Anasayfa / Bilgi / Çalışanlara Ödenen Yemek ve Yol Parası Prime Tabii midir ?

Çalışanlara Ödenen Yemek ve Yol Parası Prime Tabii midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalılara işverenlerce ödenen yemek parasının sigorta primine tabi olup olmadığı konusunda mevzuat açıktır. Yol parasının prime tabi olup olmadığı konusunda ise uygulama farklıdır.

Yemek Paraları

Gerek Sosyal Güvenlik Reformu döneminde yürürlükte olan 506 sayılı Kanun ve buna bağlı alt mevzuat uyarınca (1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli), gerekse Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ve buna bağlı alt mevzuat uyarınca;

Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmaz, yani sigorta primine tabi tutulmaz. Aşan kısmı ise prime tabi tutulur. 2016 yılı için geçerli tutarlar 2016 Yılında Prime Tabi Tutulmayacak Yemek Parası – Çocuk ve Aile Zammı Tutarları sayfasında yer almaktadır.

Yol Paraları

Yol paraları açısından ise durum farklıdır.

1 Ekim 2008 Öncesi

506 sayılı Kanun döneminde sigortalılara ödenen yol paralarından görev yolluğu niteliğinde olanlar sigorta primine tabi değil, şehir içi ulaşım için yapılan ödemeler ise prime tabidir.

1 Ekim 2008 ve Sonrası

5510 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu 1 Ekim 2008 ve sonrası dönem için ise sigortalılara nakit olarak ödenen yol bedellerinin primden istisna olan görev yollukları kavramı ile karıştırılmaması ve tamamının sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 22 Temmuz 2016 tarihli Genel Yazısında da konuya ilişkin açıklama yukarıda belirtildiği gibidir.

Sigorta primine tabi olan ve olmayan diğer ödemeler ise Prime Tabi Olan – Olmayan Ödemeler sayfasında yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)