Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 28 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Aynı konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 23 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gürültü Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte en yüksek ses basıncı, günlük gürültü maruziyet düzeyi, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kavramları tanımlanmıştır.

Yönetmelikte; Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri, Maruziyetin belirlenmesi, Risklerin değerlendirilmesi, Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması, Kişisel korunma, Maruziyetin sınırlandırılması, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, Sağlık gözetimi madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik uyarınca işveren;

– Çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele almak ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirlemek,

– Gürültüye maruziyetten kaynaklanabilecek riskler, Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması başlıklı 8 inci maddede belirtilen tedbirler ile önlenemiyor; çalışanın gürültüye maruziyeti Yönetmelik 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurmak, çalışanın gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucu donanımların çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak ve denetlemek,

zorundadır.