Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı

Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı

Sponsorlu Bağlantılar

Hizmet akdiyle yani 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi olarak çalışanların ihbar ve şikayet başvurusu yapacakları yerler, ihbar ve şikayetin konusuna göre değişmektedir. İhbar ve şikayetin konusuna göre başvuru yapılması gereken yerler aşağıda belirtilmiştir.

Alo 170-Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi:

Öncelikle, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü;

• Soru,

• Öneri,

• Eleştiri,

• İhbar,

• Şikâyet,

• Başvuru ve talepler,

telefonla ALO 170’e iletilebilir.

Söz konusu iletişim merkezi, mesai saatleriyle sınırlı olmaksızın 7 gün 24 saat aranabilir.

İletişim merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir.

İletişim Merkezine gelen tüm çağrılara uzmanlar doğrudan cevap vermekte, ilk görüşmede sonuçlandırılamayan talepler, telefonda gerekli bilgiler alındıktan sonra ilgili birime gönderilmekte, ilgili birim (Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun ilgili birimi), talep sahibiyle daha sonra irtibata geçerek talebi sonuçlandırmaktadır.

Söz konusu telefon hattını kullanmak yerine, eğer ilgili birime doğrudan başvurmak isteniyorsa, bu durumda ihbar ve şikayetin konusuna göre başvuruda bulunulması gereken birim aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İlgili Birimine Yapılması Gereken Başvurular:

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konularda daha önce ihbar ve şikayet başvurularının bir kısmı Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine (eski adıyla Bölge Çalışma Müdürlüklerine) bir kısmı ise İş Teftiş Grup Başkanlıklarına yapılıyordu. Ancak, 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın Bölge Müdürlükleri kapatılmış, İş Kur İl Müdürlüklerinin ismi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, Bakanlık bölge müdürlükleri tarafından yürütülen iş ve işlemler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu nedenle, daha önce Bakanlık bölge müdürlüklerine yapılan başvuruların, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

İş Teftiş Grup Başkanlıklarına Yapılması Gereken Başvurular:

İş sözleşmesi devam eden yani işyerinden ayrılmamış olup halen çalışmaya devam edenlerin ise ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konulardaki başvurularını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun ilgili Grup Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplu işten çıkarılma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda da başvuruların ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Yapılması Gereken Başvurular:

Hizmet akdi sona ermiş yani işten çıkmış veya çıkarılmış olanların; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı gibi konulardaki ihbar ve şikayet başvurularını işyerlerinin bağlı bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine yapmaları gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği – İş Kur Uygulamalarıyla İlgili Başvurular:

İşsizlik sigortasından alınan işsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmet alanına giren diğer konularla ilgili başvuruların da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine yapılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Yapılması Gereken Başvurular:

Sigortasız çalıştırılma, gerçek ücret yerine düşük ücretten sigortalı bildirilme, iş kazası ve meslek hastalığı gibi konulardaki başvuruların, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Ayrıca; Kurumun web sitesinde (www.sgk.gov.tr) her sayfanın alt kısmında yer alan Bize Ulaşın (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bize_ulasin/) linkinden kolayca ulaşılabilecek sayfadaki Dilek – Öneri – Şikayet Formu doldurularak da ihbar – şikayet başvurusu gerçekleştirilebilir.

Konulara Göre İhbar ve Şikayet Başvurularının Yapılacağı Yerler:

• İşten ayrılmış kişiler için; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı gibi konulardaki ihbar ve şikayet başvurularının işyerlerinin bağlı bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,

• İş sözleşmesi devam eden yani işten ayrılmamış olan kişiler için ise ücret – prim – ikramiye – fazla mesai alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) gibi konulardaki başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığına,

• Toplu işten çıkarılma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulardaki başvuruların da İş Teftiş Grup Başkanlığına,

• İşsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumunun hizmet alanına giren diğer konularla ilgili başvuruların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,

• Sigortasız çalıştırılma, gerçek ücret yerine düşük ücretten sigortalı bildirilme, iş kazası ve meslek hastalığı gibi konulardaki başvuruların, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne,

yapılması gerekmektedir.

Eğer bağkur ile ilgili sorularınız mevcut ise yine sitemiz aracılığı ile bunlara doğru cevaplar bulabilirsiniz.

Ortak Konular:

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile Başbakanlığın 1993/2 ve 2004/12 sayılı Genelgeleri uyarınca; ad-soyad, adres bilgileri bulunmayan, imzasız, belli bir konuyu ihtiva etmeyen, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler dikkate alınmaz. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, dilekçede belirtilen konuyla veya konularla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi, belge veya deliller dilekçeye eklenmişse ya da iddialar somut – inandırıcı nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayandırılmışsa bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir, yani dilekçe işleme alınabilir.

• Aynı şekilde, ihbar veya şikayet sahibi, başvurunun kendisi tarafından yapıldığının bilinmesi, duyulması halinde kendisine zarar gelebileceğinden endişe ediyorsa, bu durumda da dilekçede kimlik bilgilerini gizleyebilir. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi dilekçenin işleme alınabilmesi için inandırıcı bilgi, belge, bulgu içermesi gerekir.

• Dilekçelerde, ne istenildiğinin tam olarak belirtilmesi, işyerinin/işverenin adının/unvanının ve adresinin tam olarak yer alması gerekir. Aksi takdirde, eksiklik nedeniyle tamamlanmak üzere dilekçe sahibine iade edilebilir.

• Dilekçenin intikal ettiği birimde; işlemleri yürütecek, gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacak kişinin, dilekçe sahibine rahat ve kolay ulaşabilmesi için dilekçe sahibinin ad – soyad, adres bilgileri yanında T. C. Kimlik Numarası ve telefon numarası bilgilerini de dilekçede yer alması faydalı olur.

• Dilekçeye ihbar ve şikayetle ilgili belgelerin ve delillerin eklenmesi gerekir. Ancak, daha sonra ilgili birimler tarafından, dilekçe sahibiyle irtibata geçilebileceğinden, dilekçeye belge ve delillerin fotokopisi eklenip, daha sonra asılları ibraz edilebilir. Ancak her iki durumda da belge ve delillerin birer kopyasının dilekçe sahibi tarafından muhafaza edilmesi yerinde olur.

• Başvurularda ileri sürülen iddiaların belgelendirilmesi çok önemlidir. Örneğin, sigortasız çalıştırıldığı veya ücreti ödenmediği için şikayette bulunan kişinin iddia ettiği çalışmasını belgelemesi, düşük ücretten sigortalı gösterilen veya ücretini eksik alan kişinin gerçek ücretini belgelemesi gibi.

Dilekçeyle İlgili Şekil Şartları:

• Dilekçenin; beyaz A4 kağıda (fotokopi – dosya kağıdı) Türkçe olarak yazılması gerekir. Dilekçe eğer bilgisayar veya daktilo ile yazılmış ise siyah renkli olarak, eğer bu imkan olmadığından elle yazılmışsa, siyah veya mavi tükenmez ya da dolmakalemle ve okunaklı olarak yazılması gerekir.

• Sayfanın en üst kısmına ortalanarak, dilekçe hangi birime hitaben yazılıyorsa o birim adı, altına iddia ve talep yani dilekçenin içeriği yazılır. Dilekçe, “Arz ederim” ibaresi kullanılarak bitirilir. Yazının altına sağ tarafa, ad – soyad yazılır ve imza atılır, sol tarafa ise T.C. Kimlik No, adres, telefon bilgileri, dilekçe ekinde belgeler varsa numaralandırılarak eklerin isimleri yazılır.

• Yukarıda belirtilen şekil şartlarına uyduktan ve okunaklı yazıldıktan sonra, dilekçenin avukat veya arzuhalciye yazdırılması şart olmayıp, herhangi bir şekilde bilgisayarda yazılabileceği gibi, elle de yazılabilir.

Dilekçenin İlgili Birime Verilmesi veya Gönderilmesi:

• Dilekçe, ilgili birimin evrak servisine elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Eğer posta yoluyla gönderilecekse, mutlaka resmi posta yani PTT vasıtasıyla gönderilmelidir. Kargo veya kurye ile gönderilen dilekçeler işleme alınmayabilir. Ayrıca dilekçe ve varsa eklerinin kaybolma ihtimaline karşı, gönderme işlemi adi posta yerine taahhütlü posta veya aps yoluyla gönderilmeli, zarfın üzerine dilekçenin intikal edeceği birimin adresi açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılmalı, aynı şekilde dilekçe sahibinin adresi de açık ve ayrıntılı bir şekilde gönderen kısmında yer almalıdır.

• Posta zarflarında, sol üst kısımda gönderenin adı ve adresi, ortadan aşağı sağ kısımda ise alıcının adı ve adresi yer alır.

İdari Yollardan Hakkını Elde Edemeyenler Ne Yapmalı ?

Yukarıda belirtildiği şekilde ilgili birime şikayette bulunup da sonuç alamayan, yani hakkını elde edemeyenler için her şey bitmiş değildir. Özellikle sigortasız çalışmalarını, ücret veya tazminat gibi alacaklarını belgeleyemedikleri için, yaptıkları şikayetten herhangi bir sonuç alamayanlar veya haklarını tam olarak alamayanlar, İş Mahkemesine dava açabilirler. Çünkü, belgeleyemeseler de eğer iddialarıyla ilgili başka delil veya şahitleri varsa, mahkeme soncunda haklarını elde etme şansları olabilir. Ancak, sigortasız çalıştırılan yani çalıştığı işyerinden bir gün dahi sigortalı gösterilmemiş olanların, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde İş Mahkemesine başvurmaları yani hizmet tespit davası açmaları gerekmektedir.

Örnek Dilekçeler:

Yukarıda belirtilen konularla ilgili örnek başvuru ve şikayet dilekçeleri Form ve Dilekçe bölümünde yer almaktadır.

Ayrıca güncel konulardan olan gss ile ilgili sorularınız için yine sitemizi kullanabilirsiniz.

Adres – Telefon Bilgileri:

İhbar ve şikayet başvurularının yapılacağı birimlere ait adres ve telefon bilgilerine;

İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

SGK Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

– www.iskur.gov.tr

sayfalarından ulaşılabilir. (www.isvesosyalguvenlik.com)

320 comments

 1. iskenderun envitecte calismaktayim bisim maaş larimisi cok gec veriyorla ve bisim geriye tönuk paralarimisi vermiyorlar bu benim direkcemin geregini yapırmasını as ederim ve ismimi gizli duturmasina az ederim

 2. (Yetkili) Yanlış olan bir şey yok, yazıda meri mevzuat doğrultusunda ihbar ve şikayette bulunması gerekenlerin uyması gereken kurallar ve izleyecekleri yol belirtilmiştir. Uygulamadan kaynaklanan yanlışlıklar varsa da o bizi ilgilendirmez.

 3. Bilgilerin cogu yanlis.

 4. Bu İş Yerinde En Az 10 Tane Adam 5-6 Seneliğe İki Bin Lira FaLan Para Alıp Sesini Çıkaramadı Neden BiLiyomusunuz Çünkü Adamın Sesini Çıkaracak Kimsesi Yok Git Şikayet Et DediLer Adam Şikayet Edince İşinden Oldu Şuanda İş Arıyor Kimim Umrunda ? Gidiyosun Şikayet Ediyorsun Ordaki Adam İşyerini Arıyor ŞöyLe Bi İsimde İşçin GeLdi BöyLe BöyLe Dedi Diyerek Adamı Daha bide İşinden Ediyorsunuz O Yüzden Kimse Sesini Çıkaramıyor Çünkü ADALET Yok ADALET

 5. Aha Tam Bir Buçuk Senedir Sigortam Yok Gittim Şikayet Ettim HaLa Bişey Çıkmadı Ama Eğer ŞöyLe Arkamızda ParaLı Bir Adam Olsaydı BişeyLer Çıkardı Ama Yok İşte Mecbur ÇaLışıyoz

 6. Tok Adam Âçın HaLinden AnLamaz Kardeşim

 7. (su kaçağı tespiti şirketi) Söz konusu yorumu daha önce görmüştük ancak, ihbar hattı derken neyin kastedildiğini anlayamadık.

 8. Yorumlarda bir meslektaş sormuş, bende tekrar sormak istiyorum. Çalışanlarımıza ihbar hatları hakkında bilgi verebilmemiz açısından hazır bir liste var mıdır?

 9. Yeni emekli oldum 930 tl maaş baglandı asgarı ücretin 1400 tl oldugu bu zamanda bu maaşla nasıl geçinilir bunu bana açıklayacak biri VARMI

 10. (Mehmet) Bu konuda İş Kanununda herhangi bir hüküm yok, genel hükümlere tabidir. Çalışanın evi olsa işveren değil, kimse arayamaz. Ancak koğuş olarak bahsettiğiniz yer işveren tarafından tahsis edilen bir yatakhane ise burası da işyerinden sayılır, dolayısıyla çalışanın özel eşyaları hariç işveren arama yapabilir, çünkü İş Kanunun 2 nci maddesinde “İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 11. Tsk ederim..

 12. Ben inşaat alanı işçi olarak çalışıyorum Selam arkadaşlar bir sorum olacak ya bu iş yeri sahipleri koğuşta arama yapabilme yetkisine sahipmi ince arama yapabilirlermi

 13. (Zulal) AL0 170’den bilgi alabilir ve oraya şikayette bulunabilirsiniz. İsterseniz İş Teftiş ilgili Grup Başkanlığına da şikayette bulunabilir, hatta buraya İŞKUR görevlilerini de şikayet edebilirsiniz. Maalesef bahsettiğiniz bu durum yaygın, bazı işyerleri bunu kötüye kullanıyor ve İŞKUR projeleri kapsamındakileri maaşı kendileri ödemedikleri halde köle gibi çalıştırıyorlar, kötü muamele yapıyorlar.

 14. Merhaba ben iskurun isbasi egitim progrâmindan faydalanarak ise girdim kartimda buro memuru yaziyor bnm anladigim kadariyla burda bana egitim verilmesi is ogretilmesi gerekiyor devlet de bunun icin para oduyor ama ben burda temizlik yemk getir gotur cay kahve yapiyorum.hatta camlari siliyorum ..burda ben deil onemli olan ihtiyacim var calisiyorum ama bu sekilde devlet somurulmuyomu insanlar yapilan bu hizmeti kendi cikarlari icin kullanmiyormu..denetlemeye geliniyo cay icip gidiyorlar.bu konuda bilgi alabilirmiyim yada nerden alabilirim bnm zoruma gidiyor devletin halki icin yaptigi seylerin kotuye kullanilmasi :(

 15. Slm maaş ımız 10 da yatıyordu simdi ayin 28 20 25 veriyorlar surekli boyle yapıyorlar ayın 10 bir kagıt imzalatıyorlar parAmizı amdıgımıza dagil ama bizim maaslar 8 aydır geç yatıyor buna imza atmasanız paranızı vermeyız diyorlar. Saygılarımla

 16. İşçilere bu ihbar hatları ile ilgili bilgi verebilmemiz için hazır bir bilgi listesi bulunuyor mu?

 17. (ERKAN) Verdiğiniz bilgilerden 30/04/2003 tarihinde ücretsiz izne çıkarıldığınızda hizmet akdinizin sonlandırılmadığı, askıya alındığı sonucu çıkıyor, çünkü sonlandırılmış olsaydı 01/10/1998-30/04/2003 arası kıdem tazminatınızın o tarihte ödenmiş olması gerekirdi. 15/11/2008 tarihinde tekrar işe çağrılmışsınız, aradaki 5 yıllık süre içerisinde hayatınızı idame ettirmek için çalışmış olmanız önceki döneme ait kıdem tazminatınızı istemenize engel teşkil etmemeli. Bu süre içerisinde Bağ-Kur’lu olarak çalışmış olmanız bahane olarak ileri sürülemez. Yani 5 yıl çalışmadan çağırmalarını mı bekleyecektiniz. Kıdem tazminatınız ödendikten sonra eğer önceki döneme ait kısmı ödenmez ise önce İŞKUR’a şikayette bulunun, sonuç alamazsanız iş mahkemesinde dava açın. Büyük ihtimalle kazanırsınız. Çünkü bu tür konularda Yargıtay’ın “hayatın olağan akışına aykırı” şeklinde bir yaklaşımı var. Sizin 5 yıl çalışmadan işyerinden çağrılmanızı beklemek de hayatın olağan akışına aykırıdır.

 18. 01/10/1998 tarihinde bir devlet kurumunda taşören firma adına aşçı olarak işe başladım 30/04/2003 tarihinde tasarruf tedbirleri olduğu öne sürülerek ücretsiz izine çıkarıldığım işletme müdürlüğü tarafından sözlü olarak bildirildi.(süre belirsiz) fakat kıdem tazminatım ödenmedi. (istifa söz konusu değil) Ben bir şekilde çalışıp para kazanıp aileme bakmak zorunda olduğum için dükkan açıp ailemin geçimini sağladım yaklaşık 4.5 yıl aradan sonra 15/11/2008 tarihinde tekrar işe çağırıldım halen çalışmaktayım fakat çalıştığım kurumun özelleştirilmeden dolayı önümüzdeki günlerde alıcı firmaya devredileceğinden iş akdimizin sonlanacağı bundan doğacak olan kıdem tazminatımızın ilk işe giriş tarihinden itibaren ödeneceği bütün personele sözlü olarak bildirildi. Ama benim 01/10/1998 ile 30/04/2003 tarihleri arasındaki kıdem tazminatımın ödenmeyeceği işletmenin personel şefliği tarafından kendime söylendi. Sebebini sorduğumda bağkur’lu olarak çalıştığım için kıdem tazminatım ödenmeyeceğini söyledi. Bağkurlu olarak çalışmam kıdem tazminatı almama engelmidir?01/10/1998 ile 30/04/2003 kıdem tazminatı hakkımın olup olmadığı hakkında bilgi verirseniz mutlu olurum şimdiden teşekkürler.

  NOT:Benim gibi diğer personelde çıkarıldı bazıları 3 bazıları 5 bazıları 8 zer ay sonra işe çağrıldı bu arkadaşların kıdem tazminatları ilk işe giriş tarihinden itibaren çalıştıkları süreler ödeneceği söylendi.

 19. Kayseri havalimanı oto parkinda 8 aydan beri calışmakta olup hic bir şekilde maşimı alamamaktayim günde 12 saat calıştırıldıgimdan işten ayrılmak istiyorum ama hic bir şekilde paranı vermem alaman diye tehtit ediliyorum saygınıza

 20. hüseyin güven

  benim anlamadım neden hersene aynı kişilere cıkıyor bu iş kur okullar hastaneler özel idareler neden bize çıkmmıyorda hersene aynı kişilere çıkıyor adamların hiç birihtiyacı yok evleri arabaları var ne hikmetse hersenede işkurdan iş çıkıyor bunlara gerçekden ihtiyacı olanlara çıkmıyor bu adaletmi eger bu adaletse ben o adaletin ….

 21. (Semanur) Muhatabınız İŞKUR. Başka yere şikayette bulunsanız da İŞKUR’a yönlendirilirsiniz. AL0 170’i arayarak da şikayette bulunabilirsiniz.

 22. Bugün ise gireli 15. Günüm iş kurun bana verdiği mesai saatleri haricinde sabah 8 akşam 6.30 arası çalışıyorum bunu dile getirdigim için işten cikartilacagim iskur dan aldığımız yaka kartı ve günlük imzamı da attirmiyo iş veren lütfen bunu acil olarak bana ne yapmam gerektiğini söyler misiniz iskur haricinde fazla mesai yapiyrm

 23. (Necmi) Aracı çaldırdığınız yere araçla iş için mi gittinizse, gittiğiniz yerde aracı başka şekilde park etme yok idiyse ve uygulama park için aracı valeye teslim etmek şeklinde idiyse, mahkeme her halde sizi sorumlu tutmaz. Ancak verilecek ifadelere ve hakimin takdirine bağlı.

 24. (naci) En son TUİK verilerine göre İZMİR’in nüfusu 4 milyon 223 bin 545. Bunların içerisinde malulen emekli olan binlerce kişi vardır. Devlet kim haketti, kim haketmedi, kim sahte rapor aldı, kim gerçek rapor aldı nereden bilsin. Duyarlı bir vatandaş olarak sahte raporla emekli olduğunu bildiğiniz kişiler varsa bunu SGK’ya ihbar edin. Kurum gereğini yapsın.

