Anasayfa / Haber / Çalışanların SGK ve İŞKUR’a En Çok Şikayette Bulundukları Konular

Çalışanların SGK ve İŞKUR’a En Çok Şikayette Bulundukları Konular

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanların bazı konulardaki şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine, bazı konulardaki şikayetlerini ise Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) müdürlüklerine iletmeleri gerekiyor.

Şikayet başvuruları ALO 170 de yapılabiliyor. Hangi konuda hangi kuruma şikayette bulunulması gerektiği hakkında bilgi Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu raporlarına göre çalışanlar gerek SGK ve İŞKUR müdürlüklerine, gerekse ALO 170’e en çok aşağıdaki konularla ilgili şikayette bulunuyorlar.

– Sigortasız çalıştırılma yani kayıt dışı istihdam.

– Kayıt dışı ödeme yapılması yani çalışanlara yapılan ödemelerin bir kısmının kayıtlarda gösterilmemesi, dolayısıyla da SGK’ya gerçek ücret yerine düşük ücretten bildirilme.

– Haftalık çalışma süresine uyulmaması, günlük ve haftalık çalışma saatlerinin yasal çalışma sürelerinin üzerinde olması (Bkz. Haftalık ve Günlük Çalışma Süresi Kaç Saattir ?).

– Normal çalışma süresine uyulmayarak fazla mesai yaptırıldığı gibi yapılan fazla çalışma karşılığında fazla mesai ücretinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, fazla çalışma için işçi muvafakatlarının alınmaması (Bkz. Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır ?, Fazla Mesai İçin İşçinin Onayı Gerekir mi ?).

– Fazla çalışma karşılığında işçi istediği halde serbest zaman kullandırılmaması (Bkz. Fazla Çalışmada Ücret Yerine İzin Kullanılabilir mi ?).

– Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin kanuni sınırların üzerinde olması (Bkz. Fazla Çalışma İle Fazla Sürelerle Çalışma Arasındaki Fark Nedir ?, Çalışma Süreleri – Şekilleri – Fazla Çalışma).

– Günlük ara dinlenmelerinin verilmemesi, ara dinlenme sürelerinin belirlenmemesi (Bkz. Günlük Ara Dinlenme Süreleri Ne Kadardır ?).

– Günlük veya haftalık çalışma süreleri yönünden denkleştirme esası uygulanan işyerlerinde kanuni sınırlara uyulmaması (Bkz. Haftalık Çalışma Süresinde Denkleştirme Esası Nedir ?).

– Dinlenme ve izin sürelerinin mevzuata aykırı olarak işletilmemesi.

– Ulusal bayram ve genel tatillerde izin verilmeyerek çalıştırılan işçilere o günlü çalışma için ilave olarak ödenmesi gereken ücretin ödenmemesi (Bkz. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri İşçiler İçin de Tatil Sayılır mı ?).

– Gece vardiyalarının 7,5 (yedi buçuk) saat sınırını aşması, vardiyaların mevzuata uygun olarak değiştirilmemesi.

– Hafta tatillerinin (haftada en az 24 saat verilmesi gereken iznin) kullandırılmaması veya mevzuat aykırı olarak eksik kullandırılması.

– Yıllık ücretli iznin kullandırılmaması veya mevzuata aykırı olarak eksik kullandırılması (Bkz. İşçiye Kullandırılacak Yıllık İznin Süresi Nasıl Hesaplanır?).

– Ücretin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya geç ödenmesi.

– İşçi kıdem tazminatı almayı hakkedecek şekilde işten çıktığı veya çıkarıldığı halde kıdem tazminatının ödenmemesi, eksik ödenmesi

– Çalışanın geçirdiği iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemesi.

Dolayısıyla işverenler ve işyerleri tarafından çalışanların en çok yukarıda bahsedilen konulardaki hakları ihlal ediliyor. (isvesosyalguvenlik.com)