Anasayfa / Haber / Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimiyle İlgili Yönetmelik Yenilendi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimiyle İlgili Yönetmelik Yenilendi

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte 4857 sayılı İş Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri yürürlükten kalktı.

Buna bağlı olarak 4857 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler yürürlükten kaldırılarak yerine 6331 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler yayımlanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, 6331 sayılı Kanunun 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 30 uncu maddeleri ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 15 Mayıs 2013 Tarihli ve 28648 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tabii buna bağlı olarak aynı konuda 4857 sayılı Kanuna istinaden 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve şimdiye kadar yürürlükte kalan yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı. Çalışanların eğitimiyle ilgili ayrıntılı bilgi Bütün Yönleriyle Çalışanların Bilgilendirilmesi – İş Güvenliği ve Mesleki Eğitimlerinin Usul ve Esasları başlıklı yazıda yer almaktadır.

Bahse konu yönetmeliklere, sitemizin Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.