 25. (Semanur) Mecburen işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR’a şikayette bulunacaksınız, başka yolu da yok.

 26. (Elmas) Aşağıda linki yer alan yazıyı okuyup, isterseniz şikayette bulunabilirsiniz. Ancak ilgili firma yetkilileri iddianızı reddederler ve siz de kanıtlayamazsanız sonuç alamayabilirsiniz. Öte yandan söz konusu firmanın eleman alımı şartlarında bunu belirtmesi gerekirdi. Ancak bu konu ayrımcılığa gireceği için, yazılı olarak iş ilanlarına bunu yazamıyorlar, üstü kapalı uygulamaya çalışıyorlar.
  Artık İşverenin Eleman Alırken de Uyması Gereken Kurallar Var

 27. Merhaba iş için kullandığım aracı.hırsız çaldı.25/2 maddeden işten çıkartıldım.ve iş veren noter yoluyla aracın parasını tarafımdan talep ediliyor. Ödeme yapmak zorundamıyım.olay iş saatinde ve iş için gittim.vale gibi iş yapan şahsa anahtarı verdim.sahsın kamera kayıtlarını emniyete verdim.süreç mahkemeye taşındığında hakim ne der.yorumunuz için teşekkür.

 28. izmirde emekli olanları bi denetlesinler biz yıllarca çalişıp emekli olduk ama izmirde sahte raporla hak etmedikleri halde emekli olan onlarca kişi var yazık hem vatana hem çalışana yazık özellikle son 4 ile 5yıl arası

 29. Ben is kur üzerinden ise girdim mesai saatlerim 9 /5 arası fakat ben fazla mesai yaptığımdan hiç bir ücret almıyorum bunu dile getirdigim için için isime son verildi ne yapmam gerekiyo

 30. Merhabalar, 2 sene önce kariyerden bir firmaya iş başvurusu yaptım sonrasın arayarak mülakata çağırdılar arıyan kişiye arkadaşımdan duyduğum için 3 kere başörtülü çalıştırıyor musunuz diye sordum evet dedi sonra görüşmeden 1 gün önce insan kaynakları müdürü olduğunu söyleyen biri aradı kariyerde ki resminiz başörtülü biz farketmemisiz bu şekilde çalıştırmamiz söz konusu değil eğer sizin için sıkıntı değilse görüşmeye gelin yoksa iki taraf içinde zaman kaybı olmasın dedi kendisine arkadaşınıza 3 kere sordum çalıştırıyoruz dedi diyince de o yeni bilmiyor cevabını verdi bende zaten düşünmeye bile gerek olmadığını benim için de başörtüsüz çalışmanın söz konusu olmayacağını ayrıca birbirinden haberi olmayan kurumsal denemeyecek bir firmayla çalışmak istemediğimi söyledim . Bu durumla ilgili dilekçe ile şikayet etsem bir sonuç elde edebilirmiyim yaptığım başvuru kayıtlı duruyor ancak arama ses kayıtları yok yani kanıtım yok sonrasında bana karşı bu firma dava açabilir mi ?

 31. (arif) Avukatın söylediği doğru. Burada önemli olan işvereni yazılı olarak uyarmak. Noter kanalıyla ihtarname çekilmesinin nedeni de işverenin haberim yoktu demesini, inkar etmesini önlemek. Eğer belirttiğiniz şekilde yazıyı iki nüsha düzenleyip, bir nüshasını işveren verip, diğer nüshanın altına yazının bir nüshasını elden aldım diye imzalatabilirseniz olur. Bu arada 34 üncü madde değil 24 maddedir.
  İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir ?

 32. slm 2012 den bu yana maaşlarımız düzensiz ödenmekte.sözleşmemizde 1 ile 10 arasında hepsinin ödenmesi.ama yarısı 10 undan sonra diğer yarısı 20 sinden sonra bu bazen değişiyo ve yarım yarım yatırıyolar.çıkmak isteyene kıdem veriliyo ama oda nezamn veriliyo belli deil.ihbarımı falan alıp nasıl ayrılırım.ve içerde 1 maaş ikramiyemiz var 2016 yılından yarım 2017 yılında yarım ikramiyemiz.mesailerimiz geç ödeniyor.noterden ihtar çekip alacaklarımı gösterip ve işimin başına gelip çalışmasam olurmu nasıl olur.kolay gelsin.

  (BUNU YAZMIŞTIM SAOLUN CVP VERDİNİZ DEMEK İSTEDİĞİM ŞU İHTAR ÇEKİP İŞİMİN BAŞINA GELİP AMA ÇALIŞMAYIP VE BU DÜZENSİZ ÖDEMELER BİTENE KADAR BU EYLEM HAKKIM VARMI.AVUKATLAN GÖRÜŞTÜM KENDİLERİ VAR DEDİ KENDİSİ İHTAR YAZDI NOTERE GİTMEYE GEREK YOK İŞVERENE VER ASLINI ALDIM DİYE YAZI YAZIP İMZALAYACAKLAR DEDİ İŞ KANUNU NUN MADDA 34 İLEN YAZDI. İŞVEREN YA DÜZELTECEK YADA SENİ ÇIKARTMAK ZORUNDA KALACAK DEDİ.BENİM AMACIM BU ŞEKİLDE ÇIKARTMALARI İHBARIMI ALMAK.KOLAY GELSİN.

 33. FİGEN ŞİMŞEK

  İYİ ÇALIŞMALAR.BEN 4-C Lİ PARÇA ZAMANLI SOZLEŞMELİ GİYİM MEFRUŞAT ÖĞRETMENİ OLARAK NEVŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞIYORUM.GAZİ ÜNİVERSİTESİ GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 2000 YILI MEZUNUYUM.ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERDENİM.BELEDİYELERE VERİLECEK OLAN KADROLARDAN BEN VE BENİM GİBİ ARKADAŞLARINDA FAYDALANMASINI İSTİYORUM.TEŞEKKÜR EDERİM .İYİ ÇALIŞMALAR.

 34. (fatih) Hem ücretinizin eksik ödenmesi, hem de düşük ücretten sigortalı bildiriminizin yapılmış olması konusu var, dolayısıyla İŞKUR ve SGK’ya ayrı ayrı şikayette bulunmanız, şikayetten sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 35. Merhabalar
  Bir şey sormak istiyorum ben işe girerken 3500 maaş+250 yemek şeklinde anlaştım 3 ay düzenli olarak ödememi aldım, sonra 2700+250 olarak düşürdüler, daha sonra ara ara 2 ay daha 2500 ödeme yapıldı maaş ödenmediği için ben işten ayrıldım hiçbir evrak imzalamadım şuan ödeme yapılmıyor, ayrıca sözleşmede 2000+prim yazıyor sgk priminde ise asgari ücret görünüyor.
  6 ay maaşım ödenmedi şimdi ne yapabilirim teşekkürler

 36. (arif) Belirttiğiniz sebepler sizin için haklı fesih sebebi sayılır, bu gerekçelerle noterden ihtar çekip, istifa edip, alacaklarınızı ve kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ancak ne sebeple olursa olsun işten kendiniz ayrılırsanız ihbar tazminatı isteyemezsiniz.
  Haklı Sebeplerle İşten Ayrılan İşçi İhbar Tazminatı Alabilir mi ?
  İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir ?

 37. slm 2012 den bu yana maaşlarımız düzensiz ödenmekte.sözleşmemizde 1 ile 10 arasında hepsinin ödenmesi.ama yarısı 10 undan sonra diğer yarısı 20 sinden sonra bu bazen değişiyo ve yarım yarım yatırıyolar.çıkmak isteyene kıdem veriliyo ama oda nezamn veriliyo belli deil.ihbarımı falan alıp nasıl ayrılırım.ve içerde 1 maaş ikramiyemiz var 2016 yılından yarım 2017 yılında yarım ikramiyemiz.mesailerimiz geç ödeniyor.noterden ihtar çekip alacaklarımı gösterip ve işimin başına gelip çalışmasam olurmu nasıl olur.kolay gelsin

 38. (Sevda) Şikayetinize İş Müfettişleri bakacak. İş yoğunluğuna göre değişir. Yine de gecikmeden şikayette bulunun.

 39. Sözleşme var istediği şekilde calistirabilir bunu biliyorum ama hepimizin sözleşmesi aynı yine de eşitsizlik yapma hakları var mi. Bizi hep kapanış yazbilirler mi. Birde şikayet etsem süreç nasıl ilerler

 40. (Mehmet) Eğer mahkemede sizin lehinize şahitlik ederler ve mahkeme de çalıştığınıza ikna olursa geriye dönük sigortasız günlerinize ait hizmetlerinizi kazanabilirsiniz.

 41. (ERKAN YILMAZ) Eğer 30/04/2003 tarihinde kıdem tazminatı almayı hakkedecek şekilde işten çıkmış veya çıkarılmış olsaydınız, 01/10/1998 – 30/04/2003 dönemi kıdem tazminatı almak hakkınız olmazdı. Ancak verdiğiniz bilgilere göre 30/04/2003 tarihinde hizmet akdiniz askıya alınmış, o dönem için size herhangi bir tazminat da ödenmemiş, bu nedenle 01/10/1998 – 30/04/2003 dönemine ait kıdem tazminatınızın da ödenmesi gerekir. Ödenmezse bulunduğunuz yerdeki İŞKUR müdürlüğüne başvurun.
  Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakları Nasıl Belirlenir ?

 42. Tekrardan kolay gelsin.yine ben eczane mağduru mehmet.evet askere giderken herhangi bir tazminat almadım çünkü sadece 30 gün ssk li olarak çalıştırılan. Ben tekrar herhangi bir hak talep edebilir miyim kaybolan ssk mi da kapattrirabilir miyim evet kanıtları çünkü benim orada çalıştığımi sokagimizdaki caycidan kapı komşumuz diğer eczacı ya kadar hepsi biliyordu.ilk ise giriş
  simden itibare hepsini biliyorlar

 43. 01/10/1998 tarihinde bir devlet kurumunda taşören firma adına aşçı olarak işe başladım 30/04/2003 tarihinde tasarruf tedbirleri olduğu öne sürülerek ücretsiz izine çıkarıldığım işletme müdürlüğü tarafından bildirildi(süre belirsiz)(iş kurdan işsizlik maaşı’da aldım)yaklaşık 4.5 yıl sonra 15/11/2008 tarihinde tekrar işe çağırıldım halen çalışmaktayım fakat çalıştığım kurumun özelleştirilmeden dolayı önümüzdeki günlerde alıcı firmaya devredileceğinden iş akdimizin sonlanacağı bundan doğacak olan kıdem tazminatımızın ilk işe giriş tarihinden itibaren ödeneceği bütün personele sözlü olarak bildirilmiştir ama benim 01/10/1998 ile 30/04/2003 tarihleri arasındaki kıdem tazminatımın ödenmeyeceği işletmenin personel şefliği tarafından kendime söylenmiştir. 01/10/1998 ile 30/04/2003 kıdem tazminatı hakkımın olup olmadığı hakkında bilgi verirseniz mutlu olurum şimdiden teşekkürler

 44. (Sevda) Eğer işveren çalışma şartlarında belirtiğiniz şekildeki değişiklikleri yapabileceği yönünden işçiye yazılı iş sözleşmesi imzalatmamışsa, istediği değişiklikleri yapamaz, çünkü belirttiğiniz değişikliklerin bazıları çalışma şartlarında esaslı değişiklik kapsamına girmektedir ve işçi kabul etmediği sürece işveren bu değişiklikleri yapamaz. Aynı işveren eşitlik ilkesine uymak zorunda olup, çalışanlar arasında ayrım yapamaz. Öte yandan günlük çalışma saatleri konusuna gelince, İş Kanunu işçinin günlük çalışma saatini belirlememiş, bunun yerine haftalık normal çalışma süresinin en fazla 45 saat olduğunu, bu süreyi günde 11 saati geçmemek üzere haftanın günlerine istediği gibi dağıtabileceğini (yer altı maden işleri ve gece çalışmasında günlük çalışma saati en fazla yedibuçuk saattir), haftalık 45 saati geçen çalışmaların fazla mesai ayılacağını, ayrıca işçilere en az 24 saat hafta tatili vereceğini belirtmiştir. Belirtiğimiz konularla ilgili olarak aşağıda linki verilen yazılara göz atabilirsiniz. Çalıştığınız yer kurumsal firma olduğuna göre, isterseniz İş Teftiş Kurulunun ilgili Grup Başkanlığına şikayette bulunabilirsiniz.
  Çalışma Şartlarında Değişiklik Fesih Nedenidir
  İşveren Çalışma Koşullarında İstediği Değişikliği Yapabilir mi ?
  Ayrımcılık Tazminatı Nedir ?

 45. Merhaba
  Ben kurumsal bir fimada çalışıyorum şirketimiz bizim çalışma saatlerimilze ilgili değişikliğe gitme kararı almış part çalışmalarımızı minimum seviyede haftalık 11 saat gibi… full çalışanlar ise hep 12.30 21.30 şeklinde calisacaklarmis ama bu çalışma mağazada bulunan 2 3 kişi haricinde çalışanlara uygulanıp bizleri hep kapanış olarak çalışıyorlar hepimizin imzaladığı sözleşme aynı istediklerini açılış istemediklerini kapanış olarak calistirabilirler mi? Bizlerde evli ve çocuklu olanlarda var bu sistemin adaletli şekilde dağıtılması gerekmio mu ? Bir de şirket part çalışanları istediği saate kadar düşürebilir mi?

 46. Çalıştığım yerde maaş alamıyorum ha bugün ha yarın diye sallıyorlar çalışanların çoğu SSK yok şikayet ettim ama SSK dan gelecek olan müfettiş gelmeden önce iş yerine haber veriyorlar onlarda SSK si olmayanları dışarda başka bir yerde bekletiyorlar bide bizi işten atmakla uyarıyorlar ne yapalım kaderimiz boyleymis gelende gidende haklı işçi haksız çünkü hakkını savunan yok

 47. (mehmet) Geriye dönük şikayetten sonuç çıkmaz, ancak İş Mahkemesinde dava açar ve iddialarınızı kanıtlayabilirseniz sigortasız günlerinizi tamamlatabilirsiniz. Kıdem tazminatınızın hesabında da askere gitmeden önceki çalışmalarınızın da dikkate alınması gerekir. Çünkü anladığımız kadarıyla askerlik nedeniyle işten ayrıldığınız zaman size tazminat ödenmemiş.

 48. öncelikle kolay gelsin ben 2001 yılında eczane de çalısmaya başladım 2007 kasım ayında askere gittim askerliğim bittikten sonra tekrar aynı eczanede calısmaya basladım fakat bu sefer de 2013 yılında eczacım vefat etti muhasebe nın hazırlamıs olduğu evraklar doğrultusun da 4 yıllık sıgortalı olmamdan dolayı sadece 5000 e yakın bi,r tazmınat hak ettiğim sölendi benim anladığım kadarı ile askerden sonra sıgortam baslatılmıs yanlız aynı iş yerınden 2004 te sicil kaydım yapıldı benım o zamanlar gençliğin de vermiş olduğu sorumsuzlukla sıgorta cok umrumda olmadı yanlız sımdı ben nıye mağdur olayım geriye donuk şikayet edebilir miyim ve benım arada kaybolan sigortasız gunlerımın mağdurıyetını gıderebılır mıyım ve herhangı bır tazmınat alabılır mıyım

 49. SAMSUN ÇARŞAMBA ÖĞRENCİ YURDUNUN FAZLA OLMASINI TALEP EDİYORUZ.

 50. (Ummu) ALO 170’i aramanız yeterli. Ya da bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğüne de ihbar dilekçesi verebilir veya posta yoluyla gönderebilirsiniz.

 51. (Tugba) Tabii ki şikayet edin, SGK Denetmeni tarafından işyerinde çalışıyorken tespit edilirseniz, o gün itibariyle sigortanız başlar. Daha önceki çalışmalarınızla ilgili olarak ise elinizde herhangi bir belge yoksa (örneğin o işyerinden aldığınız ücreti belgelemek gibi), işyeri kayıtlarından da çok büyük ihtimalle adınıza herhangi bir ücret kaydı tespit edilemeyeceğinden, sigortanız geriye dönük yapılamayabilir. Buna tabi incelemeyi yapacak SGK Denetmeni karar verecek.

 52. (Betul) Kıdem tazminatını ödememeleri için bu bahane değil, işten yarıldığınız an kıdem tazminatı almayı hak ederek ayrıldınızsa tazminatı ödemeleri gerekir. Ancak gerçekten iddia ettikleri gibi sırf sizin çalıştığınız dönemdeki hatanız yüzünden işyerine ceza geldiyse, işverenin sizden bu cezayı talep etme hakkı vardır. Siz en iyisi İŞKUR’a şikayette bulunun, sorunu İŞKUR çözsün.

 53. Ben bisey ogrenmek istiyorum benim bi akrabam yillardir esiyle birlikte oturdugu halde ayrilip babasinin maasini alip devleti dolandiriyo bununla ilgili kime veya nereye. Basvuru yapabilirim

 54. İyi aksamlar ben ağustos 30 da ise başladım aylardır çalışıyorum bugün yarin bugün yarin hala sigortami yapmadılar şikayet edebilirmiyim etsem bir yararı olurmuş ve sabah 7 aksam 7 çalışıyoruz öyle oluyorki hafta sonları bile çalışıyorum turksel tim de yardımcı olurmusunuz

 55. Tesekkur ederim hocam ogrenmek istedigim su onlarin beni sikayet etmeye hakkı yok degilmi ? Iste bu isci subat ayinin faturasini islememis bana ceza geldi falan diyerek bunu savunamaz degilmi ? Ve benden kaynaklanan bi ceza degil mali musavirin sucu ama benim uzerime atmaya calisiyorlar ve bizde sikayet ederiz diyorlar .

 56. Merhaba
  Isten ayrilali 2 ay oldu kidem tazmintimi alamadim simdi ise vermemek icin faturayi yanlis kesmissin parasi senden kesilecek diyorlar . Sirf parayi vermemek icin sen subat 2016 yilindaki faturayi yanlis kesmissin diyolar . Cezasi simdi gelmis. Ben sikayet edecegim . Iskura basvuracagim noterden ihtar cekecegim ama sorum su olacak onlarin beni sikayet etme hakki varmi . Ve ben isten cikali 2 ay oldu evlilik nedeniyle ayrildim ve kidem tazminatim odenmedi .

 57. (Ali Özkan) İş Teftiş Grup Başkanlığına şikayette bulunun. İş Müfettişi tarafından inceleme yapılır. İşyerinin bulunduğu yere göre dilekçeyi göndermeniz gereken Grup Başkanlığının adres bilgileri aşağıda linki yer alan sayfada mevcuttur. Hatta daha da ileri gidip savcılığa da suç duyurusunda bulunabilirsiniz, çünkü küfür, hakaret ve taciz Türk Ceza Kanununa göre hapis cezası dahi gerektiren suçlar. Bu konuda işveren de sorumlu, o ustabaşını işten çıkarması gerekir.
  İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

 58. (İsimsiz) Siz cezasını düşünmeyin ve doğru olanı yapıp AL0 170’e veya Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye/ ANKARA) mutlaka şikayette bulunun.

 59. (pelin) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne, eğer daha da etkili olmasını istiyorsanız Başbakanlık BİMER’e posta yoluyla dilekçe gönderin, isminiz duyulmasından endişe ettiğiniz için dilekçe de isminizi yazmadığınızı da not olarak belirtin. Eğer dilekçe de yer alan bilgileriniz ayrıntılı ve inandırıcı olursa dilekçeniz işleme alınır. Ayrıca bu tür durumlar her Türk Vatandaşının duyarlı olması, ilgili kurumlara iletmesi gereken durumlardır. Çünkü bahsettiğiniz kişilerin hak etmeden aldıkları para İşsizlik Sigortası Fonundan ödeniyor. İşsizlik Sigortası Fonu da parayı işçinin ücretinden yapılan sigorta kesintisinden, işveren ve Devletin ödediği paydan oluşuyor, yani hepimizin parası. Niçin hak etmeyenler alsın ki ?

