIMLA ARZ ederim.

 44. ben VAN KADIN DOĞUM EVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTENİNDE 2008 YILINDA TEMİZLİK PERSONELİ OLARAK HİZMET YAPTAM 02.22.2010 ASKERLİK NEDENİZLE VATANİ GÖREVİMİ YAPMAK İÇİN ASKERE GİTTİM ASKER DÖNÜŞÜ HASTANE İDARESİYLE İŞE BAŞLAMAK İÇİN TEKRAR GÖRÜŞTÜM İŞE TEKRAR ALINMADIM HAKKIMI DA SAVUNAMADIM ŞUANDA ZOR DURUMDA YIM EVLİ VE BİR ÇOCUĞUM VAR İLGİLİLERİN YARDIMINI BEKLİYORUM BİLGİNİZE ARZ EDERİM SEDAT GÜVEN TLF ….

 45. İş Kanununun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı”başlıklı 24 üncü meddesinde “II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:” olarak sayılanlardan biri de “e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” hükmüdür. Siz ödenmemiş olan ücretinizle birlikte bu (e) bendine dayanarak kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Bunun için gerekli başvuruyu yazıda belirttiğimiz gibi Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine (İŞKUR) yapmanız veya doğrudan Alo 170′e şikayette de bulunmanız gerekir.İŞKUR’un size en yakın müdürlük veya şubesini http://www.iskur.gov.tr‘den öğrenebilirsiniz.

 46. Yazıda belirttiğimiz gibi bu konulara Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri (İŞKUR) bakmaktadır. Ayrıca doğrudan Alo 170’e şikayette de bulunabilirsiniz. İŞKUR’un size en yakın müdürlük veya şubesini http://www.iskur.gov.tr‘den öğrenebilirsiniz.

 47. yeni bir işe başladım, şirket ilk aylığımının 15 gününü içeri alacağını 15 günlük ödeme yapacağını söyledi. çalışma süresindeb 45 gün geçmesine rağmen ödeme yapmadı, bende işten ayrıldım şimdi 15 günlük ödeme yapacağını geri kalan süreyi vermeyeceğini belirtiyor ne gibi bir yol izleyebilirim.

 48. şerafettin koç

  merhaba ben 3yıldan fazladır bir özel güven şirketinde çalışmaktayım.ilk yıllarda maaşım gününde yattı.son zamanlarda maaşımı 75 güne kadar ğec yatırmaya başladılar.tabiki bende geçim sıkıntıları yaşadım.maaşımın gününde yatmaması veborçlarımı ödeyemediğimden dolayı istifa ettim bu durumda 3yıldan fazla olan tazminatımı veizin paramı alabilirmiyim. işverenim benimle görüşmüyor ve bu konuyu istanbulda nereye şikayet edebilirim.

 49. Web sitemiz resmi bir site olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlı özel bir sitedir. Lütfen konuyla ilgili şikayetinizi yazıda belirtilen yerlere iletiniz.

 50. Önce Alo 170’e başvuruda bulunup sonra da dava açmanız uygun olur. Ayrıca konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda linki yer alan makalede mevcuttur.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlarin-kabusu-mobbing-psikolojik-taciz/#.UZdEfWxrOFk

 51. Değerli ziyaretçimiz,
  Defalarca belirttik, sitemiz resmi bir site değil. SGK veya diğer resmi kurumlarla hiçbir ilgisi yok. Bizim yapmaya çalıştığımız, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda çalışanları hakları konusunda bilgilendirmek, kendilerine yol göstermek. Uygulama yönü bizim dışımızda gerçekleşiyor. Bize iletilen ihbar ve şikayetleri değerlendirmek, ilgilendirmek gibi bir vizyonumuz veya görevimiz yok. Ayrıca gerek SGK ve İŞKUR, gerekse Alo 170 kişisel başvuruları değerlendiriyor, dolayısıyla bize gelen ihbar ve şikayetlerin ilgili yerlere iletmemiz bir anlam ifade etmiyor. İhbar veya şikayet sahibinin bizzat kendisinin ilgili yere ihbar veya şikayetini iletmesi gerekiyor.

 52. Bosu bosuna yaziyorsunuz arkadaslar, bunlar kimseye yardim etmez. Benim calistigim yerde 8 aydan beri sigortamiz yok, 20 veya 25 gun maas GEC VERILIYOR. Kimsenin umurunda degil, bunlar yanlizca zenginin hakkini korurlar, istediginiz kadar sikayet edin. Ne birsey yaparlar, ne birsey derler yanlizca 800 sayfa kitab yazarlar biz okuruz ondan sonra ne birsey olur ne bir sey biter, sosyal sigortalar kadar gereksiz ve sahtekar bir devlet bolumu yoktur. Iscilerin hakki HER YERDE yeniliyor NERDESINIZ KARDESLER NERDESINIZ? Devam edin siz bos laflariniza.

