Anasayfa / Bilgi / Çalışanlara Verilen Hediye – Hatıra Altınlar Prime Tabi Tutulacak

Çalışanlara Verilen Hediye – Hatıra Altınlar Prime Tabi Tutulacak

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016/12 sayılı Genelgesinde, işverenler tarafından sigortalılara verilecek altınların prime tabi tutulacağı belirtildi.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan söz konusu Genelge’de;

– Sigortalılara yapılan ödeme ve sağlanan haklardan hangilerinin sigorta primine tabi tutulup, hangilerinin sigorta primine tabi tutulmayacağının 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde açıkça yer aldığı,

Bu çerçevede; işverenler tarafından sosyal amaçlı olarak, bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu, 50 nci hizmet yılı gibi nedenlerle çalışanlara verilen çeyrek, yarım, tam altın ve hatıra altın bedellerinin ücret bordrosunda gösterilmiş olması halinde bordroda yer alan tutarlar üzerinden, sigortalılara altın verildiğinin tespit edilmesi ancak ücret bordrosunda gösterilmemiş olması halinde ise altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatının esas alınarak sigorta primine tabi olması gerektiği,

belirtildi.

Bu nedenle Genelge uyarınca; sigortalılara 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren, bayram, yılbaşı, 25 inci, 30 uncu veya 50 inci hizmet yılı gibi nedenlerle verilen altınların bedellerinin sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilerek sigorta primine tabi tutulması gerekiyor.

Dolaysıyla bu durumda çalışanlara verilen altınların yukarıdaki şekilde esas alınan tutarları üzerinden işsizlik sigortası dahil yüzde 37,5 oranında sigorta primi ödenecek.

Genelgede altın bedellerinin sigorta primine tabi tutulma zorunluluğuna gerekçe olarak; çalışana verilen altının ayni bir yardım değil nakdi bir yardım olduğu, altının günlük değerinin belli olduğu ve her an piyasada nakde dönüştürülebildiği (paraya çevrilebildiği), dolaysıyla altının bir satın alma alternatifi olduğu, bu nedenle altın olarak yapılan ödemelerin nakit yardım olarak değerlendirilmesi gerektiği, aynı şekilde hatıra altınların da alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olduğu hususları belirtildi. (isvesosyalguvenlik.com)