 60. (Betül) Siz evlilik nedeniyle işten çıkmadan önce bu durumu tespit edip sizi işten çıkarmış olsalardı tazminat alamayabilirdiniz. Ancak onlar bu durumu tespit etmeden siz işten ayrılıp tazminatı hak etmişsiniz. Ödemeleri gerekir. Bulunduğunuz yerdeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne gecikmeden şikayet dilekçesi verin.

 61. (Ismail Özaslan) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, toplu sözleşmeler konusunda görevli makamın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olduğu belirtilmiştir. Bu konudaki şikayetinizi işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne (İŞKUR) yapabilirsiniz, sonuç çıkmazsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayette bulunabilirsiniz.

 62. (Selcuk) Şikayet etseniz sonuç çıkmayabilir, ancak İş Mahkemesinde dava açmanız halinde kazanabilirsiniz. O işyerinde işe girdiğiniz tarihten itibaren kesintisiz çalıştığınızı kanıtlayabilirseniz kazanırsınız.

 63. Merhabalar. Benim soruma yanıt alabilirsem çok memnun olurum.esimin çalıştığı firma da usta başı hergun alkollü halde ise gelip çalışanlara özellikle bayan personele küfürlü ve hakaretli tacizde bulunuyor. Ve bu sürekli oluyor. Şikayet etse işinden olacak.daha önce çalışanlardan biri bir yere şikayet etmiş biraz düzelmiş ama tekrar başlamış ve şikayet edenede çalışanlara da küfür hakaret ve tacize devam ediyormuş. Hangi makama şikayet de bulunabiliriz. Saygılarımla.

 64. Merhaba, annem bir yıl önce vefat etti annanem dul ve 90 yasında hiçbir geliri olmadıgı için annemden kalan emekli maaşını annanem baglandı bnm sorum annaneme 11 aylık toplu para yatmıs bu parayı emeklilik işlemlerini yapan kızkardeşim almıs ve annaneme birmilyar vermiş daha sonra maaş kartı cıkartmıslar annanemin okuma ve yazması olmadıgı için anlamıyor maaşı heray kızkardeşim çekiyor 1100 tl maaş baglanmıs anneme maaş 500 tl demişler geri kalan parayı kızkardeşim ve küçük teyzem paylaşıyormus ben bunu yeni öğrendim nereye ne şekilde şikayet etmem gerek şikayet sonucu ceza alırlarmı lütfen bana yardım edin

 65. Bulunduğum ilde iskurdan ise girip çalışanlar kendi köylerindeki camilerde temizliği seçip ise gitmiyorlar 15 günde bir uğrarlarsa ve bu kişilerin kendine ait vergisiz dükkanları olduğu halde iskurda çalışıyolar bunları nereye şikayet edebilirim.kişileri şahsen tanıyorum si katet ettiğini bilirler mi .o kadar muhtaç insan var En bunların salıcması dogrumu

 66. Merhaba
  Bir sorum olacak
  Ben is yerinden 2 ay once ayrildim bir bucuk yil calistim ve evlilik nedeniyle ayrildim . Kidem tazminatimi hak ettim ama 2 ay oldu cikali henuz vermediler . Simdi ise beni arayip vermeyeceklerini soyluyorlar sen faturayi islememissin bize ceza geldi cezayi senden kesecegiz diyorlar . O benim hakkim dedim sikayet ederim yine alirim dedim bizde seni sikayet ederiz diyorlar . Onlarin beni sen fatura izlememissin deyip sikayet etme hakki varmi ?

 67. Ismail Özaslan

  Merhaba herkese sendikali olarak ozel bir is yerinde calismaktayim uye oldugum sendika iscilerle hic bir gorusme yapmadan sozlesme ayinda 5 aya yakin bekleyip is hakem heyetinin kararina kalmasin diye is verenle imzayi attilar ve bu sure zarfinda hic bir isciyle gorusmediler ve telefonlarimizi acmadilar sozlesme imzaladiktan sonrada gorusme yapmadilar onumuzdeki sene birdaha toplu is sozlesmemiz olucak biz bu sendikayi nereyenasil sikayet edebiliriz

 68. slm bir sorum olacak ben 2001 den 20011 yılına kadar bir şirkette çalıştım 2 sene önce fark ettim bu şirket ssk pirimi leri giriş çıkış yapmışlar yaklaşık 750 gün açık pirim var bu şirketi nasıl şikayet ederim dava açsam kazanma şansım varmı tsklr

 69. (Özlem) Verdiğiniz bilgilere göre İŞKUR tarafından karşılanan işbaşı eğitim programı kapsamında çalışmışsınız gibi görünüyor, eğer böyleyse programın süresi bittiğinden artık İŞKUR sizin maaşınızı ve sigorta priminiz ödemeyeceğinden, işveren de sizi çalıştırmaya devam etmezse işten çıkmaktan başka yolu kalmaz. Kıdem tazminatı veya başka herhangi bir tazminat da isteyemezsiniz. Ama mobbingle ilgili olarak isterseniz işveren aleyhine tazminat davası açabilirsiniz. Ayrıca siz yapılanları İŞKUR’a bildirmenizde de yarar var. Hiç değilse İŞKUR bundan sonra bu işyerine herhangi bir destek sağlamaz.

 70. 07.03.2016 da işe başladım,işe başlarken ıskur a kaydedelim sgk ve maaşıni ıskur karşılayacak dedi patron ,bende kabul ettim halkla ilişkiler görevlisi olarak ı eğitim programına başlatıldım.kurs 23.02.2017 de bitiyor.bu tarihe bir hafta kala patron işlerin azaldığını ay sonuna kadar çıkmamı istedi.Bende haklarımı vermesi halinde çıkacağımi söyledim .ben seni çıkarmıyorum ki durumu anlattım diyor.(işlerin azaldığını soyleyerek)sonra olayı duyunca esim aradı bir sürü hakaret etmiş eşine sahip çık o zaman çalıştırma demiş. Ben bu konuyla ilgili ne yapabilirim .ayrıca son aylarda psikolojik baski-mobbing uyguluyordu,yıldırmak için. İşe girerken bir sürü vaatler söyledi sabret idare et diyerek.Hamilelik dönemi geçirdim bu ısyerinde 3 ay önce falan .o halde bile 5 kez bankaya gönderdiği oluyordu. Bebek gelişmedi ve aldırmak zorunda kaldım .şu an tek istegim haklarımı alabilmek ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim .

 71. (kamil) İki yol var, birincisi İŞKUR’a şikayette bulunmak, sonuç alınamazsa ikinci yok İş Mahkemesinde dava açmak. Ancak işten çıkarmalar ve ücretlerin ödenmemesi maalesef yaygınlaşmaya başladı, çalışma hayatında durumlar pek iç açıcı değil.

 72. (seçkin kurt) Yukarıdaki yazıda da belirtildiği üzere İŞKUR müdürlüğüne şikayet edeceksiniz, bu konuyla sadece orası ilgilenir. Sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 73. (elif) Bulunduğunuz yerdeki İŞKUR müdürlüğüne dilekçe verebilirsiniz veya Noter kanalıyla işyerine ihtarname çekebilirsiniz.

 74. (Pınar) Doğrudan Başbakanlık BİMER’e şikayette bulunun, yukarıda belirttiğiniz hususları da ayrıntılı olarak yazın.

 75. Tesekkurler bir sorum daha olacak sirket sigortayi asgari ucretten gosteriyor kalan kismi elden veriyor 10 isci calisiyoruz son iki ay hic birimizin elden parasini vermedi. yarin vercez diyolar yok haftaya vercez deyip bizi oyaliyorlar telefonlarimizada cevap vermiyorlar elden aldigimiza dair bi sozlesme yaptrmadilar dedilerki bizde söz senettir maas gunu geldiginde paranizi alirsiniz ama alamadik biz bu elden parayi nasil alabiliriz ne yaparsak sonuc verir hepimiz bir olup nereye basvurursak kesin sonuc elde ederiz

 76. merhaba ocak ayında iş ten çıkarıldım hiç birşekilde ödeme alamadım aralık ayı ve ocak ayından 9 gunluk ucretımı vermedıler ne yapmam gereklı bu ara sgk primlerımız yatmış ama maaçlarımız yatmadı tşk ederım

 77. ben tante rosa firmasında çalışıyordum akat dün bçlge müdürleri gelip tüm personele zorla istifa imzalattı fakat ben imzalamadan çıktım bunun için nereye nasıl başvuru yapmam gerekiyor.nisanda senem dolucaktı

 78. Merhaba…
  Benim bir kaç sorum olucakti 5 ay bir Fab çalıştım ve çalıştığım ortam da bir kaç kişi hariç kimsenin sigortası yoktu maaşlar çok düzensiz yatiyordu ve iş yeri sahibi maliye de herkezi tanıyor ve bu sebepten dolayı hiç bir cezai işlem uygulanmıyor içerde 1 aylık maaşım var bunun dışında kullanılan makinalar yasal değil yapılan işlerinde hiç biri yasal değil çalışma ortamı çok aşırı soğuk kimyasal maddeler kullanılıyor ve maske eldiven kullanılmıyor içeride sigara içiliyor biz işçiler hastalıktan başımızı kaldiramiyoruz sonra devamsızlık sorun oluyor ne yapabilirim bir yol gösterin lütfen

 79. (kamil) İşyeri aylık prim ve hizmet belgesinde düzeltme yapmak üzere iptal ve ek aylık prim ve hizmet belgesi verebilir, ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgenizin düzeltilmesi için SGK’ya başvuruda bulunabilir, ancak İŞKUR sonradan geriye dönük olarak yapılan bu değişiklikleri kabul eder mi bilemeyiz.

 80. merhabalar öncelikle sorum şu işsizlik ödeneği alırken sigortalı bir şirkete girdim birbuçuk ay çalıştım şirket 03.01.2017 tarihinde çıkışımı verdi fakat sgk da işten ayrılış tarihim 28.01.2017 olarak görünüyor hesabıma 3 günlük maaş yatırdılar geriye kalan 25 günün maaşını yatırmadılar sigorta devam ettiği için issizlik ödeneğide alamadım ihtarname çeksem 25 günlük hakkımı alabilirmiyim yada bunun için ne yapmalıyım

 81. (hüseyin) Doğru 6 aylık süreyi doldurmamışsınız bu nedenle işe iade davası açamazsınız, bir yıllık süreyi doldurmadığınız için kıdem tazminatı da isteyemezsiniz, sadece ihbar tazminatı isteyebilirsiniz. Bir diğer seçeneğiniz kötüniyet tazminatı davası açmak. Ayrıca iş sözleşmeniz süresi belirli sözleşme olduğu için bakiye süre ücretini de dava açıp işverenden talep edebilirsiniz.
  Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?

 82. çalıştığım iş yerinde 30’dan fazla çalışan var.25.08.2016 tarihinde 12 aylık sözleşme imzalamıştım.10.02.2017 tarihinde noterden çekilen fesih yazısı elime ulaştı. iş verenin iddiası şu: Kurum ile ilgili dedikodu yapmak, kurum sahiplerini kötülemek, çalışanlar arasında ikilik yaratmak ‘gibi yalan bir gerekçe sunmuştur . Bu gerekçesini ispatlaması gerekmez mi? Yalancı tanık sunacaksa bilemem . Benim de tanıklarım olacak. 170 i arayarak bilgi verdim.12 aylık sözleşme imzalandığı için(Belirli süreli sözleşme)İki tarafı bağlar, deneme süresi en çok 2 ay) 10.02.2107 tarihinden 25.08.2017 tarihine kadar olan sözleşmeden doğan haklarım için dava açabileceğim söylendi. Ayrıca Ekim ayında tam olarak ödenmesi gereken Eğitime hazırlık ödeneği eksik ödenmiştir. Ocak 2017 maaşım ödenmemiştir. Noter yazısının elime geçtiği 10.02.2017 ye kadar olan alacağım ödenmemiştir.6 aylık süreyi doldurmadığım için işe iade davası açamıyorum. İŞKUR’a ve SGK’ ya başvurmam gerekir mi? Alacaklarım için noterden ihtarname çekemem doğru olur mu? Saygılar.

 83. (Hüseyin) Siz emekli olduktan sonra hizmet akdine istinaden çalışmaya başladığınızdan tamamen 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi hale gelmişsiniz. Belirttiğiniz hususlarla ilgili olarak okulun bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz, ancak sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir. Eğer okulun bağlığı olduğu şahsın veya şirketin 30 veya daha fazla sigortalı çalışanı varsa işe iade davası da açabilirsiniz.

 84. (SEYIT DEMIR) Bir aylık çalışmayla tazminat alamazsınız, ancak çalıştığınızı kanıtlayabilirseniz geriye dönük bir aylık sigortanız yapılır, asgari ücret farkı ücretinizi işveren ödemek zorunda kalır. Ancak çalışmanızı kanıtlayamayacaksanız şikayetten bir sonuç çıkmaz.

 85. 1 Temmuz 206 tarihinde kendi isteğimle Milli Eğitim bakanlığından emekli oldum.25 Ağustos 2016 tarihinde ilçemiz Özel x İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak 12 ay süreli sözleşme yaparak sınıf öğretmeni olarak işe başladım.
  04.02.2017 tarihinde hafta tatili olmasına rağmen okula çağrıldım. sözleşmemin fesih edildiği sözlü olarak yüzüme söylendi. Neden olarak ta öğrenci velilerinin isteği soncu yönetim kurulunun bu kararı aldığı söylendi. Bunun yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu, yazılı bir gerekçenin verilmesi gerektiğini, daha önce hiç bir şekilde yazılı ve sözlü uyarılmadığımı, hakkımda soruşturma açılmadığını belirttim. Tarafıma önceden ihtarname ve ihbarname gönderilmedi.
  06.02.2016 tarihinde aile hekiminden 5 günlük raporumu okul idaresine verdim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir dilekçe ile durumumu belirten bilgiyi sundum. Dilekçem işleme alındı.07.02.2017 tarihinde okula çağrıldım. Tebliğ edilmek istenen yazıyı okudum. Sözleşmenin’ 7.maddesine göre kurum ile ilgili dedikodu yapmak, kurumu zarara uğratmak gibi ifadeler içerdiğini bu gerekçeyle iş akdimin ihbarsız ve tazminatsız fesih edildiğini ‘bu suçlamayı kabul etmediğimi ,kanıtlanması gereken hukuki bir suçlama olduğunu ve imzalamayacağımı belirterek okuldan ayrıldım.Görülüyor ki işveren uydurma gerekçeler sunmaya çalışmaktadır. Rapor sürem dolunca yeniden rapor alacağım .Tarafıma gerekçeli kararın yazılı olarak ulaşmasını bekleyeceğim .Ayrıca yerime yeni öğretmen alındı.Sözleşme örneğini talep ettim.Okulda sözleşme örneğinin ve atama onayının bulunmadığı,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alabileceğim söylendi.Sözleşmenin ve atama onayının okulda bulunmaması ayrıca suçtur.Adı geçen okulla yaptığım sözleşme örneği ve atama onayının tarafıma verilmesini,adı geçen okulla ilgili şikayetim sonuçlanıncaya kadar ayrılış onayımın işleme konulmamasını bir dilekçeyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettim. Ayrıca 2016-2017 Eğitime Hazırlık ödeneği olan 975 TL tutarındaki paranın sadece 288 TL si Aralık 2016 tarihinde banka hesabıma yatırıldı. Geri kalan kısmı hala ödenmemiştir. Ayrılış onayım ve yazılı gerekçe henüz elime geçmemiştir. Anlaştığım ücretin bir kısmı banka hesabıma bir kısmı asgari geçim indirimi dahil olmak üzere elden verilmişti.Bu durumda ne yapmam gerekiyor? .09.02.2017

 86. Ben 1 ay david people cafesinde calistim sigorta yapmadilar ve askeri ucret alti maaş. Ve sonra kendim işi biraktim. Sgk ya şikayet etme gibi birşey yapma şansım varmi. Yani tazminat alabilirmiyim?

 87. (Yuksel) İşveren işçinin yıllık ücretli iznini iş şartlarına göre en uygun zamanda kullandırabilir. Ancak hafta tatili iznini mutlaka o hafta içerisinde kullandırması gerekir. Bu sebeple işten ayrılsanız tazminat alamayabilirsiniz. Çünkü maalesef düzenli izin kullandırılmaması, işçinin izin haklarının gasp edilmesi işçi için haklı fesih sebeplerini düzenleyen İş Kanunu 24 üncü maddede fesih sebebi sayılmamış. Ancak sigorta başlangıcınız 8.9.1999 tarihinden önceyse ve en az 3600 prim gününüz varsa bu durumda işten ayrılmanız halinde, SGK’dan bir yazı alarak işyerine verip kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz.

 88. (mehmet yavuz) Tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadık, eğer ücretinizi nasıl alacağınızı soruyorsanız bununla ilgili olarak İŞKUR veya AL0 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 89. Oncelikle iyi gunler herkese kolay gelsin.Benim sorum ben bir firmada calisiyorum ve haber geldi bu ay komple izinler kalkmis yani subat ayinda izin yapilmayacakmis.Daha oncede 2 hafta filan izin kullanmadigimiz oldu ama kendileri haftasonu izin yapiyorlar.Ben isten cikmak istiyorum ama 4 senedir filan calisiyorum tazminatim yansin istemiyorum ama köle gibi pazar calis diyorlar.Ne yapabilirim?

 90. benim çalıştığım yerde 4 ay 10 gün askari ucretimi
  almadım ogusto ekim kasım aralık ocak almaDIĞIM
  ASKARİ UCRET NASIL OLACAK

 91. (Neslihan Yulmazer) Projenin sona erdiği için işten ayrıldıysanız kullanmadığınız yıllık izinlerinize ait ücretin size ödenmesi gerekir, ancak 1 marttan itibaren tekrar çalışmaya başlayacaksanız bu durumda hizmet akdi sona ermemiş olacağından izin ücretinizi talep edemezsiniz. Öte yandan İş Kanunu 53 üncü maddede “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla işveren için yıllık izni kullandırmak zorunlu olduğu gibi işçi de iznini kullanmak zorundadır. Ayrıca adı üzerinde ücretli yıllık izin olduğundan, işveren bu izin nedeniyle herhangi bir ücret kesintisi yapamaz. Yine de sorununuzu AL0 170’in internet sayfasındaki Bilgi İsteği / Bildirim / Şikayet bölümünden iletebilirsiniz.

 92. Neslihan Yulmazer

  Mrb 2011 den beri cagri merkezinde calisiyorum proje kapanisi nedeniyle baska bir projeye yonlendirdiler zar zor kabul ettim yeni proje ise 1 martta gorev yapacagimi soyledirler en sonki projemiz 18 ocak ta bitti 18 ocaktan 1 marta kadar icerde kalan iznimi kullanmam gerektigini soylediler kabul etmedigimi velirttim kendi keyfimden dolayi 1 martta kadar beklemedigimi soyledim bana direktor boyle istiyor dediler icerde calisrken benim birikmis 36 gun iznim var iznimi kullanmak istemiyorum kullanmak zorundada degilim bu durumda benim ne yapmam gerekiyor kime sikayet edebilirim? Herhangi bir evrak imzalattmadilar telefon uzerinde arayarak sordular ben kabul etmiyorum iznimmbana ozel kullanmak istemiyorum dedim
  Biz sana haber vericez dediler
  1 aya yakindir bekliyorum
  18 ocakta projeden ayrildim ocak ayi maasimi yatirdirlar fakat 1 marta kadar olacak bekleyisimim maasimi yarim yatiracaklar sizce bu durumda nasil bir yol izlemem lazim ?
  Tesekkurler

 93. (yksklm) 15 saat nereden çıktı, İş Kanunun “Çalışma süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı belirtilmiştir. Size yanlış bilgi verilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına durumu ileterek, gün ve saatini de belirtip, AL0 170’den size verilen bu bilginin dayanağının ne olduğunu Bilgi Edinme Hakkı kapsamında sorun, size yazılı cevap vermek zorundalar.