 53. mobbing iş arkadaşlarım bana iş yaptırmama ve başka arkadaşlarımı bana karşı örgütleme bölge farklılığı kin ve şiddet içeren hareketlerde bulunuyorlar.ben dava açma yolua gitmek istiyorum işlem sırası olarak ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz.

 54. hani hergün ıhbar yapıyom gelenyo giden çok

 55. ben kırıkkale yüksek ihtisas hastanesinde temizlik şirketinde çalışmaktayım temizlik personeli olarak personel şeflerinin çıkarcı oldugu menfaatçi oldugu şahsi çıkarları için para verirsen çalıştırmazlar kendi işlerini yaparsan iyi olurlar yapmazsan kötü oluyorlar hakkımızı savundugumuz zaman işine geliyorsa çalış işine gelmiyorsan istifanı bas git diyorlar bir soruşturma açılmasını istiyoruz geregin yapılmasını arz ederim

 56. Yazıda belirtildiği gibi Alo 170’e ihbarda bulunabilir veya İşkur’a (ücret alacaklarıyla ilgili) ve SGK’ya (sigortasız çalıştırılmayla ilgili) şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

 57. Şikayetiniz üzerine yapılacak inceleme sırasında söz konusu fatura ve teslim – tesellüm fişleri çalıştığınıza karine olarak kabul edilip geriye dönük sigortanız yapılabilir.

 58. İş yerinde çalışmamı ispatlamak konusunda bir sıkıntım yok şahitlerim var ve burdaki bir icecek firmasından haftalık ritun gelen içki kasalarını ben teslim alıyordum ve teslimat faturalarına ben imza atıyordum bir nüshası kafede digeri içkileri bize veren şirkette kalıyordu o faturalarla ispat etmemiz mumkun olmaz mı ?

 59. seyfettin horoz

  slm ben 15 gün önce birişe girdim ve aylık 1500 tl magışla basladım fakat işyerinde iki arkadasımızın kafasına demir parçası düştü onların hastane gidip 5 gün rapor aldılar bunun sonucunda bize birkaçgün beklenmemiz söylendi ve birkacgün sonra işyerine gittigimizde işten cıkarıldıgımızı ögrendik ama alacaklarımızı ödemiyorlar biz ne yapabiliriz

 60. Yazıda yer alan bilgiler doğrultusunda, Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne şikayet dilekçesi vermeniz lazım. Ancak bu tür ihbar ve şikayetleri çalışıyorken yapmak çok önemli, çünkü çalışırken tespit edilmiş olsaydınız sigortanızı işveren mecburen başlatırdı. Şu an geriye dönük olarak o iş yerinde çalıştığınızı ispatlamanız zor olabilir. Şikayetten sonuç alamazsanız, İş Mahkemesinde (Alanya’da iş mahkemesi yoksa onun yerine bakan mahkemede) hizmet tespit davası açmanız gerekir.

 61. Ben alanyada yaşıyorum 28.01.2013 de bir kafede işe başladım sigortam biraz deneme süresinden sonra yapılcagı söylendi uzun zaman geçmesine rağmen yapılmadı ve bu süre icinde çalıştıgım iş yerinin yeni acılması nedeniyle ve sezon olmaması nedeniyle 07.05.2013 gunune kadar oyalandım kandırıldım normalde branşım olmayan işlerde kullanıldım wc temizlgi vb. ve şu anda işten atıldım ne yapmam gerekiyor maddi ve manevi olarak kendimi kullanılmış hissediyorum bana bir yol gösterirseniz çok sevinirim tşkler…

 62. İsminizi vermeden ihbarda bulunabilirsiniz.

 63. bıkkın bankacı

  Bankacıyım, şubede görevliyim, resmi mesai 18.00 de bitmesine rağmen 20.000-22.00 arası çıkıyoruz ve her geçen gün daha kötüye gidiyor, yönetimle sorun yaşamamak için adımı vermekten korkuyorum, gazetelerde fazla mesai ile ilgili Fatih te baskın yapıldığını duydum, bende banka şube adı vererek benzer bir ihbarda bulunabilirmiyim, tabi isim vermeden ?

