Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 30 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Aynı konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 26 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan işler ise 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında belirtilmiştir.

Yönetmelikte; İşverenin Yükümlülükleri, Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma, Patlama riskinin değerlendirilmesi, İşyerinin güvenli hale getirilmesi, Koordinasyon görevi, Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması, Patlamadan korunma dokümanı, İşyerleri ve iş ekipmanları için özel gerekler madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik Ek-1’de Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması, Ek-2’de Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler, Ek-3’de Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler, Ek-4’te Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler İçin Uyarı İşareti konularında açıklamalar yer almaktadır.

Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışım Yönetmelik kapsamında patlayıcı ortam sayılmaktadır.

Yönetmelik uyarınca işveren;

– Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almak, bu önlemleri alırken Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma başlıklı 5 inci maddede belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uymak,

– İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde Patlama riskinin değerlendirilmesi başlıklı 6 ncı maddede belirtilen hususları da dikkate almak, söz konusu 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlamak,

zorundadır.