 94. (Habib) Normalde İş Kanunu uyarınca ücret ödemesi en fazla 20 gün geciktirilebilir. Hem sigortanızın eksik gösterilmesi hem de ücretinizin düzenli ödenmemesi sizin için haklı fesih sebebi sayılacağından, noter kanalıyla ihtarname çekip işten ayrılabilir ve ödenmemiş tüm işçilik alacaklarınız ile kıdem tazminatınızı da isteyebilirsiniz. Eğer işveren ödemezse ALO 170’e şikayette bulunabilirsiniz, yine ödemezse bu durumda İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 95. mrb şimdi alo 170 i aradıgımda bir işci 15 saate kadar çalısabilir diyor şikaytim 10 saat çalısmamızdı ama burası 15 saate kadar çalısabilir diyor biz işcilerin hakkını kim koruyacak bir insan 15saat nasıl çalısabilir bunu hangi mantık alır ozaman insanlıktan çıkarız bizim hiçmi ailemiz yok biz hiçmi sosyal aktivite yapamayacaz harammı bunlar bize ne demek 15 saate kadar çalıstırılmak yasal bunu bana biri açıklasın allah aşkına

 96. Merhaba ben 2.5 yildir bi fab calisiyorm maasimi hep duzensiz aldim bunlar iyice abarti 2 aydir maasimi vermiyolar bu yuzden burdan ayrilmak istiyorm parami alamadigim icinde ayrilamiyorm ne yapmam lazim bide askari ucreti bankaya yatiriyolar fazla paramizi elden veriyolar

 97. (ahmet dursun) İşten çıkarma gerekçeleri nedir bilemiyoruz, eğer İş Kanunu 25 inci maddede belirtilen sebeplerden herhangi birinin varlığı nedeniyle işten çıkarıldınızsa alamazsınız, eğer maddedeki haklı sebeplerden biri yoksa dört haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı alabilirsiniz.

 98. 9 ay dır bi firmada sigortalı çalıştım maaşımız asgari ücretten fazlaydı ama asgari ücretli gösteriliyorduk ve geçtiğimiz pazartesi sigortamı iptal ekmişler ve perşembe günü işten çıkardılar 9 ay çalıştım bu firmada ihbar tazminatı alabilirmiyim ben bunlardan

 99. (Recep yüksel) Geçmiş dönemdeki zamlar nasıl yansıtıldıysa son zammın da aynen yansıtılması gerekir. Eğer aksine bir durum olursa maaş bankaya yattıktan sonra SGK’ya itiraz edebilirsiniz.

 100. Mrb sayın yetkili sgk bagkur emeklilerine 2017 yılı ,6 aylık donem icin 4;73 maas zammı uygulanacagı belirtilmisti benimde emekli olmama 3 ay kaldı sistemden bende takip ediyorum gecen donemlerde verilen zamlar dogru bir sekilde maaslara yansıtılırken bu donemde yuzde iki yansıtıldıgını tespit etmis bulunmaktayım acaba bu sistemsel bir hatamı yoksa bu sekilde kalacakmı selamlar saygılar

 101. (Turgay) Ücretiniz düzenli ödenmediği için aslında sizin için haklı fesih sebebi doğmuş, istifa edip kıdem tazminatınızı da isteyebilirdiniz. Şimdiyse bulunduğunuz yerdeki İŞKUR müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz, eğer sonuç alamazsanız mahkemeye gitmeniz gerekir.

 102. slmlar ben 13 yıldır aynı yerde apartman görevlisi olarak çalışmaktayım.2014 yılında apartmanda yönetim anlaşmazlığından dolayi apartman ikiye bölündü.eski yönetim yeni yönetime devir yapmadı ve devam etti.ve aidatlar ikiye bölündü yeni yönetim aidatları 50 tl eski yönetim 30 tl olarak topladı.yeni yönetim iki yıl kadar devam ettikten sonra bildiri yapmadan istifa ettiklerini söyledi.eski yönetim hala aktif olarak devam ediyor2016 temmuz ayından itibaren apartman dan maaş larımı alamıyorum ve su anda 8700 tl gibi bir tutarda alacağım var.daire sakinlerinden bazıları aidat larını düzenli ödemiyorlar bu sebepten dolayı banka ve diğer odemelirimi yapamadım.ne toplantı yapıp is akdimi fes ediyorlar nede bir yapılandırma yapıyorlar.ve su anda çok zor durumdayım ne yapmam ve nerelere baş vura bilirim.

 103. (BSM) Enteresan bir durum, aylarca sigortasız çalıştırmışlar, şimdi de işten çıktığınız halde sigorta çıkışınızı vermiyorlar. Alamadığınız ücretler yönüyle İŞKUR’u, sigortasız çalıştırıldığınız süre ve çıkışınızın verilmemiş olması yönüyle SGK’yı ilgilendiriyor. Doğrudan ALO 170’e de şikayette bulunabilirsiniz.

 104. 11 ay calıstım ve 4. Ayda sigortam yapıldı sigortalı çalışandım. Maaşımı alamıyorum diye işten ayrıldım suana kadar Hic maaş bordrosu imzalamadım ve 1 aylık maaşım icerde kaldı vermek istemiyorlar sigortamıda hala iptal etmemisler çıkışımı vermediler

 105. (ümit narin) Alacağınız belgeli ise icraya verebilirsiniz.

 106. ben ankarada özel bir kreşde şofor olarak çalışıyordum.işverenim iki aylık maaşımı vermedi 170 şikayet hatınndan şikayet ettim.sonucu elime ulaştı fakat işveren sana para falan vermem diyor tehdit ediyor zaten maaşımda 3 tane haciz var sana 1 kuruş ödemeyecem git bildiğin yere şikayet et diyor.ne yapmalıyım arkadaşlar.tıkandım.sonucunda bu adamı hastanelik edip karakollara düşecem kendimi yakacam.bu adam birde öğretmen olacak.bunlar nasıl öğretmen.dolandırıcının ta kendisi adam.

 107. (Hsynbzgyk) Eğer ayın farklı günlerinde ücret ödemesi kararlaştırılmamışsa normalde ay bittiğinde takip eden ayın 1’i itibariyle işçi geçmiş ayın ücretini hak eder ve bu ücretin en geç 20 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Sizin ücret ödemesi gecikmiş. Bunun için de ya ALO 170’e ya da otelin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne şikayet edeceksiniz. İsterseniz doğrudan İş Teftiş Kurulu ilgili Grup Başkanlığına da şikayet edebilirsiniz.

 108. Merhaba ben 24/10/2016 tarihinde otelde çalışmaya başladım ama 17/01/2017 oldu hiç maaş alamadım kredi kartı borclandım odeyemedım faiz geldi mağdur oldum benim ne yapmam lazım şuan iş yerinde çalışıyorum.. Sigorta yatıyor ama maaş yatmıyor.

 109. (Enes Uslu) İş Kanunu 15 inci maddede uyarınca iş sözleşmesine 2 aylık deneme süresi konulabilmektedir. Eğer sizi işe alırken yazılı iş sözleşmesi imzalattılarsa muhtemelen sözleşmeye deneme kaydı de koymuşlardır. Deneme süresi işveren işçiyi tazminatsız olarak isteği an işten çıkarabileceği gibi işçi de kendisi istediği an işten çıkabilir. Eğer böyle bir durum varsa yapacak bir şey yok. Eğer deneme süresi kararlaştırılmadıysa bu durumda ihbar tazminatı alabilirsiniz iki haftalık ücretiniz tutarında. Ayrıca isterseniz Kötüniyet Tazminatı Davası açabilirsiniz. Eğer sizi çalıştığınız yerden bu işyeri istifa ettirdiyse Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz.
  Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?

 110. Merhabalar
  Esenyurtadaki konvekta fabrikasında işe girdim girmemle çıkmam bir oldu sebebini aciklamadilar.hiç bir bilgi vermediler.oradaki çalışanların hepsi bu olayı gördü.ne yapacağımı bilemedim.Konvektaya başlamak için beni çalıştığım yerden istifa ettirdiler.Bunun için ne yapmam gerekiyo bilgi verirseniz çok memnun olurum.

 111. (Sevda) Bu konuda İş Kanununda bir hüküm yok. Eğer işçi – işveren arasında yapılan sözleşme veya toplu iş sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, hastalığı nedeniyle işe gidemeyen işçiye o günün ücretini ödeyip ödememe maalesef işverenin isteğine ve insafına bağlı. Kanunda sadece hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinlerinin çalışma süresinden sayılacağı belirtilmiş.

 112. (kevser) Maalesef bu çok yaygın bir durum. Bunun tek yolu da ALO 170 veya işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğüne şikayet etmek. İsterseniz İş Teftiş ilgili Grup Başkanlığına doğrudan da şikayet dilekçesi verebilirsiniz. İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İllere yukarıdaki yazıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

 113. 08.01.2017 tarihinde hastalanip ise gidemedim calistigim magazayi arayip haber verdim hastaneye gttgmde hafta sonu oldugu icin rapor alamadm isyeri mazaret izni olarak degil ucretsiz izin formu doldurttu yasal olarak hangisi dogru

 114. Bizim iş yerimiz herkesin ücretini asgari ücretten yatırıp kalanını elden veriyorlar ve haftada 70 saatten fazla çalıştırıyor ne yapabilirim bu durum için ?

 115. (birkan karakıran) İşverenin tek taraflı olarak sizi ücretsiz izne çıkarmak gibi bir yetkisi yok. Siz kendi geçiminizi ve varsa ailenizin geçimini temin etmek için çalışıyorsunuz. Eğer ücretinizi ödeyemeyecekse bu durumda tazminatınızı verip sizi işten çıkarabilir. Siz de kendinize başka iş ararsınız. Şu an yapmanız gereken, işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne şikayette bulunmak, başka yolu da yok gibi.

 116. birkan karakıran

  Merhaba, İşveren beni zorla ücretsiz izine çıkardı.İzinden önceki aylara ait 14 bin TL.alacağımda mevcut.İştende çıkarmıyorlar.Buyüzden işsizlik maaşı içinde başvuru yapamıyorum. Ne yapılabilir?

 117. (Isimsiz) İŞKUR’a şikayetten sonuç çıkmıyorsa İş Mahkemesinde dava açılabilir.

 118. (Yusuf) SGK müdürlüğüne şikayet etmekten başka yolu yok.

 119. Çalıştığım özel hastane ağı parası vermiyor ve on yıllık elemanlarida dahil 4 yıllık çalışan oda dahil kısacası tazminat hakkı sahip olanlar işten çıksın yada çıkarılsın tazminat odemiyorlar haksızlık diz boyu adı özel hastane çalışanlarından hakkı var sanıyordum denetlemeye gelenler hiçbirşey yok gibi geri dönüyor.

 120. mereba hocam ben yusuf çalıştığım firmada haber vermeden sigorta çıkışımi verdiler bende bildirim numarasindan öğrendim ise başladığımda 5 gün geç yatırdılar ve halen firmada olmama rağmen haber verneden aralık 15 2016 da çıkışımi vermişler ne yapabilirim

 121. (prof) Böyle bir uygulama yok, işten kendi isteğiyle ayrılan kişi eğer haklı sebeple ayrılıyorsa ve diğer şartlar da tutuyorsa kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alabilir. Bunun dışında çalışanlara tanınan herhangi bir hak yok. O yakınınıza sorabilirsiniz nereden duymuş, dayanağı nedir ? Böylece biz de öğrenmiş oluruz.

 122. merhaba iş yerinden kendi sebeblerimden dolayı çıkışımı isteyeceğim ve bir buçuk yıldır sigortalı burada çalışmaktayım bir yakınım devletten bir aylık çalıştığın kadar ücretin bana verileceğini söyledi araştırdım bulamadım devlet son aldığım maaş kadar çıkarken bana verecekmi acaba? başka bir hakkımda var mı evlilik ve askerlik dışındaki istisnalar hariç

 123. (prof) İşyerinde çalışmadığına ve kullandığı araç da işyerine ait olmadığına göre çalıştığını tespit etmek zor. Çünkü SGK’ya ihbar veya şikayette bulunsanız hemen gelip denetim yapamayabilirler. Ancak yine de ALO 170’i arayıp ihbarda bulunabilirsiniz.

 124. merhabalar benim sorum şu bir işçi bir iş yerinde pazarlamacı olarak çalışmakta kişi sigortasız çalışarak hem elden maaş alıyor hemde işsizlik maaşı alıyor. Şimdi ihbar edildiği takdirde kişi genelde dışarıda çalıştığı için ve kullandığı araç şirket üzerine kayıtlı olmadığı için bu kişinin orada sigortasız olarak çalıştığını nasıl ispatlayabiliriz. yani bizzat şikayette bulunulduktan sonra gelen görevliler bunu nasıl ispatlayabilir ?kişinin sigortasız çalıştığı/çalıştırıldığı herkes tarafından bilinmekte böyle bir durumda ne yapılabilir.

 125. (ümit) Eğer parayı daire sakininden aldıktan sonra zaman kısa süre içerisinde site yönetim aidat hesabına ödemeyi yaptınızsa bu zimmet sayılacak bir durum değil. Dolayısıyla bu kayyım heyetine fesih hakkı vermez. Zaten haklı fesih hakkı verseydi istifa etmenizi istemeden doğrudan sizi 25/II inci maddeye istinaden işten çıkarabilirlerdi. Ancak sonuç ne olursa olsun öyle görünüyor ki bu sorun şikayet yoluyla çözülmez. İş Mahkemesinde dava açmanız gerekecek. Sadece tazminat haklarınızı istemekten ziyade eğer işyerinde çalışan sayısı 30’dan fazla ise iade davası da açabilirsiniz. İşe iade davasının bir ay içerisinde açılması gerekir.

 126. Merhaba 3,5 yıl çalıştığım şirkete 2016 ekim ayında tmsf tarafından kayyım atandı, site yönetimleri muhasebe işi yapmaktaydık, bir müşterimizden yani daire sakininden daire borçlarını elden alıp, kişi adına site yönetim aidat hesabına ödemeyi yaptık, ödemeye ilişkin elimde dekont var ancak kayyım heyeti 16 aralık tarihinde konuya ilişkin kat malikinden elden para alıp zimmetime geçirme konulu bir savunma koydular ve 25.maddeden işten çıkarma tehdidi ile iş akdimi fesh edeceklerini yada kendi isteğimle istifa etmemi istediler, baskı yoluyla 3,5 yıllık kıdem, ihbar tazminat haklarımdan feragat edip kendi iradem dışında evrağı imzalayıp istifamı aldılar. Kanuni haklarım olan tazminatımı alabilmem mümkün müdür, bir yolu var mı yardımlarınızı arz ederim.

 127. Selçuk Üniversitesi kampüsündeki merkezi derslik binası inşaatının dış cephesindeki iskelede çalışan Menderes Keklik (35), dengesini kaybetmesi nedeniyle düştü.düşmesin patronları işçileri sıkıştırıp menderes keklik in üstünden bel kemerini ve baretini çıkararak kenarı ya bel kemeri bareti de iskeleye koymuşlar ve takmadığını söyleyip ve çatıdan halatların olmadığını olay esnasında hemen işçiler tarafından aşşağı sarkıtılıp monta edilmiş ve iş veren özdilpen metal sahibi muhittin özdil ve evçağ inşaat firması işbirliği ve ağız biriğiyle işçi düşmesi kendi hatası olarak gösterilip olayı kapatılması ve kazazede kişinin annesi de kandırıp davacı olamamasının yanı sıra olyın incelenmesine ve kişilerin gereginin yapılmasına arz ederim

 128. (Selma) İşten ayrılanların ücret alacağı konusuna sadece İŞKUR bakıyor. Çalıştığınız otelin bulunduğu yerdeki İŞKUR müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz.

 129. 1 buçuk aya yakın bir otelde çalıştım ise girerken 7 4 4 11 die anlaşmıştık sonra bana sabah 5te geleceksin dediler bende kabul etmeyince o zaman sürekli 4 11 çalışacaksın dendi bende sürekli gece gelemem deyince hicbir is yeri senin istediğine uygun saat ayarlayamaz dediler bende kimsenin saat ayarlamasina gerek yok ben ise girerken kendime ona göre ayarlıyorum dedim ukalaca konuştular ertesi gün ise gitmedim ben ve şimdi çalıştığım 16 günlük para mi alamıyorum tazminat davası açacağız die tehtit ediyorlar bu durumda ne yapmam gerek ? 2 ortaklar aradığım zaman birbirlerinin üstüne atıyorlar bizim bilgimiz yok deyip bir tek bana değil

 130. (mehmet özyurt) Lütfen bu şikayetinizi (http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim) linkindeki sayfadan yapın.

 131. MERHABA BEN İZMİR ÇİĞLİDE BULUNAN …… TRUZİM FİRMASINDA CALIŞIYORUM YAKLAŞIK 5 AY OLDU VE HALEN SİGORTAMIZ YAPILMADI VE BUNU HERZAMAN DİLE GETİRİYORUM AMA BİZİ OYALIYOLAR HEM SİĞORTAMIZ YOK HEMDE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA MAAS VERİYOLAR 1100 TL BUNUNLA İLĞİLİ ŞİKAYETİM VAR GEREKENİN YAPILMASINI SAYGIYLA ARZ EDERİM
  İZMİR ÇİĞLİ …… TRUZİM SERVİSİ

 132. (SUAT) Mesajınızı aşağıda linki yer alan sayfadan gönderirseniz dikkate alınacaktır.
  http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim

 133. 1982 yılında ssklı oldum. 1994 yılında bağkurlu oldum
  2007 yılında sskaya prim yatırdım
  2011yılında sskaya başvuru yaptım inceleme yaptılar
  2011 yılında emekli oldum
  Sonra iptal ettiler 2016 yılında emekliliğimi iptal ettiler çoluk çocuk zor durumda kaldık emekli mağduru oldum tekrar sgkya başvuru yaptım 2926 sayılk konuna göre prim yatırarak. Emekli olacağım beyan ettiler 13/10 2016 yılında başvurdum halen cevap gelmedi mağdur olduk talebimizin tarafımıza haber edilmesini mağduruyetimizin giderilmesini arz ederim.

 134. (Nurgül tek) Hangi müdürlükse Başbakanlık BİMER’e şikayet edin.

 135. Iş kur çalışanlarının elinde bir telefon kimseyle ilgilenmiyorlar elimize bir kağıt verip gönderiyolar aradim erkek eleman ariyolar doğru düzgün ilgilenme yok oturdukları yerden paraları aliyolar

 136. (Elif) 444 0 189 nolu Vergi İletişim Merkezine ihbarda bulunabilirsiniz (kimliğinizin gizli tutulmasını isteyerek). İkinci alternatif olarak http://www.gib.gov.tr sayfasındaki İletişim / Taşra Birimleri bölümünden işyerinizin bulunduğu yerdeki vergi dairesinin adresini alıp, oraya posta yoluyla isimsiz bir ihbar dilekçesi gönderebilirsiniz.

 137. (Orhan) Eğer şu an size yaptırılan işi kabul ederek işe girdinizse, yetkiniz olmayan bir işte çalıştırılmanızı gösterip işten ayrılarak tazminat isteyemezsiniz. Ancak, İş Kanunu 24/II-e madde uyarınca, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, bu durum işçi için haklı fesih sebebi sayılır ve işçi işten ayrılıp kıdem tazminatı isteyebilir. Çünkü haftalık 45 saati aşan çalışmalar için fazla mesai ödenmesi kanun hükmüdür. Siz de bunu gerekçe gösterebilirsiniz. ALO 170’e işten ayrılıp tazminat almak için dilekçe veremezsiniz, ancak çalışma şartlarınızdan ve fazla mesai ödenmemesinden şikayet için dilekçe verebilirsiniz. Bunun sonucunda şartlar düzelmezse işten ayrılıp noter kanalıyla işverene ihtarname çekip kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. İsterseniz ALO 170’e şikayette bulunmadan doğrudan da bu yolu seçebilirsiniz. Ancak gerektiğinde günde 12 saat çalıştırıldığınızı ispatlayabilmelisiniz.

 138. Merhaba eski işyerimde sabah 8 aksam 19:00 olarak çalışıyordum. Cumartesi günleri de aynı şekil. Faturalarını tam kesmiyorlar. Fatura isteyenlere müşteriden kdvsini alıp tam fatura kesiyorlar. İstemeyenlerede kesmiyorlar 30 bin liralık ürün satıyorlarsa 10 bin tllik fatura kesiyorlardı ve oraya neredeyse 12 yıldır Maliyeci bile uğramamış. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bilgilerimin gizli tutularak şikayette bulunmak istiyorum.

