Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16 ncı, Çalışanların eğitimi başlıklı 17 nci, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıklı 18 inci maddesine istinaden çıkarılan bu Yönetmelik 15 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanuna istinaden çıkarılarak 7 Nisan 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde, eski yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelik kapsamında verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan, 6331 sayılı Kanunun 26/1-g, ğ, h maddelerinde, söz konusu 16, 17 ve 18 inci maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan veya her bir aykırılık için idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir (2014 yılı için 1.120 TL).

Yönetmelik; 6331 sayılı Kanun kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin;

– Genel Hükümler başlıklı bölümünde; İşverenin yükümlülükleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi, Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler, Çalışanların yükümlülükleri,

– Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi başlıklı bölümünde; Eğitim programlarının hazırlanması, Eğitim süreleri ve konuları, Eğitimin temel prensipleri,

– Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde; Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar, Eğitim verilecek mekânın nitelikleri, Eğitimlerin belgelendirilmesi,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik Ek-1’de de Eğitim Konuları Tablosu yer almaktadır.