 64. ismail kardelen

  garibanın hakkını yiyor ancak siz hakkımızı alırsınız söylüyorum neden böyle diye ama bizi tersliyor ancak siz yardımcı olun lutfen işciler olarak cok maduruz bize yardımcıol lütfen buraya gelırde kendiniz araştırır sanız sevinirim lütfen beyim yardımcı olun sizibekliyorum başımızdakı devlet bize herhakkımızı veriyor ama bunlar muasebeciyle kısıklıyor hakkımızı cocuk paramız yok hem 12 iki saat calışıyorum beyim lütfen bekliyorum sizi afyon dazkırı ya lütfen gelin bakın sizleri bekliyoruz

 65. Önce SGK’ya başvurmanız, sonuç alamazsanız mahkemeye gitmeniz daha doğru olur. Ancak söz konusu üç aylık çalışmayı ispatlayabilmeniz önemli

 66. Aldığınız fazla mesai ve maaşı belgelendirebilir, ispatlayabilirseniz tabii ki hak iddia edebilir ve şikayetinizden sonuç alabilirsiniz.

 67. merhaba ben 4 senedir bir fabrikada çalışıyorum her pazar mesai var ve fazlamaaş alıyoruz bu sigorta pirimine yansımıyor çıkışımı isdedim imaznı at çık git dediler işden çıkarsam hak idda ede bilirmiyim

 68. Berker GEMİLİ

  Merhaba;

  3 aydır sigortasız çalışmakta olduğum iş yerinden sürekli sigorta vaadiyle oyalandırıldıktan sonra 3 gün önce işten çıkarıldım. Bu konuda davacı olmak istiyorum ne yapmam gerekiyor? Şimdiden teşekkürler…

 69. Mobbing adı üzerinde yıldırma. Zaten sorun da bunu ispat konusunda yaşanmaktadır. Mevzuatımızda da doğrudan mobbingle ilgili bir düzenleme yok. Ancak İş Kanununda “Eşit davranma ilkesi” (5. md), “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” (24/II md.) başlığı altında yapılan düzenlemeler mobbing konularına girmektedir. Eğer belirttiğiniz şekilde işyerinizde organizasyon şeması varsa, bu şemada sizin görevleriniz ve sizden altınızda çalışan kişilerin görevleri belliyse, aynı şekilde size sizin altınızda çalışan kişilerden daha düşük ücret ödendiği belliyse, bunlar ispatlanabiliyorsa olay mahkemeye intikal ettiğinde özellikle 4857/5. madde çerçevesinde haklarınızı alma şansınız olabilir.

 70. Ertün Yıldız

  Merhaba;
  Dün ysormuş oldugum soruya kısa sürede dönüş yaptıgınız için tesekkür ederim öncelikle.Fakat mobbing’e girdiğini belirtmişsiniz.Detaylara baktıgımda bana yapılan bir psikolojik baskı aleni olarak yok,şiddet,hakaret,azarlama vs yok. Sadece ücret konusunda organizasyon şemasınd bile olmayan altımda calısanların daha fazla ücret alması,kanunen ele alınabilir mi? bordroda durum zaten sabit.dünkü yazım:
  Merhaba,
  3.5 senedir ayni şirkette calısıyorum ve yaklaşık son 2 senedir Uzman olarak görev yapmaktayım.Lakin benim altında calısan bazı kişiler ve hatta temizlikçimiz bile benden daha fazla ücret almaktalar.Bu durumu defalarca belirttim ama sonuc alamadım,sanırım yıldırma politikası uygulanıyor.Bu durumda hakkımı nasıl arayabilirim? İzlemem gereken yol ne olabilir? Teşekkürler.
  Ve cevabınız:
  elirttiğiniz konu mobbinge girdiğinden aşağıda linki yer alan makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlarin-kabusu-mobbing-psikolojik-taciz/#.UYkikWxrN2E
  Son olarak da: gecen sene ki organizasyon şemasında farklı birimde Uzman olarak görünüyordum ve direkt Müdürün altında ona bağlı olarak.Yeni org.şemasında ise müdür,müdür yardımcısı ve takım lideri var,ben takım liderinin altında gösteriliyorum yine uzman olarak fakat başka birimde.Hakkımı ne şekilde arayabilirim veya yapabileceğim herhangi bir şey var mıdır?.
  Teşekkürler.

 71. 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanların ücret, fazla mesai, prim, ikramiye ve bunlar dışındaki bütün ödemelerinin banka yoluyla yapılması zorunlu. Ancak işverenler SGK’ya asgari ücret üzerinden bildirmek istedikleri sigortalıların asgari ücrete tutarındaki ödemelerini banka yoluyla yapıyorlar, kalanını elden veriyorlar. Bu zorunluluğa uymadığı için işvereni İş-Kur’a şikayet edebilirsiniz. Prime esas kazancınız eksik bildirildiği (sigorta priminiz düşük ücret üzerinden ödendiği) için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikayette bulunabilirsiniz. Yada her ikisi için doğrudan Alo 170’i arayabilirsiniz. Ancak burada elden aldığınız ücretleri ispatlayamazsanız Kurum bir şey yapamaz. Bu durumda İş Mahkemesi’ne dava açmanız gerekir.