 139. Merhaba 2’5 sene bir şirkete calışıyorum benim sorum sigortamda girdi cıktı yapıldı 6 gün eksik yatırıldı ve resmi tatilerde calıştık hic bi şekilde mesai ücreti verlmedi 12 saat calışıyoruz fazla mesai ücreti yok ve yetkim olmayan bi işte calıştırıyorum kanunen cezaları var bunları sebep gösterek tek taraflı tazmınatımı ala bilirmiyim bunları noterden ihbarmı yapmalıyım yoksa 170 mi dilekce olarak veriyim verdikden sonra işe devam etmelimiyim teşşeküler

 140. (Eda) İşverenin çalışanların ücretinden kesinti yapıp yapamayacağı, hangi durumlarda kesinti yapabileceği aşağıda linki yer alan yazılarda belirtilmiştir. Eğer işveren yazılarda belirtilen yasal kesintiler dışında kesinti yapıyorsa bu durumda İŞKUR’a şikayette bulunabilirsiniz.
  İşveren İşçinin Ücretinden Kesinti Yapabilir mi ?
  Asgari Geçim İndiriminden Kesinti veya İndirim Yapılır mı ?
  İşçi Ücretlerinden Hangi Yasal Kesintiler Yapılır ?

 141. (volkan) Yazıda belirttiğimiz gibi ALO 170’e veya ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına şikayette bulunabilirsiniz. Bu konuyla sadece onlar ilgileniyor. Ayrıca İş Kanunu 24/II/e maddesi uyarınca işveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilip veya ödenmemesi işçi açısından haklı fesih sebebidir. Bu sebeple işçi iş sözleşmesini feshedip (istifa edip) işverenden kıdem tazminatı isteyebilir. Ancak bunu kanıtlaması gerekir.
  İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller

 142. Özel Bi sirkette calisiyorm ve benim bilgim onayim olmadan,bnm masimdan isyerim kesinti Yapiyo ne yapabilirim

 143. İş yerinde parmak okuyucu mevcut ve bilgisayardan müdahele ile değiştirilebiliyor. İşe giriş çıkış yemek-çay molalarım sürekli değiştiriliyor. Bende giriş çıkışları not alıp saat tuttum. Uyarmama rağmen değişiklik olmadı. Müdürüm ilgileneceğini söyledi ama ilgilenmedi düzeltme yapmadı. Üsteleyince mobbing uyguladı Maaşım hep asgari ücretin altında. Bu ayda 990 tl aldım. (Duyduğuma göre danışma müdürler toplantılarında bizim müdürü işçi maaşları giderleri düşük olduğu için örnek gösterip alkışlatıyormuş.)

  NASIL BİR YOL İZLEYİP HAKKIMI ARAMALIYIM??

 144. Siz oturun maaşınızı alın takılmayın böyle sorunlara aldığınız helalll

 145. (sibel) 1300 lira bekar işçiye AGİ dahil ödenmesi gereken ücret. Çalışanın evli olması ve eşinin çalışmaması, çocuk sahibi olması halinde AGİ artacağından ücret de artmaktadır. Çalışanların durumuna göre ödenmesi gereken ücretlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hatta ulaşacağınız sayfada yer alan ücretler Ekim ayında yüzde 20’lik vergi dilimine girildiği için biraz düşmüş hali. Ekim ayından önce daha yüksekti. Bu arada çalışana AGİ’nin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi Maliye’yi de ilgilendiriyor. Vergi iletişim hattına da şikayette bulunabilirsiniz. Çözüm olmazsa ilgili kurumları da şikayet bakımından BİMER’e başvurabilirsiniz.
  Asgari Geçim İndirimini Çalışana Ödemeyen İşverenin Sorumluluğu Nedir ?
  Aylık Asgari Geçim İndirimi Dahil 2016 Yılı Asgari Ücret Tutarları 

 146. Merhaba,7tane zincir mağaza toplamda 60 elemanı olan bir zincir mağazada çalışıyorum 15 aydır sorum AGİ ile ilgili bekar evli çocuklu eşi çalışmayan ayırd etmeden işletme 1300TL veriyor personele 170 ihbar hattına şikayet ettim sonuç alamadım o kadar rahat ki işletmeciler biz agi ödemiyoz yıllardır ve ödemeyiz diyolar herhangi bir muafiyet hakları mi var anlayamıyorum…hangi yolu izlemeliyim Bir de geriye dönük ödemeleri alabilrmiyim.şimdiden teşekkürler SAYGILAR !!!

 147. (şenel) Öncelikle AGİ uygulamasının mantığını belirtelim. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca işverenin her çalışanın ücretinden mevzuatta belirtilen oranda gelir vergisi kesmesi ve bunu Devlete ödemesi gerekiyor. AGİ çerçevesinde Devlet diyor ki çalışanın ücretinden bana ödemek üzere kestiğin gelir vergisinin şu kadarını benim yerime çalışana geri vereceksin. Dolayısıyla AGİ ödemesi aslında işverenin cebinden çıkan bir ödeme değil, Devlet alacağından işçi lehine vazgeçmiş oluyor. Dolayısıyla işveren size eksik AGİ ödediği aylar için sizden yaptığı kesintiyi Maliyeye ödedi. Maliye bunu geri verir mi bilemiyoruz. Dolayısıyla işverenin bu kaybınızı cebinden ödemesi gerekiyor. Bu yönüyle de İŞKUR’a şikayette bulunabilirsiniz.

 148. 2013 mayıs ayı itibariyle kamu kurumunda taşeron olarak çalışmaktayım eşimden ayrıyım 3 çocuğum var velayetleri üzerime işe başladığımda agi formunu 3 çocuğumu belirterek doldurmama rağmen bekar ve çocuksuz olarak yatırıldığını 2016 temmuz ayında bordomdan tespit ettim ve o zamana kadar yanlış yapıldığını 3 çocuğumun velayetinin tarafımda olduğunu işe başladığımda ve her yıl doldurduğumuz formda belirttim temmuz sonrası düzeltildi geriye dönük ödeme yapılamaz mı acaba bunun için ne yapmalıyım

 149. (İbrahim) ALO 170 veya İŞKUR’a şikayet edebilirsiniz. Sonuç alamazsanız iş mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 150. (Menekse) Yazıda gerekli bilgi var. ALO 170 veya ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına şikayet etmeniz gerekir.

 151. calistigim is yerinden istifami vererek ayrildim fakat ayrilmadan onceki ayin yani ekim ayinin maasi kasim ayi bitmesine ragmen hala yatmadi. bu durumdaki haklarimi ve ne yapabilecegim konusunda yardimci olabilir misiniz?

 152. A101 maasimi yatirmadi napmaliyim

 153. (Turgut Gürler) Yazıda da belirtildiği üzere, yabancı uyruklu çalışanlar için AL0 170’e, ruhsatsız çalışmasıyla ilgili Belediyeye şikayette bulunmanız gerekir. Belediyenin 50 metre yakınında olsa da ihbar – şikayet olmadan belediye görevlilerinin dikkatini çekmeyebilir.

 154. Ankara Etimesgut Şehit Hasan Öztürk caddesinde bulunan binamızın altında rushatsız şekilde çalışan tüp bayi defalarca şikayetimize rağmen belediyenin sadece 50 m yakınında olmasına da göz ardı edilir şekilde tehlikeli faaliyetlerine devam etmektedir. Dükkanda sayısız tüp odun kömür bulunmakta ısınmak için içeride yüne bu tüpleri kullanmakta ve geceleri de burada yatmaktadırlar. Ayrıca çok sayıda yabancı uyruklu çocukları çalıştırmaktadırlar. Bu şahısları uyardığımızda bizim evimizin camlarını kırdılar. ne yapacağımızı bilmiyoruz. kaymakamlık, belediye, zabıta, büyükşehir belediye ve valiliğe şikayette bulunduk hiç bir çözüm alamadık bizim ölmemiz bekleniyor galiba…

 155. (Yasemin çelik) Normalde ihbar ve şikayette bulunan kişinin isminin gizli tutulması gerekir. Bu nedenle sorun çıkmaması lazım. Eğer işveren hakkındaki iddialarınız doğruysa sorun çıkmaz. Buna rağmen haklarınızı alamazsanız İş Mahkemesinde iş mahkemesinde dava açabilirsiniz.

 156. İzmir çiğli organize sanayi bölgesinde bulunan 10016 sk. No:12 numaralı tabelasız binada turkcell superonline adı altinda taşeron olarak işçi çalıstirilan ne oldugu belli olmayan bi binada sigortasiz isci calistirilip haklari verilmedi ve isten cikarilirken tum kanuni haklarimi temin ettim adi altinda bi kagit imzalatildi.ve calisanlarin cogu alo 170 sikayet hattini arayip burayi sikayet ettik.bu imzatilan kagittaki yazilar yuzunden magdur olurmuyuz? Magdur olmamak icin ne yapmamiz gerek? Hicbir hakkimiz verilmedi ve verdikleri sözde durmadilar.bunlar icin nezaman islem baslatilabilir?

 157. Babanız üzerine olsaydı şikayet ce dava hakkınız olmazdı, çünkü babanıza ait işyerinde 18 yaşını doldurana kadar sigortalı olamazsınız. Bu durumda amcanıza ait işyerindeki çalışmalarınızın tespiti için İş Mahkemesinde Hizmet Tespit Davası açmanız gerekir. İşten çıktıktan sonra bu davayı açma süresi 5 yıldır. Ancak mahkemede iddia ettiğiniz çalışmaları kanıtlayabilmeniz için belge sunmanız veya şahit göstermeniz gerekir. Dava açmadan SGK’ya şikayette de bulunabilirsiniz, ancak iddia ettiğiniz çalışmalarınızı belgeleyemezseniz bundan sonuç alamazsınız, çünkü SGK sadece şahitlere dayanarak hizmet veremez, ancak mahkemede şahit ifadeleriyle sonuç alabilirsiniz.

 158. Amcamın ustuneydı dukkan şahıs

 159. (Metin) Noterden çekmek çektiğiniz ihbarın ilerde ispatı açısından geçerlidir, yani işveren inkar edemez. Eğer elden tebliğ ederek bunu sağlayabilecekseniz o zaman noterden çekmeniz gerekmez. Burada çekeceğiniz ihbar için bir süre yok. İş Kanununda sadece haklı sebeple fesih halinde fesih hakkının kullanımı için 6 işgünü süre tanınmıştır.

 160. (Beratiye kol) Aslında şikayet edilecek yer ALO 170. Ancak daha da ciddiye alınmasını istiyorsanız Başbakanlık BİMER veya Türkiye Büyük Millet Meclisine şikayet edebilirsiniz.

 161. (ugur) Amcanızla babanızın yanındaki çalışmalarınızdan bahsetmişsiniz. Bu işyeri amcanızla babanızın ortak olduğu bir işyeri miydi, şahıs işyeri mi yoksa şirket miydi, şahıs işyeriyse işyeri kimin adına kayıtlıydı, yani resmi olarak işyerinin sahibi kimdi. Bu bilgiler olmadan sorunuza cevap vermek zor. Bu arada bir sonraki yorumunuzda yazdığınızı aynen iade ediyoruz. Aslında sorusuna cevap verilecek biri değilsiniz ancak ……..

 162. Ekim ayındaki mesai ücretlerini vermedikleri için ihtar cekicem fakat bunu noterden degilde kendim yazsam olurmu imza karsiliginda teslim edicem. Birde ihtarı ne kadar süre icinde çekmek gerekli belli bir suresi varmıdır.
  Teşekkürler…

 163. Ben ise basladigim bir fabrikada ustalarinin bayanlara karşi sozlu hakaret etmeleri vardiyalari kendi cikarlarina gore 10 yillik calisanda olsaniz cikis verirler kimse itiraz etmesin diye tehditlerini mola lari yaptirmamalarini nereye sikayet edebilirim resmi olarak ve bu fabrikayi izlemeye alacak gercek gorevini yapacak bir kurum varmı bilgi istiyorumm

 164. amcamla babamın yanında 15 yasından asker cagına kadar 22yaşıma a kadar çalıştım askerden geldıkden sonra 1.5 2 sene daha calıstım topla 8 yılda her yılın 150 200 gunu yatırmışlar sonra babamla amcam ayrıldı ortaklıkdan amcama devrettı babam ve ıkısıde bana 100 mılyon bile vermedıler sadece yaptıkları dukkandan cıkıs göstertip devletten 6 ay işssizlik maaşı baglamak oldu şimdi 2 sini birden mahkemeye vermeyi düşünüyrum allah rızası ıcın hakkım neyse bana açık açık bilgili biri yazabılırmı ???

 165. (Rabia) O işyerinde çalıştığınız süre ne kadar belirtmemişsiniz. Eğer 1 yıldan fazla çalıştıysanız, verdiğiniz bilgilere göre işverence haklı bir sebep olmadan işten çıkarılmışsınız. Bu durumda sadece 1 ay 10 günlük ücret değil, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarınız söz konusu. Bu nedenle eğer uzun süre çalıştıysanız, ücret alacaklarınızın bir an önce ödenmesi, ayrıca haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığınız için tarafınıza kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi yönünde işverene noter kanalıyla ihtarname çekebilirsiniz. İkinci seçenek ise İŞKUR’a şikayet dilekçesi vermek.

 166. Merhabalar , çalıştığım özel şirketten 1 ay 10 günlük ücretimi alamadim. 2 haftayı geçkindirde oyaliyorlar ayrica isten çıktığım zaman hic bir evrak imzalamadim istifa ettigime dair sigortami sonlandirma mesajı gelmiş. bu durumda ne yapmam gerekiyor ?

 167. (Fatoş) Ceza hangi Kanunlara istinaden (5510 mu, 4857 mi, 6331 mi) ve hangi fiillerden dolayı işlenmiş, bilginiz var mı ?

 168. Merhaba. 4 ay önce ayrılmış olduğum iş yerinden bikaç ayın maaşını alamadım. şikayet ettim işletmeye tebligat gitmiş 14bin tl ceza söz konusu. Şu an şikayetimi geri çeksem mükellef cezayı ödemekle yükümlü mü ? Yada hangi şekilde cezadan muaf olabilir ? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. .

 169. Kanunda kıdem tazminatının taksitle ödeneceğine dair bir hüküm yok, iş sözleşmesi feshedildiği tarih kıdem tazminatının da ödenmesi gereken tarihtir. Eğer işçi kabul ederse işveren kıdem tazminatını taksitle ödeyebilir. Bunun dışında işverenin kıdem tazminatını peşin ödemesi gerekir. Sizin bu durumda İŞKUR’a şikayette bulunmanız yerinde olur. Eğer bundan sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.
  Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatı İçin Faiz İstenebilir mi ?

 170. İş Kanunun 41 inci maddesinde, fazla çalışma (mesai) yapan işçinin isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği, işçinin bu şekilde hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla işveren fazla mesai yerine burada belirtilen sınırlara uymak şartıyla izin kullandırabilir. Bu durumda işçiye izin kullandığı günler için normal ücretini ödemesi gerekir. Ancak burada Kanun bunu işçinin isteğine bırakmıştır, işçi isterse fazla mesai ücreti yerine izin kullanmayı tercih edebilir, hatta Yönetmeliğe göre bunu işverenden yazılı olarak istemesi gerekir. Eğer işçi bunu istemiyorsa işveren işçiyi buna zorlayamaz. Dolayısıyla siz fazla mesai karşılığında izin kullanmak yerine fazla mesai ücreti almak istediğiniz yönünde işverene noter kanalıyla ihtarname çekebilirsiniz. Buna rağmen işveren fazla mesai ücretinizi vermeyip yine izin kullandırmak isterse bu durumda İş Kanununun 24/II/e maddesine istinaden iş akdinizi feshedip işverenden kıdem tazminatınızı isteyebilirsiniz.
  Fazla Çalışmada Ücret Yerine İzin Kullanılabilir mi ?

 171. Benim sorum 1,5 yıldır bir şirkette şoför olarak görev alıyorum işveren bazı aylar mesai ücretini vermeyip izin olarak kullanmamızı istiyor. Bu yada aynı durum oldu mesaileri mağaza çalışanlarına verip Depo çalışanlarına vermedi bu durumda ben ihtar çeksem nasıl sonuçlanır.

 172. 07.09,2007 ise girdim 30,09,2016 işten ayrılmak için SGK kurumundan dilekçe alarak işten çıktım ama 45 gün olduğu halde tazminatını vermediler üstelik 12 taksitle ödemeyi sundular ne yapMAM gerekiyo

 173. Antalya manavgat gündoğdu kavşağında karadeniz görele ekmek fırını yabancı kaçak işçi ve sigortasız işçi çalıştırıyor denetlenmesini ve ayrıca 12 saatten fazla çalışıyorlar

 174. Bu şikayetinizi ALO 170’e veya İŞKUR’a iletmeniz gerekir.

 175. Slm bn ahmet ôzbek 08/2014/de elist muhendislikde calismaya basladim bnim haberim olmadan izinne gittigimde izin kiyadi doldurdugum halde cikis giris yapmislar gunleriminin arastirilmasini saygilarlan arz ederim bide bnim calisamiuacagim ise bni zorladilar bnde ayrildim bukonudada yer altinda calismami istediler bnde kanul etmedim tazminstiminin arstirilmasini istiyorum elisst muhendislik elettirik sirketi

 176. Burada belirttiğiniz kadarıyla işverenin kendi isteği dışında ekonomik sıkıntılar nedeniyle ücretlerinizi ödeyemediği anlaşılıyor. Aslında sizin için iş sözleşmesini fesih hakkı doğmuş. İstifa edip işverenden kıdem tazminatınız isteyebilirsiniz. Ancak bu da çözüm değil, ücretinizi bile ödeyemeyen işveren tazminatınız nasıl ödeyecek. Bu konuda işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR müdürlüğü ile görüşebilirsiniz. Belki Ücret Garanti Fonundan en azından üç aylık ücretlerinizi alabilirsiniz.
  Ücret Garanti Fonu – Yardım Sağlanan Haller – Başvuru Şekli

 177. Merhaba,kurumsal bir firmada 7 aydir calismaktayim.fakat sirletimiz iki.aydir maddi.zorluklar içinde ve iki.aylik maasimiz odenmedi. Odemelerimiz her ayij 1-2 gibi yapikiyrdu.kasim itibari ilie 3 ay oldu.bankalara borcum oldugundan maas haczi icin odeme.ypilmasi lazim ve bu konuda magduriyetimde var. Ne gibi bir yol izlemeyeliim. Eger sikayette bulundugumda ne kadar surede ne gibi haklara sahip olurum. Maaslarimin yaninda neler icin odeme hakki isteyebilirim yardımcı olurmusnuz

 178. ALO 170’den size verilen bilgi doğru. İş Kanununda hastalık, çocuğun sünneti gibi durumlar için izin düzenlenmemiş. Çünkü hasta olan zaten istirahat raporu alır. İşyeri kabul ederse bir günlük mazeret izni verebilir veya haftada bir gün izin hakkınız vardır (hafta tatili), bu izninizin sünnetin yapılacağı güne denk getirilmesini isteyebilirsiniz. Aksi halde varsa yıllık ücretli izninizden kullanacaksınız.

 179. Öncelikle selamun aleykum evladımin sünneti var izin sorgulamak için 170’aradım ama izin olmadigini çalıştığınız işyeri sünnet icin izin vermeyebilir dendi..
  Hastanede mecbur geliceksin diyor..
  Yardimci olursanız sevinirim..

 180. Türk İş adamı

  işler erteleniyor, genelde devlete düşmanlık noktasında kirli bağlantılar içindekilerin işleri inceliyoruz tıkır tıkır gidiyor.

 181. merhaba sayın çalışmabakanlıgım 16 yıldır seçil kauçukta çalışmaktayım 500 kişi çalışıyır işveren sendikalı olmamıza larşı çıkıyor sendika getirmeye çalıştık çogumuzu işten çıkardı bakanlıktan müfetiş istiyoruz buraya gelirse iyi olur burada12 saat çalışmaya zorluyorlar bizlere evrak imzalatıyorlar çogu haklarımız engelleniyor haber bekliyoruz

 182. admin senden bir ricam var 14 temmuzda sirket ismi vererek mola hakkında şikayetim var.
  şirkette molalar düzeldi bu şikayeti silebilirmisiniz.

 183. SGK’ya şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Ancak geçmiş çalışmalarınızı belgeleyemezseniz bundan sonuç çıkmayabilir. Bu nedenle İş Mahkemesinde hizmet tespit davası açmanız gerekebilir.

 184. 2004 dün 10 nunc ayından itibaren Hazal gıda da çalışmıyor um iş veren sigortami yapmadı 2008 de bir gün giriş çıkış yapmış 2010 nun 10 uncu ayında sigortami başlatmış şu an da devam ediyor geçen günlerdeki sigortami nasıl ödetirim bana yetkili lerden yardım isdiyorum

 185. Dursun şimşek

  Merhaba lar ben 8 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum çalışma saatleri uygun olmadığı gibi usule uygunsuz çalışılıyor ve 8 yıldır AGİ alamiyorum ve sigortam askerî ucretten yatırılıyor ben 25oo tlmaas alıyorum birde oksijen tüpleri içeride yasak olmasına rağmen içeride kaynak yapılıyor bundan 8, 9 ay önce oksijen tüplerinin hortumlaripatladi ona rağmen yine de içeride tutuluyor birşeyler yapılmasını Rica ediyorum

 186. Aynı mesajınızı aşağıda linki yer alan sayfadan göndermenizi tavsiye ederiz.
  http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim

 187. KAYIT PERSONELİ

  16.10.15 tarihinde kayıt personeli olarak başladığım özel hastanede 17:00-08:00 çalışmaktayım iş görüşmesine geldiğimde 17:00-08:00 saatleri arasında çalışacağımı bu saatler arasında 2 saat molamın olduğu söylenmişti yol parasının verileceği ve 185 çalışma saatinin üstü masai olarak verileceği söylend ilk 1,5 ay gündüz çalıştırımdım 08:00-17:00 saatlerinde 1 saat yemek molası verildi 1,5 ay sonra gece 17:00-08:00 saatlerinde çalışmaya başladım ilk 6 ay yol parası olarak gün aşırı çalıştığım için 30 tl verildi parmak izlerimin olmadığı için yol parasının kesildiğini ve yol parası değil yol yardımının yapıldığı söylendi günlük 3 tl yol yardımı yapıldığını 6.ayımdan sonra öğrendim pazar günleri 24 saat nöbet tutacağım söylendi kabul etmek zorunda kaldım ve 24 saatlik çalışmada 3 saat mola hakkım olduğunu söylediler ama hiç kulandırmadılar ilk 6 ay boyunca hiç mola yapamadım hep eksik para aldım ve bu paraların bir kısmı elden verildi.6 ayımdan sonra dilekçe yazarak mola saatlerimi kullanamadığımı ve ücretinin tarafıma ödenmesini istediğimi bildirdim fakat hiç bir etkisi olmadı bunun üstüne 6 aydan sonra bodro vermeye başladı ve bu bodrolar verilirken yanında bu ay içeriisndeki çalışma saatlerimi kabul ediyorum mola saatlerimi kullandım yazısı imzalatılmaya başladı imzalamadığım için maaşım yatırılmadı borçlarımdan dolayı imzalamak zorunda kaldım gündüz personelinden izine ayrılan olduğunda 24 saat nöbet sonrası ve 15 saat nöbet sonrası 08:0 çıkmam gereken işten saat 12 de çıkarmaya başladılar şu an 01,09,2016 tarihinden itibaren hergün sabah 8 de çıkıp akşam 17:00 da iş başı yapıyorum yakalşık 14 gündür bu şekilde çalışıtırılıyorum kurban bayramında diğer gececi personel izinde olduğu için benim kalacağımı söylediler kabul etmememe rağmen hala çalıştırılmaktayım bu durumun 01,09,16 tarihinden 25,09,16 tarihine kadar süreceği söyledi çalışma bakanlığından denetlemeye gelen kişiler her ne hikmetse bir kaç kişiyle görüşüp kimseye görünmeden gidiyor ve nasıl başarılıyor bilmiyor ama hastane yönetimi tarafından kandırılıyor hastane yatak sayıları olması gerekende çok fazla denetime gelineceğini hastane yönetimi 1 hafta önceden haber alıp hastanedeki yatak sayıları düşürülüyor gece çalışanlarla görüşülmüyor kurban bayramının tamamında çalışmak zorunda bırakıldım ve yasal olarak bana verilen mola süremi kullanamıyorum part time hemşireler çalışma izni olmayan doktorlar gece nöbete kalıyor kalp hastalarından muayane ücreti alınıyor yatışlarda büyük miktarda insalardan paara alınıyor bunun yasal olmadığına eminin detaylı fatura isteyen kişilerde ücret yarı fiyatına düşüyor sgkya bu şekilde gitmesine izin veremeyiz konuşmaları geçiyor 200 tl civarında yatak ücreti alınıyor kalp ameliyatlarında 1000 tl ücret alınıyor ama işin aslı bütün masraflar devlet tarafından karşılanıyor çalışma bakanlığı nasıl bir denetleme şekli varsa dünyadan bir haber acil yardım bekliyorum ne yapmalıyım lütfen yardım edin tazminatı yanmasın diye zorla çalışan insanlar var ….

 188. İyi günler ben müşteri olarak duyduğum birşeyi paylaşmak istiyorum Adres:Konya Devlet Yolu Mevlana Bulvarı ………. Akköprü Yenimahalle – Ankara 06330
  smart playde personellerin çalışma ve bayram saatleri yönetmeliğe uygunsuz halde bayram sonrası 1gün izin geri kalan günler ise full ve part yazılmış ve personelin rızası olmadan lütfen bu konuyla ilgilenmenizi rica ederim

 189. Yukarıdaki yazıda da belirtildiği üzere bulunduğunuz yerdeki İŞKUR müdürlüğüne şikayet dilekçesi verin.

 190. Ben özel bir hastane de çalışıyorum cumartesi çalışıyorum 10 saat çalışıyor uz mola yok yemek saati hiç yok ayakta nerdeyse elden para veriyorlar çocuk parasini devlet vermiyor mu onuda vermiyor maaş lara zam yapmıyor ne yaptıkları gerçekten belli değil denetime gelen leri kandiriyor yönetim ne yapıyorlar bilmiyorum ve çocuk Dr fetocu inceleme yapmanızı rica ediyorum Dr hemşire Iki bin paramı alır sizce bankaya yatan bu Dr onbin onbeş bin para alıyor kadın doğum Dr Nuh bey se diploma sı Gercekmi acaba beli değil burasi …… eyüp

 191. İyi günler kolay gelsin ben tekirdağ çorlu da …… marketleri deposu nda çalışmaktayım işyeri nde bizleri müdürlerimiz zorla baskıyla tehititle çalıştırıyorlar gündüz de gece de hep çalıştırıyorlar bizi işe alırken sabah 8.30 akşam 5.30 akşam da 5.30 gece saat 1re kadar denilerek işe aldılar işte ne gündüz vardiyası belirli saat te iş ten çıka biliyor nede gece vardiyası bilirli saat te çıka biliyor hep baskı uyguluyorlar bana da iş arkadaşlarıma da gündüz işe giden arkadaşlarım gece saat 1 de 2 de işten çıkıyorlar biz akşam vardiyası nda olan arkadaşlarım la beraber akşam saat 5.30 da işe başlayıp sabah öğlen saat 12 de yada saat 14 te işten salıyorlar bizi işler bitmeyince de bide bizlere işyeri nde ki müdürler küfürler edip ya eşek gibi çalışırsınız yada burdan istifahlarınızı verip burdan gedersiniz diyorlar ve de yaptımız mesailerin parası nı da vermiyorlar birde işyeri nde çorlu şok marketleri deposu nda tarih geçmiş ürünleri bozulmuş ürünleri yükletip marketlere satışa gönderiyorlar işte bunun için ne yapmam gerekiyor

 192. Merhaba bursa mudanya da ….. yapida 3 ay calistim ve sigortam yapilmadi ustune bide isten cikartildim asgari altında çalıştırıldı hakkimi aramak istiyorum ve yapmaliyim

 193. Sabah 8 aksam 6 calisiyoruz dinlenme sadece yemek saati 1 saat pazar calismasi yzdesi ilk 26 gunden sonra veriliyor agi verilmiyor resmi tatil yok bayram tatili para verilmiyor is sozlesmesi calisana verilmiyor yol parasi verilmiyor belli sureden once is birakilirsa ayakkabi nevresim takimlari parasi kesiliyor sigorta askeri ucretyatiriliyor imza attirmadan elden paralari vermiyor alo 170 e sikayet ettim degerlendirmeye alindi sonuc somut delillerle mahkemeye basvurmam soylendi isveren gerekli saatleri mesaileri verdlgine dair bildiri yapmis dedi o kadar baska bi sey yok hic birseyde yardimci olmadilar alo 170 bunu yapti cok ciddiyim once alo 170 calisanlarini gercekten hakeden insanlardan olusmasini saglayin alo 170 de bizi mahkemeye basvurmamizi istediya helal olsun

 194. Şimşek ….. isimli firmada hak yiyorlar. Sabit maaşla sabah 6 dan gece 12 ye kadar çalıştırıyorlar. Hiç bir mesai ödenmiyor. Hiç durmadan dinlendirmeden araç kullandırıyorlar. 10 dakika bile dinlendiğin zaman bile arayıp laf söylüyorlar. Aracın fren balatalarının değişmesi gerektiğini söylediğim halde değiştirmediler. Allaha emanet gönderiyorlar. İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar. Mantık benim işim senin sağlığından daha önemli. Nereye şikayet edebilirim yada dava açabilirim.

 195. İŞKUR’a veya ALO 170’e şikayet etmekten başka yolu yok maalesef.

 196. çalıstıgım yer paramı vermiyor şirketin yerini değiştircem diee dükkanıda kapatmıs ne yapmalyım :( yardım

 197. Iyi gunler, 10 yıldır kayseri tekden hastanesinde gorev yapmaktayim, 7 yasinda bir oglum var, birde 3 aylik oglumuz var, fakat 3 aylik ogluma bakacak kimse olmadigi icin, ben calisma hayatima donemiyorum, maddi durumumuzda elverisli degil..suan 6 ay, dogumdan dolayi ucretsiz izindeyim..tekden de calisan personel sayisi ortalama 450 , kres acilma durumu hicmi yok, tekden hastanesinde?kres oldugu zaman bircok arkadaşım da bu duruma cok sevinecektirler, cunki cogu kisi bu sebepten islerinden ayriliyorlar..tekrardan isime donmek istiyorum .lutfen yardimci olun.

 198. SGK sadece sigortasız çalıştırılmayla ilgilenir. Ücretin ödenmemesi, eksik ödenmesi konusuna İŞKUR müdürlükleri bakar.

 199. Merhabalar
  Kusadasinda bir restaurantta çalışıyorum ise girerken günlük 10 saat denildi ancak günlük 13 saat çalışıyorum ve maaşı ödemeye yanasan kimse yok ve bir hafta sonra ikinci maaş geliyor
  Sgk’ya gidip yüzyüze şikayet etsek ilgili kurum ödenmeyen maaş hakkında neler yapabilir ve çalıştığım yere bir ceza uygulanirmi + sigortası eleman çalışıyor
  Saygilarimla

 200. Benim kız kardeşim bir giyim mağazasında çalışıyor. Ama nasıl çalışıyor hem 1000 lira veriyorlar. Yetmezmiş gibi çalışma saatini 14 saate çıkardılar. Ben bunu duyunca işi derhal bırakmasını söyledim işverenle konuşmuş vay efendim maaşına 100 lira zam yaparım ama yemek parandan düşerim demiş. çıkamazsın çıkarsan maaşını vermem falan (sıkıyorsa tabii)
  Şimdi kime şikayet edicez
  Gerçi suç bunlarda değil suç devlette ki adam akıllı denetim yapmıyorlar

  😠😠😠😠

 201. Size uygulanan açıkçası mobbing. Aslında bu durumu ispatlayabilseniz, kendiniz ayrılsanız bile tazminat alabilirsiniz. Bunun dışında sigorta başlangıcınızın 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması ve 15 yıl geçmiş olması, ayrıca 3600 prim gününü doldurmanız halinde kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 202. mrb iyi günler 4 yıl bıttı 5 yıl ıcındeyım ozel bır fırmada servıs soforlugu yapıyorum sırket son zamanlarda sırf ısten çıkmam ıcın cesıtlı bahaler uydurup devamlı maas kesıntı yapıyo ve yasal olmayarak pazar gunlerı ıse yolluyo mesaı vermıyo kendım çıkarsam tazmınat alamıcam yalnız toplam sgk prim 3060 gunum var artık pikolojim bozuldu tazmınat alıp ısten cıkam ıcın ne yapmam gerekır yardımcı olurmusunuz

 203. Eşimin mesai saati 07:30 17:00 arasi olmasına rağmen 07:03 00:30 arası calistiriliyor.kendi mesai saatleri 17:00 olmadan herkes islerini bırakıyor. Maas ayni.onlara mesai yok esime tam mesai.Onların birbucuk gun izin esimin hic bir gunu bile yok.onların telefonlari kapali esimin kapali olunca isten cikarma tehtidi ve ayriyetten baska ise yollama.bizim gibi birkac aile boyle.bu calisan insanlarin evi cocuklari yokmu.iki yil fazla okudular diye neden bu cocuklar, esler eziliyor boyle.
  Şimdi nerde bu adalet!
  SAMSUN Terme

 204. Çalıştım Iz Otel lojmanda klima olmasına rağmen çalıştırmıyor sıcaktan yatamıyoruz ayrıca sıcak su da vermiyorlar kadro lu elamanlar mesai yaptırıp mesai parası vermiyorlar tazminat hakkından mahrum bırakmak için işçilerin üzerine çok fazla gidiliyor istifaya zorluyor resmen tazminat ödememek için daha önce bir çok kişi şikayet etmesine rağmen iş kur dan hiç bir sonuç çıkmadı çünkü iş kur müdürü ile Otel müdürü arkadaşlar şikayet ci olan personeli savunacana yapacak bişey yok deyip gönderiyor

 205. merhaba ben 2 aydır bir şirkette çalışıyorum ve benim gibi yaklaşık 25 kişi çağrı merkezi burası sabah 9 akşam 6 arası işteyiz danışmanlık şirketi hibe ve destek krediler hakkında datadan aradığımız vatandaşlara bilgi veriyoruz ve evrak çıkışı yapıyoruz yani özel bir kargo şirketiyle adreslerine gönderiyoruz bunun karşılığında da 700 tl ücret alıyoruz genel merkezimiz tekirdağ daymış ben başka şehirde olduğum için ordaki şubesindeyim ama genel merkez varmı görmediğim için bilemiyorum sanırım sigortası olmayanlar var benim gibi işe girdikten sonra bir hafta denemeydi dediler 15 günlük ücrette içerde kalıcak habersiz çıkmayın diye dediler ve maaşlarda bir 15 gün gecikmiş durumda normalde 1500 maaş kota aylık 7 satış bunun üzeri pirim denilmişti ama 2 ay sonra şuda varki giden evrakları alanlar geri dönüş yapmaya başladı biz ne yapıcaz bu evrakları elımızde kaldı kredıyı nerden çıkarıcaz diye ne diyeceğimizi bilemiyoruz yöneticiye sorduğumuzdada sorun yok mail adreslerine atıyoruz gerekli bilgileri diyorlar ama içerdeki paramı alabilsem hemen çıkıcam çünkü şüphelerim var yargıtay onaylı iş yapıyoruz deselerde güvenim yok çünkü biz bu belgeleri göremiyoruz yasal mı değilmi diye ayrıca personele gelen baskıcı maillerde çok fazla molaları azaltın wc ye bile mola dışında çıkılmasın mesaiye bırakıcam böyle giderse yeni eleman alıcam çıkarıcam bunları gibi tabirlerle mailler atılıyor sözde tekirdağ daki patrondan maddi olark çok zor durumdayım paramı almadan çıkamıyorum esi çalışalar gecikmelide olsa maaslarını banka kartı üzerinden alıyorlar ben elden almak üzere anlaştım bankalara borcum olduğu için diğer elden olan ufak tefek borçlarımı ödeyene kadar şimdi endişem paramı alamamak herhangi bir sorundada bunu ıspatlıyamamak biliyorsunuzki kimse kimseye şahitlik yapmıyor korkudan ama beni ismen tanıyan müşterilerim ve ajandam var

 206. tredin oto donanım aş.de 10 dakika kullandırılmakta bu konu hakkında bakanlık tarafından ilgilenmenizi rica ediyorum. ben kendim yetkililerle konusmaya denedim cıkış ile tehdit ediliyoruz. tredin oto donanım organize sanayi bölgesinde

 207. 3 hafta önce yeni bir işyerıine başladım 7 bucuk saat üzerinden calışıyorum bizim mola hakkımız yasal olarak ne kadardır. burada 7 bucuk saatte sadece 10 dkk mola veriliyor

 208. trakyada bir belediyede çalışıyorum ve çok fazla sıkıntımız var ama şikayet edemiyoz şikayette bulunduğumuz zaman bizi işten atıcaklar.bu konuda bizi kollamıyorsunuz.bunun içinde bi çalışma yaparsanız sıkıntımızı dile getirebileceğiz.

 209. Mustafa kandemir

  Çalıştığım yer zamanında ödeme yapmıyor kirada oturuyorum bizi zor durumda bırakıyorlar ayrıca eski iş verenim sigortaya devamlı giriş çıkış yaptı geçmişe dönük hiç bir ödeme yapılmadı Çatalca yalıköy yalısu fabrikası bazen sular sağlıksız dağıtılıyor umarım ilgilenen olur yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

 210. Pirim ödedikçe düşen emekli maaşı ile düzeltme kanunu çıkmayacak mı acaba. Yeter yazık bizim gibi çalışanlira.

 211. umit vatansever

  Bursa dobruca da derebahce adinda bir isletme var calisanlarina sigorta yapmiyor ve ise baslangicta bir ay sigortali gosteriyor ondan cikti gosterip sigortasiz calistiriyor ne yapmam lazim bilgi alabilirmiyim

 212. ALO 170’i arayın veya bulunduğunuz yerdeki İŞKUR müdürlüğüne başvurun.

 213. Merhabalar ben izmirde beskardesler adında yerel bir marketin şarküteri bölümünde calismaktayim buisyeri calisanlariyla çok sayida mahkemelik durumları var ve denetimlere maruz kalıyor busebeple bizim mesai ucretlerini 2 aydır mecburen yatiriyolar ve parayi geri verin yada işten kovarim diye tehdit etmeye başladılar market sahibi bu konu hakkında neyapabilirim saygilar

 214. Çalışanları bu ihbar hatları hakkında bilgilendirmemiz için hazırlanmış bir tabela veya benzeri bir bilgilendirme kağıdı var mı?

 215. Yukarıdaki yazıda da belirttiğimiz üzere işyerinizin bulunduğu yerdeki İŞKUR müdürlüğüne başvurabilir veya ALO 170’i arayabilirsiniz. Bundan sonuç alamazsanız İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir.

 216. Ben bir yildan fazladir iş yerinde çalişiyorum bize bir yazi gönderip çalişma akdiniz feshedilecektir yazısını gönderip aslıni aldım ve tebelüğ ediyorum diye yazıp imzalayın dediler ben de araştirmadan öyle bir hata yaptım kıdem ve ihbar tazminatımı nasıl alabilirim acabaa ?

 217. Eğer kazanın meydana gelmesinde arkadaşınızın kusuru varsa işveren ondan tahsil edebilir. Buna hakkı vardır. Hatta işçinin işverene verdiği zarar 30 günlük ücret tutarını aşarsa işverenin tazminatsız işten çıkarma hakkı dahi doğar.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/isveren-zarara-neden-olan-isciyi-isten-cikarabilir-mi/

 218. Merhaba kendi semtimde atölyede üç hafta calıştım ve işi bıraktım 10 günlük calışdığım paramı istiyorum vermek istemiyor ilgenebilirmisiniz kolay gelsin iyi alşamlar zeynep

 219. Benim bi arakadasim sirket araci ile kaza yapti bu kazanin ondan kesilecegi soylendi 2015 model aarac kasko yok diger araci sigorta karsiliyormus bizim aracn masrafi 2000 tl bu eleman odermi

 220. Emekliyim ve ihyacimdan dolayi ise basladim 2 ay calistirildim ve maasi mi alamadim sikayette bulunsam Calisma bakanligina veya ticaret odasina. ne gibi bi sonuc alirim tesekkur ederim.