 72. iyi akşamlar
  fabrikada çalışmaktayım 18 ay oldu 1400 tl maaş alıyorum ama 800 tl bankaya geri kalan para ve mesailer elden veriliyor bu yüzden de sigorta 1000 tl yatırılıyor
  evimi başka şehire taşıyorum ve müdürle konuştum haklarımı verin diye zaten bu şekilde sigorta düşük yatması bizim için ilerleyen günlerde sıkıntı olacağının farkındayız
  ben bu tazminatımı nasıl alabilrim bu konuda acil yardımınızı bekliyorum

 73. Belirttiğiniz konu mobbinge girdiğinden aşağıda linki yer alan makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlarin-kabusu-mobbing-psikolojik-taciz/#.UYkikWxrN2E

 74. Ertün Yıldız

  Merhaba,
  3.5 senedir ayni şirkette calısıyorum ve yaklaşık son 2 senedir Uzman olarak görev yapmaktayım.Lakin benim altında calısan bazı kişiler ve hatta temizlikçimiz bile benden daha fazla ücret almaktalar.Bu durumu defalarca belirttim ama sonuc alamadım,sanırım yıldırma politikası uygulanıyor.Bu durumda hakkımı nasıl arayabilirim? İzlemem gereken yol ne olabilir? Teşekkürler.

 75. AŞİR SEVİNDİK

  Bizler İZMİR tepecik eğitim ve araştırma hastenesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayız.bizlerden yeni sözleşme yapmamız isteniyor fakat istedikleri sözleşme bizim çıkarlarımızı korumuyor.Eski şirketimiz BENGİ GÜVENLİK A.Ş. den olan altı (6) yıllık hakkımız gasp ediliyor ve yeni sözleşme imzalamak için zorlanıyoruz.ya imzalarsınız yada istifa edersiniz diye tehdit ediyorlar.biz bu yeni sözleşmeyi imzalamak istemiyoruz tarafımıza BENGİ GÜVENLİK A.Ş. den olan haklarımızın verilmesini talep ediyoruz.sizlerden bizlere bu konuda yardımcı olmanızı istiyoruz.şimdidden ilgi ve alakanızı teşekkürederiz.

 76. 4-Ara Dinlenmesi:
  Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
  a-Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
  b-Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
  c-Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
  Ara dinlenmesi verilir.
  Bu dinlenme süreleri asgari olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralıklı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisma-sureleri-sekilleri-gunluk-ve-haftalik-calisma-sureleri-fazla-calisma/#.UYS4k2xrN2E

 77. ben istanbul avcılar hasgıda panda sezonluk çalışıyorum saba 08-00 işbaşı üylen poydosu yarım sahat 04-00 çaypoydosu akşam 20-00 poydos bende sabah 10-00 çaypoydosu istiyorum poydos şahatlerini düzeltilmesini ifade ederiz…?

 78. 1 mayısta işe gitmediğim için işten çıkarıldım bunasıl bir zihniyet böyle adalet nerede

 79. Yazıda belirtildiği üzere Alo 170’i arayabilir veya kıdem – ihbar tazminatı ve ücret alacakları için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine, sigortasız çalıştırıldığınız, sigorta priminizin eksik gün veya düşük ücretten yatırıldığı günler için ise SGK Müdürlükleirine başvurabilirsiniz.

 80. ben bugun işten cıkarıldım ihbar tazmınatımı nasıl alabilirim iş yerınden vermiyorlar nereye basvurabilirim 6 ay calıstım ama 1 ay sigortamı gec baslattılar

 81. 9 aydır çalıştığım şirket evleneceğimi duyunca beni tehdit ederek zorla istifa mektubu imzalattılar… görevim olmadığı halde fazla rut yaptırdı… yardımınızı bekliyorum…

 82. 14 ocak 2013 tarihinde böbrek kisti tanısıyla sol böbreğim alındı .amaliyatım zorgeçti ve iyileşme sürem uzun oldu.14 ocak -1mayıs arası.raporlu 2 mayıs işbaşı verildi.25 nisanda bankaya gittim ve kıdem tazminatımın.yatırıldığını gördüm,arkadaşlarımaradı işten çıkarıldığımı söyledi,90 günü geçen raporlarda bunu,yapa biliyormuş,yasa öyleymiş.neyapabilirim.bu yasayı koyanlar,şimdi neyapmam gerektiğini söyleye bilirlermi. FORD OTOSAN YANSANAYİ ,BURSA PLASTİK AŞ. DE ÇALIŞMAKTAYIM ,GÖLCÜK -KOCAELİ

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*