 221. Gecikmeden ALO 170’i arayıp şikayette bulunun veya işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR müdürlüğüne başvurun.

 222. Ben tayfurlar sirketine usta olarak basladim ustaligim surecinde kaldigim yer piontor motelde kaldim ise is yerinin taksis ettigi taksiyle gittim geldim ilk baslarda cok iyi gorunumdeydiler bes ay gibi calistim ramazanin basinda calisanlarin maslarini dagittilar fakat bana masimi vermediler ayin dokicuna kadar bekledim benim masdan bi haner yok bugun gelecek yarina kaldi gibi cumlerler kurmaya basladilar bende oyalanim masimi vermeyeceklerini anladim ve kaldigim motelede odeme yapilmadi beni piskolojik larak ykintiya ugrattilar acik bir dille masima el koyduklarini soylediler bana buradan su ramazan ayinin hurmetine yardimci olun bu masimi nasil alirim cocuklarim ac aylik calisan biriyim allah rizasi icin

 223. ALO 170’e yapılan şikayetler sonucu işverenin ödemesi gerektiğine karar verilse bile, bu mahkeme kararı gibi bağlayıcı bir karar olmadığından, işverenin ödeme yapmaması halinde İş Mahkemesinde dava açılması gerekiyor. Dava sonucunda mahkeme işverenin ödemesi gerektiğine karar verirse ödemese bile icra yoluyla işverenden alacaklar tahsil edilebilir. Bu nedenle ALO 170’e yaptığınız şikayet sonuç vermediyse mahkemeye gitmekten başka çareniz yok maalesef.

 224. 2013 .yaz sezonu sonunda otelden ayrıldım 35 günlük alacagım kaldı öderim dedi sonra ödemem dedi 170 aradık çağırdılar ödeyecegim dedi şimdi mahkemeye verin diyor ne yapmalıyız

 225. Şikayetiniz Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına yapabilirsiniz. Çözüm olmazsa Adalet Bakanlığı’na şikayet edebilirsiniz. Büyük ihtimalle müteahhidin teminatı vardır, oradan alacaklarınız ödenir.

 226. Karaman adliye binasında bir a s ye elektirikci ustası olarak çalışıyordum ve mudayit ortatan kaçınca bizim paraları kimse ödemedi bu konu hakkında bu firmadan ve bu adliye binasını yaptırımlardan şikayetçiyim bana yardımcı olursanız çok memnun olurum

 227. 01-12-2004 TARİNDE SSK Lİ OLARAK İŞE GİRİŞ YAPTİM. 31-12-2013 TARİNDE PATRONUMUN İŞLERİ BOZULDU VE MADDİ SİKİNTİLAR YUZUNDEN İLCEDEN KAÇTİ.(BENİMDE 6 AYLİK MAAŞ ALACAGİM VAR ) MUASEBECİ BENİ 22 İNCİ MADDEYE GÖRE İSTEN ÇIKIŞIMİ YAPMİS. BEN 31-12-2013 TARİNDEN BU YANA SİGORTALİ BİR İŞTE BULAMADİM VE İŞSİZLİK MAAŞI ALAMADIM BENİM HAKKİM OLAN İŞSİZLİK MAASİMİ BAGLAMANİZİ ARZ VE TALEP EDERİM1-12-2004 TARİNDE SSK Lİ OLARAK İŞE GİRİŞ YAPTİM. 31-12-2013 TARİNDE PATRONUMUN İŞLERİ BOZULDU VE MADDİ SİKİNTİLAR YUZUNDEN İLCEDEN KAÇTİ.(BENİMDE 6 AYLİK MAAŞ ALACAGİM VAR ) MUASEBECİ BENİ 22 İNCİ MADDEYE GÖRE İSTEN ÇIKIŞIMİ YAPMİS. BEN 31-12-2013 TARİNDEN BU YANA SİGORTALİ BİR İŞTE BULAMADİM VE İŞSİZLİK MAAŞI ALAMADIM BENİM HAKKİM OLAN İŞSİZLİK MAASİMİ BAGLAMANİZİ ARZ VE TALEP EDERİM

 228. Okulun bulunduğu yerdeki SGK ve İŞKUR müdürlüklerine şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Sigortasız çalışma ve çıkışınızla ilgili konuya SGK, ücret ve fazla mesai, işsizlik maaşı konularına İŞKUR bakar.

 229. eksik sgk ve cikis kagidimi alamadim ne yapabilirim

 230. ben ilkogretim okulunda kantinde elaman olarak calisiyordum 28 eylulde basladik ise sabah 6 30 da mesai basliyor aksam 19 buluyordu mesai bitimi bin tl maas aliyordum mayisin 7si kavga ettik ben ertesi gun isi biraktim daha gitmedim bugun ogrendim 7mayis cikisim ama bir mayis gostermis sgk da ayrica ise basladikdan bir ay sonra baslatmis sgk mi ayrica cikis kagidimi vermedi oyizden issizlik alamadim ne yapa bilirim

 231. Bu konuyla Maliye ilgilenir. ALO 189’a şikayette bulunabilirsiniz.

 232. Iki buçuk yildir ayni is yerinde calisma tayim asgeri gecim indirimini alamıyorum ve is veren de Kestirip atiyor Isine gelirse diyor isin içinden cikiyor ne yapmalıyım yardimci olun

 233. ALO 170’e telefonla ihbar edebilir veya http://www.alo170.gov.tr/ internet adresinden ihbarda bulunabilirsiniz.

 234. Siz işyerinde çalışmıyor muydunuz ki işten çıkarıldığınızı 20 gün sonra öğrendiniz ?

 235. Haksiz yoldan babasindan kalan emeklilik maasini esinden bosanmis sekilde gösterip haksiz para alan kisileri nasil nereye sikayet edebiliriz

 236. işyerimiz bize haber vermeden işten çıkardı.20 gün geçti tesadüfen haberimiz oldu.ne yapmalıyız.

 237. ALO 170’e şikayette bulunmanızı öneririz.

 238. Çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgi http://www.isvesosyalguvenlik.com/haftalik-ve-gunluk-calisma-suresi-kac-saattir/ sayfasında yer almaktadır. Bu konuda isterseniz ALO 170’e şikayette bulunabilirsiniz.

 239. ordunun ………. ilçesinde belediye çavuşu cumhur arslan perşembe kaş altı mevkiinde açtığı kahvehanede belediye çalışanlarını çalıştırmakta konturol edilmesini istiyorum

 240. Bir şikayette bulunacaktim adana ………… bulvarı kulvarında 732 no yıldız şemsiyesi sigortasız işçi çalıştırıyorlar bide agi ücretinide ödemiyorlar eksik varıyorlar işçilere fazla mesai yaptırıyorlar mesaide paralarını ödemiyorlar bide raporlu olan var ağır kaldıramaz ayakta fazla duramaz hala eziyet cektiriyorlar acil ilgilenmenizi arz ederim

 241. Gaziantep’deki İşkur; kendisine yetmeyen, sağlıksız ve bildiğimiz kadarıyla depreme dayanıksız bir binada hizmet vermektedir. Engelli vatandaşlar için asansörü de yoktur. Tüm bunların yanında Gaziantep artık 2 milyonu aşan bir şehirdir ve şehrin artık birden fazla merkezi oluşmuştur, bunlar aşikardır. İŞKUR’un Gaziantep içinde hizmet noktaları oluşturması yerinde bir karar olacaktır. Zaten işsiz insanlar, bir de buraya ulaşmak için mücadele veriyorlar. Özellikle Perilikaya, gazikent, organize ve Karataş bölgesine hizmet noktaları oluşturulmalıdır. İlgililerin, ilgilenmesini rica ederiz.

 242. benzin istasyonunda çalışıyorum çalışma saatlerimiz 24 saat çalış 24 saat dinlen olarak,tabii sadece pompacılık yamıyoruz ırgat gibi kullanıyorlar bu çalışma saatleri kanunen yasak mı değil mi

 243. Cayyolu dürüm aspavada 50 kisiden yarisi sigortasiz ayrica kacak isci yani yabanci uyruklu isciler calisiyor ve tum calisanlar 24 saat calisiyor bilginize.

 244. Eskişehir ….. magazasında bir yıllık çalışanım özel gunlerdeki mesaileri primlerımı alamadım ustelik 61 saat çalışıyoruz mesailerın parası verılmedı.bi gece kasayı kapatırken rotasyon verdiler magaza çalışanlara 3 ay çalıştıktan sonra bize bazı belgeler imzalattılar maas tarıhlerını drgıştırdıklerı için surekli madur oldum elektrım ve dogalgazım kesıldı şikayetçiyiz ekip olarak bu konuda yardımcı olabilirseniz çpk sevinirim

 245. bilişim sektöründe yazılım uzmanı olarak bir firamada çalışmaktayım. dün istifa dilekçemi verdim kabul edildi. 15 gün yasal süreç varmış ve 15 gn çalışmak zorundaymışım. ben bunların hepsine abulum ama benim sorunum bu işyeri daha önce kendi isteği ile işten çıkanların içeride kalan paralarını ve son olarakta 15 günlük ücret ödemıyorlar benim 15 gün sonunda içeride toplamda 2050 tl alacağım olacak ve bunuda ödemeyecekler adım gıbı emınım ben bu parayı nasıl alabılırım ayrıca ilişiği kesme ile ilgili şuan hç bişey imzalamadım daha. neyapmalıyım ben….

 246. hacettepe üniversitesi araştırma hastanesinde sözleşmeli hemşire olarak çalışıyorum.Hep fazla mesai çalışıyorum ve sözleşmeli olarak çalıştığım için para alamıyorum izin de vermiyolar.Sürekli çalışmaktan psikolojim bozuldu artık bu konuda ne yapabilirim haklarım neler? bilgi verirseniz sevinirim.

 247. izmir narlıdere can can pide kebap salonu bütün elemanlarının sigoryalarında üçkağıtçılık yapıyor sigortasız 10 aydır zorunlu çalışan var lütfen ihbar olarak kabul edin

 248. Merhabalar ben özel bir firmada otto zenith nazilli de usta olarak 26 aydir calismaktayim bugün 06 :05:2014 itibariyle isten cikarildim kidem tazminatimi nazil alabiliriz ayrıca ben 2000 TL maaş alaktayim bu şirket beni askeri ücret üzerinden sigortami göstermişler ben bordür ileri hic imzalamadim bana yardumci olursaniz minnettar olurum teşekkür eferim

 249. Sayın Ziyaretçimiz;
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olduğundan, maalesef talebinizle ilgili olarak herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu nedenle lütfen şikayetinizi doğrudan ilgili yerlere iletin.

 250. kızım 3 seneden beri çalışıyor bugün yarın sigortanızı yatıracayız diye kandırıp yatırmıyorlar. bu durumda üstünüze düşeni yapmanızı arz ederim . adıyamanın kahta ilçesinde yaklaşık 50 tekstil var ama bunların hiç biri sigortalı işçi bulunmamaktadır bütün işçileri sigortasız çalıştırıyorlar saygılarımla

 251. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 252. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 253. 10 yıla yakındır müzisyen ( discjokey DJ) olarak çalısmaktayım bır kac denemem sonrasında işverenim sıgortamı yapmadı.çalısma saatlerım 19.00 –02.00 sigortamı yaptırabılmek ıcın ne yapmam gerekıyor lutfen acil yardımınızı beklıyorum saygılarımla.

 254. admin bi sorum olucaktı 3 yıldır çalısıyorum hiç bir sosyal hakım yok yılbası resmi tatiler gibi ve bn buna dayana mıyom işten cıkısımı verdim ama patron sana tazmınat yok diyo bnim burda yapa bileceyim bişi var mı nolur bi yardım edin

 255. Sayın ziyaretçimiz, 31/5/2013 tarihinde Forumumuz hizmete girdiğinden, artık Yorum bölümünden soru cevaplanmamaktadır. Sorularınız için lütfen Forum bölümünü kullanınız.

 256. sebahattin mengi

  01,03,2013 tarihinde iş yerınden ayrıldım ayrılma sebbebim ise çalıştıgım iş yeri sahibi aylık bana 1500 tl verıyordu bunun yarısını bankaya yarısınıda sana verıcem dedi bankaya yaatırdıgını sen eğer işten ayrılırsan cekıp sana iade ederım bizde inandık ve 3 ydır bu paramı odemıyorlar ne yapabıırım…

 257. Sayın Ziyaretçimiz;
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olup, şikayetinizin muhatabı biz değiliz. Lütfen şikayetinizi doğrudan yazıda belirtilen yerlere iletin.

 258. Sayın Ziyaretçimiz;
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olup, şikayetinizin muhatabı biz değiliz. Lütfen ihbar – şikayetinizi doğrudan ilgili yerlere iletin.

 259. sayın bakanım 8024328 dys nolu evrak ile başvurum bulunmaktadır .Mağdurum gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 260. kayseri …… kabloda yeni yatırımlar hes 4 bölümünde tavan korsüksiyon demirlerini boyayan işçiler emniyet kemeri olmadan genişlikleri 45 ila 50 santimlik kalaslarda çalıştırılmaktadır can güvenlikleri olmadan kalas değişimi ve yetersiz iş güvenliği olmadan uygulama yapmaktadırlar bilgilerinize sunarım.

 261. 2 aydır ş urfa ceylanpınar çadır kendinde çalışıyorum maaşımış yatmadı yani 2 aydır para almıyoruz

 262. Sorularınız için lütfen FORUM bölümünü kullanınız.

 263. ben 16 yl bir fabrikada çalıştım ve 9 saat sadece yarım saat yemek molamız vardı ve askeri ücret veriliyordu ramazan aylarında benle olmak üzere bi çok arkadaşla benim yemek paramızı vermiyordu çıkışımı istedim vermedi ve tek kuruş almadan çıktım çalışma belgesinide vermedi kimseye vermiyolarmış bodroda vermiyo maasın yarısını elden yarısınıda bankaya yatırıyordu şimdi başka yerde çalışıyorum ama 16 yııllık emeğimi almam için başka bir yöntem yokmu küçük yaşta başladığım için 6yılı geçerli sayılmıyormuş vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür edderim..

 264. Yazıda belirttiğimiz üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

 265. ben 2 ay önce işe başladım başladığım yer bir kafe idi ama ne yazıkki çok saçma sapan bir nedenden dolayı işten çıkarıldım garson olarak başlamıştım cafenin sahibi bana atıştıracak birşeyler varmı diye sordu bende bir saniye içeriye sorayım hemen geliyorum dedim ve hesabımın kesilmesini emretmiş beyefendi ortada hiç birşey yokken işten kovuldum artı cafe 2 yıldır faaliyette ve çalışanların hiç birisinin de sigortası yok ve çalışanlar 11 saat çalışıyorlar ve mesai bile saymıyorlar bu nasıl bir iştir tv lerde bas bas bağırıyorlar kimse sigortasız çalışmasın diye bu nasıl bir iştir şikayet dilekcesi yazıyoruz kimse ilgilenmiyor bizler derdimizi kime anlatalım neden böyle işyerleri çok rahatlıkla sigortasız işci çalıştırabiliyorlar neden kimse bo işe dur demiyo neden emeklerimiz boşa gidiyor anlamıyorum lütfen gereği yapılsın artık

 266. sabah 9 aksam 6,30 kadar calısmakdayım ve cumartesılerıde böyle.. toplam 57 saat calıssıorum bı haftada ama normalde bı ıscının calısma saatlerı 45 saat daha fazla calısdıgım için mesai ucretı dahı almıorum bu durumda ne yapmalıyım nereye basvurmalıyım .bana yardımcı olurmusunuz..

 267. Sayın ziyaretçimiz,
  Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olup, şikayetler hakkında herhangi bir işlem yapmamız mümkün olmadığından, şikayetlerin doğrudan yazıda belirtilen yerlere iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca web sitemizin yayın ilkeleri gereği kişi veya şirket adları yer alan yazılar ya tamamen silinmekte veya kişi – şirket adları silindikten sonra yayınlanmaktadır.

 268. Alo 170’i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına (Balgat/Ankara) şikayet etmenizi öneririz. Ayrıca KYK yurtlarında sizin gibi hizmet alım ihalesi kapsamında çalışanlardan çok sayıda şikayet geliyor. İkinci bir alternatif olarak Kredi Yurtları Genel Müdürlüğüne tüm çalışanlar olarak bir şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

 269. Okuduğunuz yazıda da belirtildiği üzere ücret kesintileriyle ilgili şikayetinizi İşkur’a, sigortanızın 26 gün gösterilmesiyle ilgili şikayetinizi ise ilgili SGK müdürlüğüne iletmeniz gerekir. Veya her iki şikayeti doğrudan Alo 170’e bildirebilirsiniz. İkinci bir alternatif ise Kredi Yurtları Genel Müdürlüğüne tüm çalışanlar olarak bir şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

 270. neden sildiniz şikayetimi ????

 271. kyk yurt kur kız ögrenci yurdunda kantinin de çalışmatayım çalışma saatimiz normalde 8 saat ve bizi 12 saat çalıştırıyorlar artı haftalık iznimizi vermiyorlar çalışan olarak 15 kişiyiz vede hepimiz de bu konuda şikayetçiyiz alo 170 i aradık şikayet ettik denetleme falan olmadı ne yapmamızı tavsiye edersiniz teşekkürler

 272. kyk yurdunda özel sektörde güvenlik olarak çalışıyorum şirketin adı ….. şikayetim bizim maaşlardan asgeri ücret fazla ödenmiş diyerekten maaşlarımız kesiliyor ve bu durumu idaredeki memurlarımızın da hatta yurt kur bölge müdürlerimizin aracılıgıyla yazı gönderiliyor ve mecbur imzalatıyorlar yanı bilgimiz dışında maaş kesintisi oluyor ne yapmamızı tavsiye edersiniz. artı puandaj da 30 gün çalışıyoruz ve haftalık izinlerimizin çalışmamış görünüyor 26 olarak bunlardan da detaylı bilgi alabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

 273. Yazıda belirtildiği üzere Alo 170’e telefonla bildirebilir veya işyerinizin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz. Örnek dilekçe http://www.isvesosyalguvenlik.com/form-ve-dilekceler-hizli-erisim-linkleri/ bölümünde yer almaktadır.

 274. benim iş yerinde sigorta girişi yapıyoruz dediler 2 aydır hala yok sigorta gözükmüyor
  ne yapmalıyım

 275. Sigortanızın düşük ödenmesi SGK’yı, diğer ücret ve fazla çalışma alacaklarınız Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün görev alanına giriyor. Her ikisine de ayrı ayrı müracaat edebileceğiniz gibi, doğrudan Alo 170’i arayıp şikaytte de bulunabilirsiniz. Alo 170 şikayetlerinizi her iki Kuruma bildirir. Müracaatınızın sonuçlanma süresi ise bulunduğunuz yere ve müdürlüklerin iş yoğunluğuna göre değişir. Şikayetiniz sonucunda haklı çıkarsanız, düşük gösterilen sigortanıza ait primleri işverenden SGK alır. Diğer ücret ödemelerinizi ise işveren size yapar.

 276. merhaba,
  çalıştığım iş yerinde günde 10 saat dinlenme mesaisi olmadan haftada 6 gün çalışıyorum, ve sigorta düşük ücretten gösteriliyor, 4 aydır bahanelerle maaş düzenli verilmiyor, eksik veriliyor. sgk ya başvurmam halinde almam mümkünmü?, sgk ya ödenmeyen düşük ücfetten kaynaklanan farkı almam mümkünmü mümkünse şahsıma mı yapılır yoksa sgk ya mı?, dinlenme mesaisindeki fazla mesaiyi almam mümkün mü? sonuçlanması ne kadar sürer?
  şimdiden teşekkürler….

 277. Yazıda belirtilen yerlere başvuruda bulunmadınızsa devlet nereden bilsin. Ayrıca bu biraz da vicdan meselesi. Devlet kanun çıkarmış; günlük, haftalık, aylık çalışma saatlerini, hangi durumların fazla çalışma sayılacağını, ayda en fazla ne kadar fazla çalışma yaptırılabileceğini, fazla çalışma halinde ilave ne kadar ücret ödenmesi gerektiğini belirlemiş; hatta bu kurala uymayanlar için cezai müeyyide getirmiş, ancak her işverenin başında da beklemesi mümkün değil. Çalışanlar daha duyarlı olup haklarını arasalar, sonuç daha farklı olabilir. Örneğin biz burada çalışanlar için yol gösterici olması bakımından nerelere ihbar ve şikayette bulunulması gerektiğini belirttik. Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, sadece bilgilendirme amaçlı bir site olduğu halde, ilgili yerlere iletmeniz gereken ihbar ve şikayeti bize iletiyor, ondan sonra da devlet nerede, niçin denetim yapmıyor şeklinde tepki gösteriyorsunuz.

 278. hasan harmandar

  10 sat çalıma varmı türkiyede işte ben çalışıyom bunu devlet denetlemiyo neden firmanın ismi (ŞAHİN KALIP KONYA BÜSAN SANAYİ 1 NOLU SOKAK )buranın denetlenip bizip haklarımızın alınmasını iş yerinin cezalandırılmasını SAYGILARIMLA ARZ ve TALEP ederim.

 279. hasan harmandar

  10 saat çalışıyoz fazla mesayi vermiyo 10 saat çalışma varmı yoksa nerde bu devlet neden incelemiyo çalıştıgım firma konya büsan sanayi 1 nolu sokak şahin kalıp isimli firma buranın denetlenip cezaya çarptırılmasını SAYGILARIMLA ARZ ederim.

 280. ben VAN KADIN DOĞUM EVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTENİNDE 2008 YILINDA TEMİZLİK PERSONELİ OLARAK HİZMET YAPTAM 02.22.2010 ASKERLİK NEDENİZLE VATANİ GÖREVİMİ YAPMAK İÇİN ASKERE GİTTİM ASKER DÖNÜŞÜ HASTANE İDARESİYLE İŞE BAŞLAMAK İÇİN TEKRAR GÖRÜŞTÜM İŞE TEKRAR ALINMADIM HAKKIMI DA SAVUNAMADIM ŞUANDA ZOR DURUMDA YIM EVLİ VE BİR ÇOCUĞUM VAR İLGİLİLERİN YARDIMINI BEKLİYORUM BİLGİNİZE ARZ EDERİM SEDAT GÜVEN TLF ….

 281. İş Kanununun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı”başlıklı 24 üncü meddesinde “II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:” olarak sayılanlardan biri de “e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” hükmüdür. Siz ödenmemiş olan ücretinizle birlikte bu (e) bendine dayanarak kıdem tazminatı talep edebilirsiniz. Bunun için gerekli başvuruyu yazıda belirttiğimiz gibi Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine (İŞKUR) yapmanız veya doğrudan Alo 170′e şikayette de bulunmanız gerekir.İŞKUR’un size en yakın müdürlük veya şubesini http://www.iskur.gov.tr‘den öğrenebilirsiniz.

 282. Yazıda belirttiğimiz gibi bu konulara Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri (İŞKUR) bakmaktadır. Ayrıca doğrudan Alo 170’e şikayette de bulunabilirsiniz. İŞKUR’un size en yakın müdürlük veya şubesini http://www.iskur.gov.tr‘den öğrenebilirsiniz.

 283. yeni bir işe başladım, şirket ilk aylığımının 15 gününü içeri alacağını 15 günlük ödeme yapacağını söyledi. çalışma süresindeb 45 gün geçmesine rağmen ödeme yapmadı, bende işten ayrıldım şimdi 15 günlük ödeme yapacağını geri kalan süreyi vermeyeceğini belirtiyor ne gibi bir yol izleyebilirim.

 284. şerafettin koç

  merhaba ben 3yıldan fazladır bir özel güven şirketinde çalışmaktayım.ilk yıllarda maaşım gününde yattı.son zamanlarda maaşımı 75 güne kadar ğec yatırmaya başladılar.tabiki bende geçim sıkıntıları yaşadım.maaşımın gününde yatmaması veborçlarımı ödeyemediğimden dolayı istifa ettim bu durumda 3yıldan fazla olan tazminatımı veizin paramı alabilirmiyim. işverenim benimle görüşmüyor ve bu konuyu istanbulda nereye şikayet edebilirim.

 285. Web sitemiz resmi bir site olmayıp, sadece bilgilendirme amaçlı özel bir sitedir. Lütfen konuyla ilgili şikayetinizi yazıda belirtilen yerlere iletiniz.

 286. Önce Alo 170’e başvuruda bulunup sonra da dava açmanız uygun olur. Ayrıca konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda linki yer alan makalede mevcuttur.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlarin-kabusu-mobbing-psikolojik-taciz/#.UZdEfWxrOFk

 287. Değerli ziyaretçimiz,
  Defalarca belirttik, sitemiz resmi bir site değil. SGK veya diğer resmi kurumlarla hiçbir ilgisi yok. Bizim yapmaya çalıştığımız, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda çalışanları hakları konusunda bilgilendirmek, kendilerine yol göstermek. Uygulama yönü bizim dışımızda gerçekleşiyor. Bize iletilen ihbar ve şikayetleri değerlendirmek, ilgilendirmek gibi bir vizyonumuz veya görevimiz yok. Ayrıca gerek SGK ve İŞKUR, gerekse Alo 170 kişisel başvuruları değerlendiriyor, dolayısıyla bize gelen ihbar ve şikayetlerin ilgili yerlere iletmemiz bir anlam ifade etmiyor. İhbar veya şikayet sahibinin bizzat kendisinin ilgili yere ihbar veya şikayetini iletmesi gerekiyor.

 288. Bosu bosuna yaziyorsunuz arkadaslar, bunlar kimseye yardim etmez. Benim calistigim yerde 8 aydan beri sigortamiz yok, 20 veya 25 gun maas GEC VERILIYOR. Kimsenin umurunda degil, bunlar yanlizca zenginin hakkini korurlar, istediginiz kadar sikayet edin. Ne birsey yaparlar, ne birsey derler yanlizca 800 sayfa kitab yazarlar biz okuruz ondan sonra ne birsey olur ne bir sey biter, sosyal sigortalar kadar gereksiz ve sahtekar bir devlet bolumu yoktur. Iscilerin hakki HER YERDE yeniliyor NERDESINIZ KARDESLER NERDESINIZ? Devam edin siz bos laflariniza.

 289. mobbing iş arkadaşlarım bana iş yaptırmama ve başka arkadaşlarımı bana karşı örgütleme bölge farklılığı kin ve şiddet içeren hareketlerde bulunuyorlar.ben dava açma yolua gitmek istiyorum işlem sırası olarak ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz.

 290. hani hergün ıhbar yapıyom gelenyo giden çok

 291. ben kırıkkale yüksek ihtisas hastanesinde temizlik şirketinde çalışmaktayım temizlik personeli olarak personel şeflerinin çıkarcı oldugu menfaatçi oldugu şahsi çıkarları için para verirsen çalıştırmazlar kendi işlerini yaparsan iyi olurlar yapmazsan kötü oluyorlar hakkımızı savundugumuz zaman işine geliyorsa çalış işine gelmiyorsan istifanı bas git diyorlar bir soruşturma açılmasını istiyoruz geregin yapılmasını arz ederim

 292. Yazıda belirtildiği gibi Alo 170’e ihbarda bulunabilir veya İşkur’a (ücret alacaklarıyla ilgili) ve SGK’ya (sigortasız çalıştırılmayla ilgili) şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

 293. Şikayetiniz üzerine yapılacak inceleme sırasında söz konusu fatura ve teslim – tesellüm fişleri çalıştığınıza karine olarak kabul edilip geriye dönük sigortanız yapılabilir.

 294. İş yerinde çalışmamı ispatlamak konusunda bir sıkıntım yok şahitlerim var ve burdaki bir icecek firmasından haftalık ritun gelen içki kasalarını ben teslim alıyordum ve teslimat faturalarına ben imza atıyordum bir nüshası kafede digeri içkileri bize veren şirkette kalıyordu o faturalarla ispat etmemiz mumkun olmaz mı ?

 295. seyfettin horoz

  slm ben 15 gün önce birişe girdim ve aylık 1500 tl magışla basladım fakat işyerinde iki arkadasımızın kafasına demir parçası düştü onların hastane gidip 5 gün rapor aldılar bunun sonucunda bize birkaçgün beklenmemiz söylendi ve birkacgün sonra işyerine gittigimizde işten cıkarıldıgımızı ögrendik ama alacaklarımızı ödemiyorlar biz ne yapabiliriz

 296. Yazıda yer alan bilgiler doğrultusunda, Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne şikayet dilekçesi vermeniz lazım. Ancak bu tür ihbar ve şikayetleri çalışıyorken yapmak çok önemli, çünkü çalışırken tespit edilmiş olsaydınız sigortanızı işveren mecburen başlatırdı. Şu an geriye dönük olarak o iş yerinde çalıştığınızı ispatlamanız zor olabilir. Şikayetten sonuç alamazsanız, İş Mahkemesinde (Alanya’da iş mahkemesi yoksa onun yerine bakan mahkemede) hizmet tespit davası açmanız gerekir.

 297. Ben alanyada yaşıyorum 28.01.2013 de bir kafede işe başladım sigortam biraz deneme süresinden sonra yapılcagı söylendi uzun zaman geçmesine rağmen yapılmadı ve bu süre icinde çalıştıgım iş yerinin yeni acılması nedeniyle ve sezon olmaması nedeniyle 07.05.2013 gunune kadar oyalandım kandırıldım normalde branşım olmayan işlerde kullanıldım wc temizlgi vb. ve şu anda işten atıldım ne yapmam gerekiyor maddi ve manevi olarak kendimi kullanılmış hissediyorum bana bir yol gösterirseniz çok sevinirim tşkler…

 298. İsminizi vermeden ihbarda bulunabilirsiniz.

 299. bıkkın bankacı

  Bankacıyım, şubede görevliyim, resmi mesai 18.00 de bitmesine rağmen 20.000-22.00 arası çıkıyoruz ve her geçen gün daha kötüye gidiyor, yönetimle sorun yaşamamak için adımı vermekten korkuyorum, gazetelerde fazla mesai ile ilgili Fatih te baskın yapıldığını duydum, bende banka şube adı vererek benzer bir ihbarda bulunabilirmiyim, tabi isim vermeden ?

 300. ismail kardelen

  garibanın hakkını yiyor ancak siz hakkımızı alırsınız söylüyorum neden böyle diye ama bizi tersliyor ancak siz yardımcı olun lutfen işciler olarak cok maduruz bize yardımcıol lütfen buraya gelırde kendiniz araştırır sanız sevinirim lütfen beyim yardımcı olun sizibekliyorum başımızdakı devlet bize herhakkımızı veriyor ama bunlar muasebeciyle kısıklıyor hakkımızı cocuk paramız yok hem 12 iki saat calışıyorum beyim lütfen bekliyorum sizi afyon dazkırı ya lütfen gelin bakın sizleri bekliyoruz

 301. Önce SGK’ya başvurmanız, sonuç alamazsanız mahkemeye gitmeniz daha doğru olur. Ancak söz konusu üç aylık çalışmayı ispatlayabilmeniz önemli

 302. Aldığınız fazla mesai ve maaşı belgelendirebilir, ispatlayabilirseniz tabii ki hak iddia edebilir ve şikayetinizden sonuç alabilirsiniz.

 303. merhaba ben 4 senedir bir fabrikada çalışıyorum her pazar mesai var ve fazlamaaş alıyoruz bu sigorta pirimine yansımıyor çıkışımı isdedim imaznı at çık git dediler işden çıkarsam hak idda ede bilirmiyim

 304. Berker GEMİLİ

  Merhaba;

  3 aydır sigortasız çalışmakta olduğum iş yerinden sürekli sigorta vaadiyle oyalandırıldıktan sonra 3 gün önce işten çıkarıldım. Bu konuda davacı olmak istiyorum ne yapmam gerekiyor? Şimdiden teşekkürler…

 305. Mobbing adı üzerinde yıldırma. Zaten sorun da bunu ispat konusunda yaşanmaktadır. Mevzuatımızda da doğrudan mobbingle ilgili bir düzenleme yok. Ancak İş Kanununda “Eşit davranma ilkesi” (5. md), “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” (24/II md.) başlığı altında yapılan düzenlemeler mobbing konularına girmektedir. Eğer belirttiğiniz şekilde işyerinizde organizasyon şeması varsa, bu şemada sizin görevleriniz ve sizden altınızda çalışan kişilerin görevleri belliyse, aynı şekilde size sizin altınızda çalışan kişilerden daha düşük ücret ödendiği belliyse, bunlar ispatlanabiliyorsa olay mahkemeye intikal ettiğinde özellikle 4857/5. madde çerçevesinde haklarınızı alma şansınız olabilir.

 306. Ertün Yıldız

  Merhaba;
  Dün ysormuş oldugum soruya kısa sürede dönüş yaptıgınız için tesekkür ederim öncelikle.Fakat mobbing’e girdiğini belirtmişsiniz.Detaylara baktıgımda bana yapılan bir psikolojik baskı aleni olarak yok,şiddet,hakaret,azarlama vs yok. Sadece ücret konusunda organizasyon şemasınd bile olmayan altımda calısanların daha fazla ücret alması,kanunen ele alınabilir mi? bordroda durum zaten sabit.dünkü yazım:
  Merhaba,
  3.5 senedir ayni şirkette calısıyorum ve yaklaşık son 2 senedir Uzman olarak görev yapmaktayım.Lakin benim altında calısan bazı kişiler ve hatta temizlikçimiz bile benden daha fazla ücret almaktalar.Bu durumu defalarca belirttim ama sonuc alamadım,sanırım yıldırma politikası uygulanıyor.Bu durumda hakkımı nasıl arayabilirim? İzlemem gereken yol ne olabilir? Teşekkürler.
  Ve cevabınız:
  elirttiğiniz konu mobbinge girdiğinden aşağıda linki yer alan makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlarin-kabusu-mobbing-psikolojik-taciz/#.UYkikWxrN2E
  Son olarak da: gecen sene ki organizasyon şemasında farklı birimde Uzman olarak görünüyordum ve direkt Müdürün altında ona bağlı olarak.Yeni org.şemasında ise müdür,müdür yardımcısı ve takım lideri var,ben takım liderinin altında gösteriliyorum yine uzman olarak fakat başka birimde.Hakkımı ne şekilde arayabilirim veya yapabileceğim herhangi bir şey var mıdır?.
  Teşekkürler.

 307. 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanların ücret, fazla mesai, prim, ikramiye ve bunlar dışındaki bütün ödemelerinin banka yoluyla yapılması zorunlu. Ancak işverenler SGK’ya asgari ücret üzerinden bildirmek istedikleri sigortalıların asgari ücrete tutarındaki ödemelerini banka yoluyla yapıyorlar, kalanını elden veriyorlar. Bu zorunluluğa uymadığı için işvereni İş-Kur’a şikayet edebilirsiniz. Prime esas kazancınız eksik bildirildiği (sigorta priminiz düşük ücret üzerinden ödendiği) için de Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikayette bulunabilirsiniz. Yada her ikisi için doğrudan Alo 170’i arayabilirsiniz. Ancak burada elden aldığınız ücretleri ispatlayamazsanız Kurum bir şey yapamaz. Bu durumda İş Mahkemesi’ne dava açmanız gerekir.

 308. iyi akşamlar
  fabrikada çalışmaktayım 18 ay oldu 1400 tl maaş alıyorum ama 800 tl bankaya geri kalan para ve mesailer elden veriliyor bu yüzden de sigorta 1000 tl yatırılıyor
  evimi başka şehire taşıyorum ve müdürle konuştum haklarımı verin diye zaten bu şekilde sigorta düşük yatması bizim için ilerleyen günlerde sıkıntı olacağının farkındayız
  ben bu tazminatımı nasıl alabilrim bu konuda acil yardımınızı bekliyorum

 309. Belirttiğiniz konu mobbinge girdiğinden aşağıda linki yer alan makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlarin-kabusu-mobbing-psikolojik-taciz/#.UYkikWxrN2E

 310. Ertün Yıldız

  Merhaba,
  3.5 senedir ayni şirkette calısıyorum ve yaklaşık son 2 senedir Uzman olarak görev yapmaktayım.Lakin benim altında calısan bazı kişiler ve hatta temizlikçimiz bile benden daha fazla ücret almaktalar.Bu durumu defalarca belirttim ama sonuc alamadım,sanırım yıldırma politikası uygulanıyor.Bu durumda hakkımı nasıl arayabilirim? İzlemem gereken yol ne olabilir? Teşekkürler.

 311. AŞİR SEVİNDİK

  Bizler İZMİR tepecik eğitim ve araştırma hastenesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayız.bizlerden yeni sözleşme yapmamız isteniyor fakat istedikleri sözleşme bizim çıkarlarımızı korumuyor.Eski şirketimiz BENGİ GÜVENLİK A.Ş. den olan altı (6) yıllık hakkımız gasp ediliyor ve yeni sözleşme imzalamak için zorlanıyoruz.ya imzalarsınız yada istifa edersiniz diye tehdit ediyorlar.biz bu yeni sözleşmeyi imzalamak istemiyoruz tarafımıza BENGİ GÜVENLİK A.Ş. den olan haklarımızın verilmesini talep ediyoruz.sizlerden bizlere bu konuda yardımcı olmanızı istiyoruz.şimdidden ilgi ve alakanızı teşekkürederiz.

 312. 4-Ara Dinlenmesi:
  Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
  a-Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
  b-Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
  c-Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
  Ara dinlenmesi verilir.
  Bu dinlenme süreleri asgari olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralıklı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisma-sureleri-sekilleri-gunluk-ve-haftalik-calisma-sureleri-fazla-calisma/#.UYS4k2xrN2E

 313. ben istanbul avcılar hasgıda panda sezonluk çalışıyorum saba 08-00 işbaşı üylen poydosu yarım sahat 04-00 çaypoydosu akşam 20-00 poydos bende sabah 10-00 çaypoydosu istiyorum poydos şahatlerini düzeltilmesini ifade ederiz…?

 314. 1 mayısta işe gitmediğim için işten çıkarıldım bunasıl bir zihniyet böyle adalet nerede

 315. Yazıda belirtildiği üzere Alo 170’i arayabilir veya kıdem – ihbar tazminatı ve ücret alacakları için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine, sigortasız çalıştırıldığınız, sigorta priminizin eksik gün veya düşük ücretten yatırıldığı günler için ise SGK Müdürlükleirine başvurabilirsiniz.

 316. ben bugun işten cıkarıldım ihbar tazmınatımı nasıl alabilirim iş yerınden vermiyorlar nereye basvurabilirim 6 ay calıstım ama 1 ay sigortamı gec baslattılar

 317. 9 aydır çalıştığım şirket evleneceğimi duyunca beni tehdit ederek zorla istifa mektubu imzalattılar… görevim olmadığı halde fazla rut yaptırdı… yardımınızı bekliyorum…

 318. 14 ocak 2013 tarihinde böbrek kisti tanısıyla sol böbreğim alındı .amaliyatım zorgeçti ve iyileşme sürem uzun oldu.14 ocak -1mayıs arası.raporlu 2 mayıs işbaşı verildi.25 nisanda bankaya gittim ve kıdem tazminatımın.yatırıldığını gördüm,arkadaşlarımaradı işten çıkarıldığımı söyledi,90 günü geçen raporlarda bunu,yapa biliyormuş,yasa öyleymiş.neyapabilirim.bu yasayı koyanlar,şimdi neyapmam gerektiğini söyleye bilirlermi. FORD OTOSAN YANSANAYİ ,BURSA PLASTİK AŞ. DE ÇALIŞMAKTAYIM ,GÖLCÜK -KOCAELİ

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Sorularınız en geç iki-üç gün içinde cevaplanacaktır. Lütfen ihbar ve şikayetlerinizi http://www.alo170.gov.tr/yeni_bildirim/ sayfasından iletin. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*